Okiroto Pregrada 2007

  HD OKIROTO 220x120Okiroto Pregrada 2007, projekt izgradnje uredsko-proizvodne hale tvrtke koja se bavi proizvodnjom raznih plastičnih artikala. Pogon ima velike toplinske disipacijske gubitke koji nastaju tijekom rada tehnoloških strojeva za zagrijavanje plastične sirovine stoga je osigurana izdašna prisilna ventilacija pogona. Grijanje se temelji na uporabi zemnog plina.


  GRIJANJE
  Projektirano je grijanje sa četiri turbo bojlera kao centralnim uređajima za zagrijavanje od kojih se tri postavljaju u ovoj fazi, te radijatorima i ventilokonvektorima kao ogrjevnim tijelima. Proizvodnja se zagrijava preko infra grijalica.

  PRIPREMA KALUPA KAT
  ODABRANI BOJLER: VU 282-5 (28 kW)
  Kao uređaj za zagrijavanje vode u sustavu centralnog grijanja u prizemlju odabran je plinski cirko grijač vode turbo izvedbe “Vaillant” tip VUW 282-5 toplinskog učina 28 kW. Uređaj se postavlja u strojarnicu na katu. Aparat ima zatvorenu komoru za izgaranje i pomoću odgovarajućeg zrako-dimovoda 100/60 dimni plinovi odvode se izvan prostorije građevine, odnosno preko krova u atmosferu (vrsta C32) (v. Shema dimovoda). Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. VU je kompaktna izvedba uređaja koji sadrže atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, ventilator na strani dimnih plinova i ostale uređaje potrebne za siguran rad . Aparati se spajaju na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, hladnu vodu i na plinsku instalaciju.

  UREDI I MONTAŽA PRIZEMLJE
  ODABRANI BOJLERI: 2xVU 466 (2x45=90 kW)
  Kao uređaji za zagrijavanje vode u sustavu centralnog grijanja odabrana su dva plinska cirko kondenzacijska uređaj VAILLANT VU 466-7 (oznaka plinske naprave C42) TURBO. Aparati se postavljaju svaki u svojoj prostoriji a spajaju se na zajednički LAF dimnjak. Aparati VU imaju zatvorenu komoru za izgaranje i pomoću odgovarajuće tipske zrako dimovodne cijevi (100/60) i LAF dimnjaka otpornog na kondenzaciju kao SCHIEDEL AM 20 dimni plinovi odvode se preko krova u atmosferu. Dimovodna cijev i dimnjak (vanjski prsten) ujedno omogućuje ulazak svježeg zraka potrebnog za normalno izgaranje plina u komori za izgaranje. Aparat VU ne troši zrak iz prostorije u kojoj se nalazi jer ima zatvorenu komoru za izgaranje. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz aparat daje proizvođač. VU 466-7 je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu , ekspanzionu posudu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz i na plinsku instalaciju. Aparat je potrebno spojiti i na kanalizaciju, radi odvodnje kondenzata nastalog pri hlađenju dimnih plinova. U istoj prostoriji gdje je smješten cirko aparat smješta se i akumulacijski spremnik potrošne tople vode VAILLANT VIH R 300 zapremnine 300 l. Bojleri se zajednički spajaju hidraulički prema shemi spajanja. Ogrjevna voda se dalje razvodi u tri grupe grijanja.

  REGULACIJA GRIJANJA
  Regulacija rada turbo kondenzacijskih bojlera, te tri grupe grijanja i zagrijavanja PTV vršiti će se preko DDC automatike kao VAILLANT OVISAN O VREMENSKIM UVJETIMA CALORMATIC 630+ MODUL MJEŠALICE VR 60. Automatika regulira rad mješajučih ventila, crpki i plamenika. Regulacija je vođena vanjskim prilikama sa mogučnošću korekcije u prostorijama gdje se smještaju aparati. Elemente regulacije potrebno je spojiti prema funkcionalnoj shemi spajanja u kotlovnici.

  EKSPANZIJSKA POSUDA I SIGURNOSNA CIJEV
  Za širenje vode prilikom zagrijavanja i održavanje tlaka u sustavu koriste se dvije zatvorene ekspanzijske membranske posuda kao FLAMCO 40l . Sigurnosna cijev je dimenzije NO20.

  CIRKULACIJSKE PUMPE
  Za cirkulaciju vode u sustavu odabrane su cirkulacijske pumpe na osnovu izračunatog protoka i otpora cjevovoda. Raspored i položaj pumpi vidljiv je na funkcionalnoj shemi shemi spajanja, kao i na tlocrtu. Odabir pumpi izvršen je u poglavlju 4. PRORAČUNI.

  TROPUTNI REGULACIJSKI VENTILI
  Proračun troputnih regulacijskih ventila proveden je pomoću računalnog programa koji u obzir uzima pad tlaka u regulacijskoj grani, pad tlaka na ventilu, protok i kvs vrijednost. Prema uputama proizvođača odabrani su ventili sa autoritetom većim od 50 %.Odabrani ventili su prikazani na funkcionalnoj shemi spajanja.

  PROIZVODNJA PRIZEMLJE
  PLINSKE INFRA GRIJALICE:
  3x SYSTEMA INFRA B RBT 12 (3x30 kW)
  Za zagrijavanje proizvodnje predviđeno je grijanje uz pomoć plinskih infra grijalica kao SYSTEMA INFRA 12 RBT nazivne toplinske snage 30 kW (namjestiti na plameniku!). Plinska infra grijalica sastoji se od jednostruke U-cijevi , na čijem je jednom kraju ugrađen plamenik, a na drugom kraju montiran ventilator dimnih plinova . Iznad cijevi je postavljen polirani limeni reflektor koji usmjerava zračenje prema podu radione. Reflektor je s gornje strane izoliran mineralnom vunom te zatvoren poliranim limom, tako da se grijalice mogu montirati uz sami krov (nema prijelaza topline na krov). Prijenos topline s infra grijalica na okolna tijela se ostvaruje zračenjem . Grijalica zrači infra crvene zrake tj. ne zrači druge vrste zraka (npr. elektromagnetske ili ultravioletne zrake ). Plin izgara u unutrašnjosti cijevi čime se ona zagrijava na temp. od 200 do 420 st C pa frekvencija infracrvenih zraka leži u tamnom području. Zrak u prostoriji će se ugrijavati tek indikretno tj. od površina koje su ozračene. Obje cijevi (unutarnja i vanjska ) su izgrađene od specijalnih nehrđajućih čelika. Za cijev plinske infra grijalice je važnije da ima bolju sposobnost zračenja u okolni prostor te je ona , osim što je izrađena od specijalnog čelika , još dodatno premazana crnom silikonskom bojom. Specijalni plinski plamenik, koji je opremljen s propisnom plinskom radnom i sigurnosnom armaturom i elementima za kontrolu plamena , osigurava potpuno sagorijevanje plina , tj. kvaliteta izgaranja je u skladu sa zahtjevima najnovijih propisa o zaštiti okoline . Standardni sastavni elementi niskotlačne plinske rampe plamenika infra grijalice su : filter, regulator (stabilizator) tlaka plina i dvostruki elektromagnetski plinski ventil, opremljen s uređajima za polagani start i kontrolu i podešavanje kapaciteta plamenika. Plamenik će raditi sa zemnim (metan) plinom 20-25 mbar. Čelična cijev plinske infra grijalice se na izlazu dimnih plinova spaja s vanjskim prostorom pomoću inox dimovodne cijevi  100mm (kroz zid ispod nadstrešnice van). Na početku cijevi, na strani plamenika, usisava se zrak iz prostorije, a na njenom kraju se nalazi ventilator dimnih plinova koji smjesu dimnih plinova odsisava iz cijevi i tlači u okolinu . Komora izgaranja plinske infra grijalice uzima, dakle, zrak za izgaranje iz prostora. Elementi plinskog plamenika su također smješteni u hermetički zatvorenom kućištu grijalice. Ventilator dimnih plinova je konstruiran za rad pri povišenim temperaturama i opremljen sa zatvorenim , trajno podmazanim ležajevima , a njegove su lopatice obojene specijalnom bojom, otpornom na visoke temp. i toplinske i topl. - kem. utjecaje. Radom plinskih infra grijalica upravlja elektronski komandni ormarić CE 1G (jedan ormarić za jednu grijalicu) s upravljačkim tipkalima, signalnim sijalicama i prostornim termostatom osjetljivim na infra crveno zračenje . Komandna elektronika uključuje sve potrebne sigurnosne mjere u svezi sa sigurnim startom i radom ventilatora i plamenika . Priključni tlak plina je oko 20-25 mbar , a priključna cijev je NO 20(R3/4”). Raspored infra grijalica izveden je tako da svrsishodno zagrijava radni prostor u kojem se najviše kreću radnici.

  CIJEVNI RAZVOD
  Cijevni razvod za urede izvodi se iz plastičnih cijevi kao Fusiotherm climatherm SDR 7,4. Spajanje cijevi , cijevnih fitinga potrebno je izvesti elektrootpornim zavarivanjem. Cijevi je potrebno voditi u estrihu poda, odnosno ispod žbuke. Cijevi se izoliraju sa izolacijom čiji su tip i debljina naznačeni na crtežima. Razvod je donji. Cijevini razvod montaža i priprema kalupa izvodi se iz bakrenih cijevi vidljivo, gornji razvod. Cijevi i cijevni fitinzi spajaju se mekim lemom. Cijevi se izoliraju sa izolacijom čiji su tip i debljina naznačeni na crtežima. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima.

  OGRJEVNA TIJELA
  RADIJATORI
  Za potrebe grijanja manjih prostorija u poslovnom aneksu, te za zagrijavanje pripreme kalupa predviđeno je radijatorsko grijanje. U uredima se predviđaju ventilski – kompaktni čelični kao BUDERUS VK, a za pripremu kalupa lijevano aluminijski člankasti kao Lipovica solar. Svaki radijator je opremljen sa radijatorskim termostatskim ventilom, te radijatorskom prigušnicom, pipcem pp i odzračnim pipcem.

  VENTILOKONVEKTORI
  Grijanje/hlađenje ureda u prizemlju i montaže rješeno je ugradnjom četverocijsvnih parapetnih ventilokonvektora kao SABIANA FST. Ventilokonvektor se sastoji od trorednog/ četverorednog AI-Cu izmjenjivač topline za potrebe hlađenja i jednorednog izmjnjivača za potrebe grijanja , trobrzinskog tangencijalnog tihog ventilatora, perivog filtera, izolirane kade za odvodnju kondenzata; sve montirano u kućištu od pocinčanog čeličnog lima. Od dodatne opreme ugrađeni su slijedeći elementi: pomoćna okapnica i termostat na samom ventilokonvektoru sa ručnim izborom brzina i ručnim prebacivanjem pogona Ijeto-zima, te troputnog on-off ventila na ulazu u izmjenjivače topline. U periodu hlađenja kroz izmjenjivač cirkulira hladna voda 7/12°C, a u periodu grijanja topla voda 50/40°C. Hladnu vodu osigurava rashladnik vode, a topla voda se priprema u prostorima sa plinskim bojlerima. U periodu hlađenja na lamelnom izmjenjivaču ventilokonvektora dolazi do izdvajanja kondenzata, koji se skuplja u tavi za odvodnju konedzata te se posebnim cjevovodom za odvodnju kondenzata odvodi do najbližeg priključka odvodnje.

  TEHNOLOGIJA
  Strojevi služi za proizvodnju proizvoda namijenjenih širokoj potrošnji, proizvoda koji se koriste u različitim industrijama, a najčešće u prehrambenim industrijama, proizvoda za sakupaljnje različitih komunalnih otpada i sl. tehnologijom rotacijskog kalupljenja iz različitih plastičnih masa, a najčešće iz linearnog polietilena (LLDPE) i polipropilena (PP). Glavna karakteristika polietilena je to što nije toksičan, pa se može koristiti u prehrambenoj industriji, lako se održava, postojan je i u potpunosti se reciklira. Proces proizvodnje odvija se rotacijskim kalupljenjem, koji se sastoji iz dva ciklusa; prvo se kalupi napunjeni željenom količinom polietilenskog ili PP praha griju, a zatim hlade, pa nastaju šuplja tijela raznih namjena. Kalupi se sastoje od minimalno dva dijela, a izrađeni su iz dekapiranog lima deb.2-3 mm. Unutarnja strana kalupa premazana je specijalnim premazom, koji pospješuje vađenje proizvoda iz kalupa. Kalupi se izvana griju vrućim zrakom. Tijekom grijanja kalupi se okreću po dvije osi , čime se postže jednolika debljina stijenke i proizvoda. Sve se to odvija u komori za grijanje gdje se grijanje vrši direktnim nastrujavanjem vrućeg zraka (210-290º C) na alat koji se biaksialno okreće na ruci mehanizma za rotaciju. Taj proces je potpuno kontroliran i zatvorenog tipa, pa ne utječe na zdravlje čovjeka uključenog u proces proizvodnje. Ciklus grijanja traje približno 20 minuta nakon čega počinje ciklus hlađenja. Proces hlađenja se odvija u komori za hlađenje sistemom upuhivanja hladnog zraka na alat. Taj proces je također potpuno kontroliran i zatvorenog je tipa i također ne utječe na zdravlje čovjeka uključenog u proces proizvodnje. Trajanje ciklusa hlađenja istovjetno je trajanju ciklusa grijanja. Nakon hlađenja pristupa se rastavljanju kalupa i vađenju proizvoda koji se zatim dorađuju, kompletiraju i pakiraju. U procesu proizvodnje nastaje jedino tehnološki otpad prilikom završne obrade proizvoda, a on se skuplja i ponovo vraća u proces proizvodnje uz prethodno usitnjavanje. Drugog otpada nema, pa nema negativnih utjecaja na okoliš. Vrući zrak odvodi se sa peći uz pomoć inox cijevi veetikalno kroz krov van.

  Arhitektonski projekt
  Vlasta Kronja, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD OKIROTO 750 1

  HD OKIROTO 750 2

  HD OKIROTO 750 3

  HD OKIROTO 750 4

  HD OKIROTO 750 5

  HD OKIROTO 750 6

  HD OKIROTO 750 7

  HD OKIROTO 750 8

  HD OKIROTO 750 9

  HD OKIROTO 750 10

  HD OKIROTO 750 11

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive