NemetinBioplinsko postrojenje Nemetin 2014 će se izgraditi u zelenoj zoni grada Osijeka te će postrojenje kao energent koristiti ukupni komunalni otpad grada Osijeka, a sastojati će se od tri digestora i dvije kogeneracijske jedinice instalirane električne snage 680 kW.

  PARNA 220x120Parna kotlovnica 2014 je dio tehnološkog pogona PPK Valpovo pri čemu se tehnološka para koristi u pogonu proizvodnje stočne hrane za pokretanje strojeva te kao primjesa hrani. Velike količine toplinske energije se dobivaju izgaranjem zemnog plina.

  PELET SILOS - SHEMA 220-120Osječko-baranjska županija, Pelet kotlovnice 2014.Svjetski je trend prelazak sa klasičnih goriva na obnovljive izvore energije. Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično:

  RAGUZ 220x120Sušara kamilice Semeljci 2014, Predmet projekta je izrada tehnološkog rješenja industrijskog sušenja kamilice i sličnog bilja za potrebe daljnje prodaje prerađivačkoj industriji. U sušarama je moguće sušenje srodnog bilja te raznih vrsta sjemenki i žitarica.

  HD HISTRIAMALL AMG 220x120Histriamall Poreč 2013 je projekt izgradnje trgovačkog centra u Istri. Obzirom na položaj zgrade u umjerenoj klimi odabran je sustav grijanja i hlađenja pomoću zračnih dizalica topline. Predviđena je centralna rekuperacija zraka s dobavom svježeg zraka u građevinu.

  DEGENIJA 220x120Kuća Degenija 2013 je projektirana kao dvojna kuća s potpuno odvojenim i neovisnim instalacijama. Kuća je smještena u planinskoj klimi Like, a primjenjene su zračne nordic dizalice topline za grijanje kuće. Priprema PTV je pomoću solarnog sustava.

  HLEVCI 220x120Hlevci niskoenergetska kuća 2013 je konceptualni idejni projekt smještaja pasivne građevine u planinsku klimu Like s izrazito niskim zimskim temperaturama. Položajem su građevine orijentirane prema jugu i visokoj razini insolacije.

  KUCA B 220x120Zagreb, niskoenergetska kuća DB 2013. Parcela je locirana u sjeverozapadnom dijelu Zagreba - pored Zelene magistrale. Teren je u relativno blagom nagibu prema jugu. Kuća je smještena longitudinalno u smjeru zapad-istok, kako bi se maksimalno iskoristila južna orjentacija i pogled na grad.

  FOI220120Arhitektonski natječaj FOI "zelene zgrade" Fakulteta u Varaždinu. Arhitektura je promišljana kako bi se ostvarili interni prirodni tokovi zraka, zaštitilo od Sunca ljeti i  maksimalno iskoristila Sunčeva energija zimi.

  0Zagreb, niskoenergetska kuća DD 2013 je projektirana da se postigne optimum investicije i energetskih ušteda. Optimizacija investicije se može provoditi u više smjerova: usporedba cijene energenata, izgradnje sustava grijanja, izgradnje zgrade i to sve u odnosu na energetsku klasu zgrade.

  0Krapina, plus energetska kuća GD 2013 u velikom udjelu energetskih potreba grijanja i hlađenja koristi obnovljive izvore energije od podzemne energije pa do direktno dozračene Sunčeve energije. Zgrada je povezana na lokalnu mrežu dok istovremeno postoji mogućnost odvajanja zgrade od mreže.

  0Mali Iž, sunčana kuća AG 2013. po obliku se ne razlikuje puno od okolnih kuća, ali prema konceptu instalacija koristi sustav akumulacije Sunčeve energije u vodi, ledenoj vodi i ledu. Koncept koristi podzemni spremnik u kojem se nalazi izmjenjivač glikol-voda spojen sa dizalicom topline.

  GACINA 220x120Zgrada MG Primošten 2013 je projekt rekonstrukcije postojeće građevine u poslovno-stambenu zgradu sa četiri poslovne i četiri stambene jedinice. Instalacije su bazirane na primjeni obnovljivih izvora energije grijanju PTV Sunčevom energijom i fotonaponom.

  0Ocjenjivački sud u sastavu Gordana Golik te članovi Filip Despot, Sonja Tadej, Nada Podnar i Silvije Novak, na osnovu pristiglih zahtjeva za sudjelovanjem u natječaju odabrao je 5 autora/timova koji su bili pozvani raditi na idejnim rješenjima stanice ELEN mobilE

  HD GLJIVARNIK 220x120Gljivarnik Donji Miholjac 2012, Projektom je obrađeno tehničko rješenje osiguranja mikroklimatskih uvjeta za proizvodnju gljiva tijekom cijele godine. Sustav prisilne ventilacije boksova, sustav hlađenja i grijanja tople vode za potrebu klima komora. Plinska kotlovnica za generiranje tople vode i plinska parna kotlovnica.

  INA 220x120Zelena INA 2012 je tehnološki idejni projekt mogućeg rješenja izgradnje zelene stanice za punjenje električnih i hibridnih vozila koja bi imala u sebi ugrađene sve poznate tehnologije obnovljivih izvora energije.

  MAKARSKA NOVO 220x120Kolodvor Makarska 2012 je javna zgrada s malom potrebom za održavanjem mikroklimatskih uvjeta jer je pretežito otvorena prema okolišu. Mali dio zgrade se grije i hladi pomoću zračnih dizalica topline.

  HD TRGOVINA KIK 220x120Trgovina KIK 2012 je smještena u gradu Đakovu u središnjoj trgovačkoj ulici. Arhitekturom zgrada odstupa od okolnih zgrada, a odstupanje je i prema instalacijama koje se koriste dizalice topline i rekuperatori. Dizalice topline imaju mogućnost rada i tijekom niskih zimskih temperatura tako da je grijanje i hlađenje osigurano tijekom cijele godine preko jednog uređaja.

  HD ULJARA SUPETAR 220x120Uljara Supetar, Brač 2012 je dio većeg proizvodno trgovačkog kompleksa koji je smješten na otoku Braču u toploj primorskoj klimi. Tijekom godine najveće energetske potrebe će biti na sustavu hlađenja te će zato zračna dizalica topline biti dobar izbor tehnologije koji će osigurati grijanje i hlađenje tijekom cijele godine.

  HD VRTIĆ SEMELJCI sjene 220x120A+/A+ vrtić Semeljci 2012. Razvijaju se koncepcije zgrada koje imaju iznimno niske energetske potrebe. Ovisno o lokaciji i klimi odabrati će se konstrukcijski elementi od kojih je najvažnija visoka izolacija što će dati visoku energetsku klasu građevine uz kombinaciju s obnovljivim izvorima energije.

  HD CENTAR KOPANICA 220x120Pastoralni centar, Velika Kopanica 2012. Zgrada je javne namjene za potrebe povremenog okupljanja vjernika lokalne župe. Odabrano je klasično rješenje grijanja zgrade pomoću plinskog bojlera te mreže radijatora i podnog grijanja. Hlađenje je osigurano primjenom multi split klima jedinica.

  0Pasivna kuća Strizivojna 2012 je koncepcijski probila energetski prag prema energetski neovisnim zgradama koje stvaraju svu potrebnu energiju kao mini kućne elektrane. Primjenom specifičnih konstrukcijskih elemenata dobivena je pasivna kuća A+ energetske klase.

  HD NOVOGRADISKA OSIJEK 220x120Zgrada Novogradiška Osijek 2012, projektnim rješenjem obrađene su termotehničke instalacije etažnog plinskog grijanja s radijatorima i hlađenja split klima jedinicama pojedinih stanova. Hidrotehničke instalacije vodovoda i odvodnje su vezane na javnu mrežu instalacija vođenih podzemno ulicom.

  0Gračani, pasivna kuća Gorički 2012. nastala je rekonstrukcijom i nadogradnjom postojeće kuće u novu pasivnu kuću energetske klase A+ koja ima male potrebe za energijom grijanja tijekom cijele godine. Ujedno je povećan stupanj ugode povećanjem površine, uvođenjem rekuperacije, hlađenja i bazena.

  pastoralni 220x120Pastoralni centar Osijek 2012, zbog povećanja potreba projektom je predviđena nadogradnja postojeće zgrade novom multimedijskom dvoranom. Sustav grijanja je baziran na primjeni plinskog bojlera i klasičnih radijatora dok se za hlađenje koriste multisplit klima jedinice.

  HD MIMA DAKOVO 220x120Hotel Mima Đakovo,2012 . Predmet projekta je rekonstrukcija i nadogradnja kuhinje postojećeg hotela zbog povećanja potreba. Obrađena je tehnološka instalacija zemnog plina za potrebe kuhinje i sustava grijanja. Za osiguranje temperature prostorija koristi se podno grijanje i plinski bojler.

  STOJANOVIC 220x120Pasivna kuća Stojanović 2012 u Vinkovcima nastala je kao nadogradnja klasične kuće uobičajene arhitekture s novim tehničkim sustavima grijanja i ventilacije te sustava rekuperacije s podzemnim izmjenjivačima. Odabrani tehnički sustavi će osigurati dugoročno niske račune energenata.

  HD TOKIC 220X120Tokić Tomašanci 2012, je projekt rekonstrukcije i nadogradnje postojeće zgrade za potrebe uredskih prostora farme. Odabran je plinski sustav grijanja pomoću plinskog bojlera i klasične radijatorske mreže dok je sustav hlađenja pomoću split klima jednica.

  HD TRIBUNJ 220x120Veletržnica ribe Tribunj 2012, projektom je razrađeno tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija zgrade veletržnice ribe. Sustav odvodnje je proširen separatorima masti i ulja prije spoja na javnu mrežu odvodnje da se onemogući zagađenje kolektora uljima.

  HD SOLAR BOZIKOV 220x120Božikov, Murte-Betina 2012 je zgrada s nekoliko zasebnih apartmanskih jedinica za potrebe najma turistima. Projektom je obrađen solarni sustav za pomoć u pripremi tople vode tuširanja. Predviđen je drain back sustav da se onemogući pregrijavanje kada nema potrošnje vode.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive