INA 220x120Zelena INA 2012 je tehnološki idejni projekt mogućeg rješenja izgradnje zelene stanice za punjenje električnih i hibridnih vozila koja bi imala u sebi ugrađene sve poznate tehnologije obnovljivih izvora energije.

  MAKARSKA NOVO 220x120Kolodvor Makarska 2012 je javna zgrada s malom potrebom za održavanjem mikroklimatskih uvjeta jer je pretežito otvorena prema okolišu. Mali dio zgrade se grije i hladi pomoću zračnih dizalica topline.

  HD TRGOVINA KIK 220x120Trgovina KIK 2012 je smještena u gradu Đakovu u središnjoj trgovačkoj ulici. Arhitekturom zgrada odstupa od okolnih zgrada, a odstupanje je i prema instalacijama koje se koriste dizalice topline i rekuperatori. Dizalice topline imaju mogućnost rada i tijekom niskih zimskih temperatura tako da je grijanje i hlađenje osigurano tijekom cijele godine preko jednog uređaja.

  HD ULJARA SUPETAR 220x120Uljara Supetar, Brač 2012 je dio većeg proizvodno trgovačkog kompleksa koji je smješten na otoku Braču u toploj primorskoj klimi. Tijekom godine najveće energetske potrebe će biti na sustavu hlađenja te će zato zračna dizalica topline biti dobar izbor tehnologije koji će osigurati grijanje i hlađenje tijekom cijele godine.

  0Semeljci, plus energetski vrtić SE 2012. Razvijaju se koncepcije zgrada koje imaju iznimno niske energetske potrebe. Ovisno o lokaciji i klimi odabrati će se konstrukcijski elementi od kojih je najvažnija visoka izolacija što će dati visoku energetsku klasu građevine uz kombinaciju s aktivnim instalacijama.

  HD CENTAR KOPANICA 220x120Pastoralni centar, Velika Kopanica 2012. Zgrada je javne namjene za potrebe povremenog okupljanja vjernika lokalne župe. Odabrano je klasično rješenje grijanja zgrade pomoću plinskog bojlera te mreže radijatora i podnog grijanja. Hlađenje je osigurano primjenom multi split klima jedinica.

  0Pasivna kuća Strizivojna 2012 je koncepcijski probila energetski prag prema energetski neovisnim zgradama koje stvaraju svu potrebnu energiju kao mini kućne elektrane. Primjenom specifičnih konstrukcijskih elemenata dobivena je pasivna kuća A+ energetske klase.

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 220x120Zgrada Novogradiška Osijek 2012, projektnim rješenjem obrađene su termotehničke instalacije etažnog plinskog grijanja s radijatorima i hlađenja split klima jedinicama pojedinih stanova. Hidrotehničke instalacije vodovoda i odvodnje su vezane na javnu mrežu instalacija vođenih podzemno ulicom.

  0Gračani, pasivna kuća Gorički 2012. nastala je rekonstrukcijom i nadogradnjom postojeće kuće u novu pasivnu kuću energetske klase A+ koja ima male potrebe za energijom grijanja tijekom cijele godine. Ujedno je povećan stupanj ugode povećanjem površine, uvođenjem rekuperacije, hlađenja i bazena.

  pastoralni 220x120Pastoralni centar Osijek 2012, zbog povećanja potreba projektom je predviđena nadogradnja postojeće zgrade novom multimedijskom dvoranom. Sustav grijanja je baziran na primjeni plinskog bojlera i klasičnih radijatora dok se za hlađenje koriste multisplit klima jedinice.

  HD MIMA DAKOVO 220x120Hotel Mima Đakovo,2012 . Predmet projekta je rekonstrukcija i nadogradnja kuhinje postojećeg hotela zbog povećanja potreba. Obrađena je tehnološka instalacija zemnog plina za potrebe kuhinje i sustava grijanja. Za osiguranje temperature prostorija koristi se podno grijanje i plinski bojler.

  STOJANOVIC 220x120Pasivna kuća Stojanović 2012 u Vinkovcima nastala je kao nadogradnja klasične kuće uobičajene arhitekture s novim tehničkim sustavima grijanja i ventilacije te sustava rekuperacije s podzemnim izmjenjivačima. Odabrani tehnički sustavi će osigurati dugoročno niske račune energenata.

  HD TOKIC 220X120Tokić Tomašanci 2012, je projekt rekonstrukcije i nadogradnje postojeće zgrade za potrebe uredskih prostora farme. Odabran je plinski sustav grijanja pomoću plinskog bojlera i klasične radijatorske mreže dok je sustav hlađenja pomoću split klima jednica.

  HD TRIBUNJ 220x120Veletržnica ribe Tribunj 2012, projektom je razrađeno tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija zgrade veletržnice ribe. Sustav odvodnje je proširen separatorima masti i ulja prije spoja na javnu mrežu odvodnje da se onemogući zagađenje kolektora uljima.

  HD SOLAR BOZIKOV 220x120Božikov, Murte-Betina 2012 je zgrada s nekoliko zasebnih apartmanskih jedinica za potrebe najma turistima. Projektom je obrađen solarni sustav za pomoć u pripremi tople vode tuširanja. Predviđen je drain back sustav da se onemogući pregrijavanje kada nema potrošnje vode.

  HD MARIJANOVIC VODICE 220x120Zgrada Marijanović, Vodice 2012. je zgrada s više apartmana smještena u turističkoj zoni i namjenjena je za iznajmljivanje. Predviđeno je klasično tehničko rješenje grijanja pomoću lož ulja i podnog grijanja, dok je hlađenje osigurano primjenom split klima jedinica za svaki apartman. 

  HD MARKOVIC ZGRADA 220x120Zgrada Marković Vodice 2012, projektom je obrađena instalacija solarnih kolektora za grijanje tople sanitarne vode. Instalacija odvodnje proširena je bioseparatorom za obradu otpadne fekalne vode koja se nakon obrade ispušta u upojni bunar oko kojeg je propusni krški teren.

  HD VESPER K1 220x120Vesper K1, Rogoznica 2012 je zgrada s više apartmana namjenjena za iznajmljivanje tijekom turističke sezone. Predmet projekta su hidrotehničke instalacije odvodnje sa spojem na javni kolektor te oborinske vode koje se usmjeruju u upojni bunar. Spojena je na javnu vodovodnu mrežu.

  HD GRUBISIN 220x120Grubišin sjever Tribunj 2012, projektnim rješenjem obrađene su hidrotehničke instalacije apartmanske zgrade. Vodovodna instalacija je priključena na javnu mrežu vodovoda s pojedinačnim brojilom svakog apartmana. Bio separator se koristi za obradu otpadne vode prije upuštanja u upojni bunar.

  NK PETLOVAC 220X120Stadion NK Petlovac 2012, projektnim rješenjem predviđena je rekonstrukcija sustava grijanja tople potrošne vode uvođenjem novog toplinskog podsustava solarnih kolektora i spremnika tople vode koji se dodatno grije pomoću kotla na biomasu baziranog na pirolitičkoj tehnologiji izgaranja drvne mase.

  HD PUNITOVCI 220x120Tribina Punitovci 2012, projektom je obrađen spoj sportske građevine na javnu plinsku mrežu tako da se osigura napajanje sustava grijanja zemnim plinom. Topla sanitarna voda se priprema pomoću protočnih plinskih bojlera. Mreža grijanja su radijatori podno grijanje.

  HD JOSIPOVAC 220x120Dom Josipovac 2012, je javna zgrada multifunkcionalne namjene, a predmet projekta je izrada rješenja grijanja i hlađenja pomoću klasičnih instalacija plinskog grijanja, radijatora te podnog grijanja dvorane. Predviđeno je hlađenje pomoću multi split klima jedinica.

  HD DOM KORITINA 220x120Dom Koritna 2012, projektnim rješenjem predviđena je uporaba zemnog plina za grijanje prostora pomoću plinskog bojlera pri čemu se plin koristi i za potrebe kuhinje. Hlađenje je osigurano primjenom multi split klima jedinca. Prisilnom ventilacijom osigurava se izmjena zraka u dvorani.

  HD PUNITOVCI DOM 220x120Dom Punitovci 2012, je javna zgrada koja se povremeno koristi za potrebe društvenih okupljanja lokalne zajednice. Projektom je obrađeno klasično rješenje spoja na plinsku mrežu te grijanja pomoću plinskog bojlera i radijatora. Hlađenje je osigurano primjenom multi split klima jednica. 

  HD FARMA POLJODAR 220x120Farma Poljodar 2012, projektnim rješenjem predviđena je uporaba plinske tehnologije za grijanje uzgojnog pogona pomoću lokalnih plinskih bojlera te podne mreže rastera grijanja. Prisilnom ventilacijom osigurana je higijenska izmjena zraka tijekom cijele godine primjenom odsisnih krovnih ventilatora daljinski upravljanih.

  HD RESTORAN TORCIDA 220x120Restoran Torcida, Vrpolje 2012, Elaboratom zaštite od požara odbrađena je problematika požarne zaštite zgrade i ukupne opreme od izbijanja i širenja požara. Potencijalni izvor požara je instalacija UNP-a i pripadajući spremnik.

  HD DOM KESINCI 220x120Dom Kešinci 2012, tehničkim rješenjem predviđena je izgradnja plinske instalacije za potrebe grijanja zgrade plinskim infra grijalicama te za potrebe kuhinje. Hlađenje prostorija predviđeno je primjenom multi split klima s nekoliko unutrašnjih jedinica. Prisilnom ventilacijom odvodi se zrak iz centralne dvorane.

  HD JURIC STAN 220x120Zgrada Ivana Pavla II Đakovo 2012, projektom su obrađene termotehničke instalacije stana dogradnje potkrovlja. Predviđeno je etažno grijanje pomoću plinskog bojlera s radijatorima smještenim u prostorijama te uporaba split klima jednice za hlađenje. Ventilacija sanitarija i prostorija bez prozora je prisilna.

  HD GORJANI 220X120Kulturno-turistički centar Gorjani 2011, je projekt rekonstrukcije postojeće zgrade starog mlina u selu Gorjani pored Đakova u novu funkcionalnu cjelinu s više korisnika. Projektiran je sustav grijanja pomoću UNP-a i mreže radijatora u prostoru.

  1
  Kuća Petrlić, Ivankovo S/Z 2011. - sunčana pasivna kuća koja je koncipirana na ideji održive pasivne arhitekture te su prilikom projektiranja predviđeni materijali koji se nalaze u okolici. Drvo je nosivi konstrukcijski element te je od drveta izrađen cijeli skelet građevine dok je ispuna zidova slama.  

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive