Asiko Zagreb 2007

  HD ASIKO 220x120Asiko Zagreb 2007, projektom su obrađene instalacije poslovne zgrade koja se koristi za servis i prodaju osobnih automobila te lakih teretnih vozila. Primarni energent za grijanje je zemni plin koji izgara u plinskim bojlerima za generiranje toplinske energije. U radnim prostorima pri stropu ugrađeni su visokotemperaturni paneli koji konvekcijom griju zrak.


  ODABRANI BOJLER: 2 x VU 362-5 (36 kW)
  Kao uređaj za zagrijavanje vode u sustavu centralnog grijanja u prizemlju odabran je plinski cirko grijač vode turbo izvedbe “Vaillant” tip VUW 362-5 toplinskog učina 36 kW. Uređaj se postavlja u prostoriju na međukatu.  Aparat ima zatvorenu komoru za izgaranje i pomoću odgovarajućeg zrako-dimovoda 125 dimni plinovi odvode se izvan prostorije građevine, odnosno preko krova u atmosferu (vrsta C53x) (v. Shema dimovoda). Cijev fi 125 se vodi po vanjskom zidu, preko krova. Zrak za izgaranje se dobiva preko cijevi fi 80 koja prolazi kroz zid. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. VU je kompaktna izvedba uređaja koji sadrže atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, ventilator na strani dimnih plinova i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparati se spajaju na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, hladnu vodu i na plinsku instalaciju. Bojleri se zajednički spajaju hidraulički prema shemi spajanja. Ogrjevna voda se dalje razvodi u tri grupe grijanja.

  REGULACIJA GRIJANJA
  Regulacija rada turbo kondenzacijskih bojlera, te tri grupe grijanja vršiti će se preko DDC automatike kao VAILLANT OVISAN O VREMENSKIM UVJETIMA CALORMATIC 630+ MODUL MJEŠALICE VR 60. Automatika regulira rad mješajučih ventila, crpki i plamenika. Regulacija je vođena vanjskim prilikama sa mogučnošću korekcije u prostorijama gdje se smještaju aparati. Elemente regulacije potrebno je spojiti prema funkcionalnoj shemi spajanja u kotlovnici.

  CIJEVNI RAZVOD
  Cijevni razvod za prostor radione izvodi se iz čeličnih cijevi PN10. Spajanje cijevi , cijevnih fitinga potrebno je izvesti autogenim zavarivanjem. Cijevi je potrebno voditi ispod stropa. Cijevi se izoliraju sa izolacijom čiji su tip i debljina naznačeni na crtežima. Razvod je podstropni, i zavješenja su za strop. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima. Spajanje se vrši prema shemi spajanja. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko automatskih odzračnih lončića smještenih u plinskim aparatima i automatskih odzračnih lončića na najvišim dijelovima instalacije- gornji razvod.

  ZRAČEĆI PANELI
  Za grijanje prostora radione radi velike visine istoga odabrani su zračeći paneli kao SABIANA. Zračeći paneli, što im i samo ime kaže, predaju večinu toplinske energije zračenjem na objekte ispod njih, tako da su pogodni za visoke prostore koji se često otvaraju. Paneli se postavljaju sa laganim padom prema priključku na cjevovod radi odzračivanja na drugom kraju (postavljaju se automatski odzračnici na kraju svakog panela).

  Arhitektonski projekt
  Boris Pejnović, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD ASIKO 750 1

  HD ASIKO 750 2

  HD ASIKO 750 3

  HD ASIKO 750 4

  HD ASIKO 750 5

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive