BIOS Valpovo 2015

  HD BIOS VALPOVO 220x120BIOS Valpovo 2015 pomaže poduzetnike kroz više svojih aktivnosti i projekata. Prvenstveno BIOS je inkubator koji, uz potporu lokalne uprave, poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama te olakšava početak poslovanja. Predviđene su nove moderne tehnologije koje prate trend primjene obnovljivih izvora energije.
   

  Zajedno s najmom, stanar BIOS-a dobiva savjetodavne usluge, edukaciju te prezentaciju i promidžbu, a BIOS se trudi svakog poduzetnika razvijati i individualno, sukladno njegovim specifičnim potrebama. Misija BIOS-a je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.


  Pregled usluga BIOSa
  -subvencionirani zakup poslovnog prostora
  -pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći
  -poduzetnička i tehnološka edukacija
  -prijenos znanja i tehnologije
  -usluge poslovnog planiranja i razvoja
  -istraživanje tržišta i promocija
  -razvoj poslovnih vještina
  -edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva
  -savjetodavna pomoć pri ISO certificiranju
  -prezentacija stanara na sajmovima
  -umrežavanje poduzetnika
  -pružanje dodatnih usluga klijentima (web design, grafičke -usluge i sl)
  -besplatan brzi Internet pristup
  -najam konferencijske prostorije i audio vizualne opreme
  -korištenje telefaksa i uređaja za kopiranje
  -računovodstvene i pravne usluge
  -administrativne usluge
  -predstavljanje stanara na portalu

  Ciljevi Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o.
  -sudjelovati u ekonomskom razvoju regije
  -promovirati lokalno poduzetništvo
  -povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu
  -smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki i potaknuti njihov razvoj
  -poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija
  -poticati komercijalizaciju znanstvenih istraživanja

  Strateški ciljevi kvalitete su:
  -obavljati poslove stručno, uz ispunjenje zahtjeva i očekivanja stanara inkubatora, uz zaštitu njihovog interesa i profesionalne etike
  -povećati standard i motiviranost djelatnika
  -s dobavljačima i partnerima uspostaviti obostrano korisne -odnose u stabilnoj i dugoročnoj suradnji
  -povećati zadovoljstvo svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju inkubatora


  TEHNIČKI SUSTAVI BIOS-a VALPOVO

  Zgrada BIOS-a je projektirana da bi pratila trendove izgradnje niskoenergetskih zgrada pa je stoga elaboratom fizike predviđen energetski razred A poslovne zgrade. Nestandardne debljine toplinske izolacije osigurati će u budućnosti niske gubitke zgrade prema okolišu čime će se smanjiti režijski troškovi održavanja mikroklime na minimum.

  Sustavom grijanja i hlađenja će se cijele godine osigurati traženi temperaturni uvjeti sukladno vrsti zgrade te režimu uporabe. Za distribuciju tople i hladne vode koristi se mreža ventilokonvektora koji su upravljani pojedinačno u svakoj prostoriji preko termostata. Izvor toplinske i rashladne energije je zračna dizalica topline koja koristi električnu energiju kao pogonski energent. Zračne dizalice topline mogu raditi do niskih vanjskih temperatura -20°C, ali je unatoč tim osobinama uređaja odabran bivalentni rad pomoću pelet kotla. Pelet kotao ima ulogu da preuzima rad sustava kod niskih temperatura te se može koristiti kao rezervni sustav grijanja u slučaju kvara dizalice topline.

  Svaka niskoenergetska građevina mora imati projektiran sustav prisilne ventilacije odnosno rekuperacije s povratom topline otpadnog zraka. Tako je i u zgradi BIOS-a predviđen etažni sustav ventilacije za svaku etažu posebno. Dobavom svježeg zraka osigurati će se ugodna mikroklima s visokim udjelom kisika čime će se ostvariti povećani stupanj koncentracije korisnika prostora.

  Klasične elektrotehničke instalacije vatrodojave, jake i slabe struje proširene su naprednom LED rasvjetom prostora da se što više smanji potrošnja energije zgrade. Regulacija intenziteta rasvjete se može smanjivati ovisno o stupnju insolacije sunčevog zračenja.

  Osigurana je priprema za izgradnju fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije čime bi se zgrada pretvorila u mini decentraliziranu elektranu. Proizvedena električna energija bi se prvo trošila u samoj zgradi, a svi viškovi bi se propuštali u javnu mrežu koja ima ulogu velike baterije.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Branka Šter, ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Đurđica Terzić, dipl.ing.arh. 

   

  HD BIOS VALPOVO 1

  HD BIOS VALPOVO 2

  HD BIOS VALPOVO 3

  HD BIOS VALPOVO 4

  HD BIOS VALPOVO 5

  HD BIOS VALPOVO 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive