HD A STANOVI 220x120A klasa stanova Beli Manastir 2017., je integralni projekt u kojem je obrađena visoka izolacija zgrade čime je postignut niskoenergetski razred A klase zgrade što će za posljedicu imati malu potrošnju energije grijanja i hlađenja tijekom godine. Stanovi su minimalistički jer ih grad daje u korištenje prema potrebi.

  HD VILLA VIVA 220x120Villa Viva Malinska 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja stanova etažnim sustavom visokoučinkovitih multi split klima jedinica. Tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija odvodnje i vodovoda je prošireno s termosifonskim solarnim sustavom grijanja tople sanitarne vode svakog stana posebno.

  HD VRTIC SKRADIN 220x120A+ Vrtić Skradin 2017, Projektom je odabrano tehničko rješenje grijanja i hlađenja prostora koje je bazirano na obnovljivim izvorima energije, dizalica topline te toplinskih pretvornika. Drain back sustav povezuje solarno polje sa sustavom grijanja bez opasnosti od pregrijavanja u režimu nekorištenja.

  HD AUTO SERVIS 220x120Auto servis Đakovo 2017, planira se smještaj i izgradnja nove zgrade za potrebe autoservisa. Sustav grijanja je projektiran klasičnim sustavom plinske instalacije s plinskim bojlerom i radijatorima koji se spajaju preko razdjelnika na bojler. Sustav grijanja radionice predviđen je uporabom uljne peći u kojoj bi se sagorijevalo motorno ulje koje je otpad.

  HD HALA LABA 220X120LABA d.o.o. Vukovar 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje povezivanje energije sunčanih toplinskih pretvornika odnosno Sunčeve energije i plinske energije koja se koristi u procesu generiranja tehnološke pare pogona za preradu tekstila. Tvrtka godišnje troši veliku količinu energije za tehnološki proces, a sunčevi sustav bi iznos smanjio.

  HD HOTEL MLAKIC 220x120A+ Hotel Vrške Vukovar 2017, postojeći objekt je rekonstruiran i dograđen tako da je postojeća instalacija zemnog plina iskorištena kao backup sustav radu novog uređaja za grijanje i hlađenje dizalice topline. Hotel će raditi cijele godine i imati će velike potrebe za toplom sanitarnom vodom tako da je u cjelinu integrirano rješenje sunčanih pretvornika.

  HD POZEGA NOVO 220x120A+ Garac d.o.o. benzinska postaja Požega 2017., projektom je obrađeno tehničko rješenje tehnologije skladištenja i distribucije naftnih derivata benzinske postaje koje će osigurati sigurnu dobavu naftnih derivata u vozila. Dok je grijanje i hlađenje osigurano primjenom zračne dizalice topline odnosno obnovljivih izvora energije za pogon uređaja.

  HD BENZ BIZOVAC STROJ 220x120Benzinska postaja Bizovac 2017, Opremljena je klasičnim sustavima grijanja pomoću zemnog plina. Dok je sustav hlađenja osiguran primjenom klasičnog rashladnika glikola te četverocijevnih kasetnih jedinica. Tehnološke instalacije osiguravaju skladištenje i transport naftnih derivata te UNP-a.

  HD SKOLA SIBENIK 220x120A+ Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik 2017, integralni projekt energetske obnove javne zgrade s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije. Obrađena je obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te zamjena energenta s lož ulja na zemni plin u kombinaciji s drain back sustavom koji ima osiguranu zaštitu od pregrijanja glikola. 

  HD MRZOVIĆ 220x120Sušare Mrzović 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja sušenja duhana, kamilice i sličnih drugih poljoprivrednih proizvoda pomoću toplog zraka koji struji kroz sušaru. Predviđena je uljna instalacija i spremnik lož ulja u kojem se akumulira pogonski energent te koristi u uljnim plamenicima prema potrebi.

  HD NIKEM 220x120 NEWNIKEM STEEL 2017, Bijelo Brdo, Erdut je projekt izgradnje proizvodne zgrade za potrebe obrade metala te manufakturne proizvodnje raznih metalnih finalnih proizvoda. Grijanje zgrade je predviđeno centralno pomoću kotla na biomasu koji može koristiti u radu pelete ili ogrjevno drvo.

  HD BUBAMARA 220x120Bubamara u Supernovi Zadar 2017, predmet projekta je razrada tehničkog rješenja spajanja lokala na centralni sustav grijanja, hlađenja i klimatizacije zgrade. Svaki lokal dogradnje zgrade je u roh bau izvedbi tako da svaki korisnik ima slobodu urediti lokal prema vlastitim željama uz tehnička ograničenja koje daje oblik lokala i instalacije.

  HD POSTA OSIJEK 220x120Hrvatska pošta d.d., ispostava 31106 Osijek, predmet projekta je odvajanje poštankog ureda od zajedničke kotlovnice koju dijele s Telekom s ciljem smanjivanja troškova grijanja na razini godine. Odvajanje će se provesti razdvajanjem plinskog priključka te izgradnje nove distribucijske mreže s novim plinskim bojlerom samo za ured pošte.

  HD GLAVNI SUŠARA 220x120Sušare za drvo Valpovo 2017., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja sušenja drvenih elemenata pomoću toplog zraka koji cirkulira kroz sušaru. Zrak se grije preko radijatora u sušari do kojih se dovodi topla voda iz kotlovnice snage 3,8 MW. Energent kotlovnice je drvna sječka te ostali drvni otpad nastao obradom drvne mase u pogonu.

  HD ZOP TERSA 220x120Kogeneracijsko postrojenje Tersa 2017. Postrojenje za proizvodnju električne energije i topline iz krute biomase kao što je drvna sječka te drvni ostaci iz proizvodnje, granje, skupljeni drvni ostaci s šumskog tla su sirovina za postrojenje. Postrojenje generira otpadnu toplinsku energiju koja se usmjerava u sustav sušenja drvne građe tijekom godine.

  HD GLAVNI ZOLJAN 220x120Pelet kotlovnica Zoljan 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja pomoću peleta uz mogućnost paralelnog rada s postojećim kotlom na drva prema potrebi. Nova pelet kotlovnica će značajno olakšati rad sa sustavom jer je dosadašnja kotlovnica pogonjena potpuno drvnim cjepanicama.

  HD DOM KOZICE 220x120Lovački dom Kozice 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja zgrade pomoću biomase odnosno peleta koji bi se automatski dozirali u sustav preko akumulacijskih spremnika smještenih u kotlovnici. Izgrađuje se nova pelet kotlovnica opremljena akumulacijskim sustavom tople vode za potrebu napajanja radijatorske mreže.

  HD ŽABNO HIDRO 220x120Željeznički kolodvor Žabno 2017, projektom je obrađena izgradnja i opremanje tehničkom opremom nove prijemne zgrade kolodvora Žabno. Sustav grijanja je baziran na primjeni zemnog plina, dok je hlađenje osigurano primjenom multi split klima jedinica. Hidrotehničke instalacije vodovod, hidranti, odvodnja.

  HD VRTIC MIKANOVCI 220x120Vrtić Stari Mikanovci 2017, integralni projekt energetske obnove s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije te smanjenja emisije CO2 zgrade i pratećih sustava. Projektom je obrađena obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te nadogradnja pripreme PTV sa drain back toplinskim pretvornicima.

  HD DOM ILOK 220x120Starački dom Ilok 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje grijanja paviljona staračkog doma pomoću plinskog bojlera i podnog grijanja te hlađenje klima jedinicom. Hidrotehničke instalacije su spojene na centralni sustav cijelog kompleksa odvodnje i vodovoda. Paviljon je u klasi A+ zgrada s visokom toplinskom izolacijom i drvenom gradnjom.

  HD STEPINCA STROJARSKI 220X120Stepinca 8 višestambena, 2017 Mlaco d.o.o. projekt rekonstrukcije i nadogradnje postojeće višestambene zgrade s ciljem povećanja broja stanova nakon provedene energetske obnove zgrade. Predviđeni su klasični sustavi grijanja pomoću zemnog plina te hlađenja split klima uređajem.

  HD HGK 220x120HGK solarna studija 2017, je tehnički elaborat izrađen na temu primjene Sunčeve energije u proizvodnom procesu generiranja tehnološke pare tijekom cijele godine s ciljem smanjivanja troškova energenata. Sunčeva energija će se koristiti za predgrijanje svježe tehnološke vode koja ulazi u sustav pripreme pare.

  HD HIDRO NEXUS 220x120Nexus d.o.o. Cerna reciklažno dvorište 2017, opseg projekta je izrada tehničkog rješenja odvodnje manipulativnih površina u krugu proizvodnog pogona tvrtke s ciljem sakupljanja i obrade vode u separatoru masti i ulja prije ispuštanja u vodotok. Ujedno obrađeno je rješenje skladištenja otpada koji se generira radom tvrkte.

  HD RECIKLAZNO BIZOVAC 220x120Reciklažno dvorište Bizovac 2018 je projekt izgradnje sabirnog dvorišta za komunalni otpad lokalne zajednice u kojem se sortira i sakuplja klasični otpad te posebne vrste opasnog otpada za okoliš. Obrađen je tehnički elaborat zaštite od požara za otpadni materijal različite razine požarne opasnosti te različite razine potencijalne opasnosti.

  HD SKLADISTE DURAD 220x120Skladište žitarica Sv. Đurađ 2017. se koristi za privremeno skladištenje žitarica poslije žetve. Tehničkim elaboratom zaštite od požara obrađene su potencijalne opasnosti vezane u zapaljenje uskladištenog materijala uz oslobađanje potencijalne sitne prašine žitarica kod pretovara uz analizu potencijale opanosti od eksplozije i požara smjese zraka i prašine žitarica.

  HD VRTIC VODICE 220x120A+ Vrtić Vodice 2016, Projektom je odabrano tehničko rješenje grijanja i hlađenja prostora koje je bazirano na obnovljivim izvorima energije, zračnih dizalica topline te sunčanih toplinskih pretvornika. Rekuperacijski sustav dodatno podiže stupanj ugode prostora uz dovođenje svježeg zraka. Hidrotehničke instalacije otpadnih voda zgrade te vodovoda. 

  HD CJEVOVOD HRT 220x120HRT Zagreb 2016, Za potrebe grijanja i hlađenja Doma HRT-a u Zagrebu izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije podzemnog cjevovoda objekata B-10 i B-20. Postojeći cjevovod je položen prije više od 30 godina i neprekidno je u eksploataciji. Rok eksploatacije je istekao i potrebno ga je zamijeniti novim.

  DVORAC OPEKA 220X120A+ Dvorac Opeka Marčan 2016, predmet projekta je integracija obnovljivih izvora energije te modernih tehnoloških rješenja sa zaštićenom zgradom na temelju koncepta integralnog pristupa projektiranju kroz stručni tim više projektanata uz poštivanje odredbi norme ISO 50001 sustava upravljanja energijom.

  HD TRIBINA 220x120A+ Tribina Belišće 2016, je sportska građevina s periodičnom uporabom prostorija te velikom potrebom za sanitarnom vodom. Projektom je obrađen visokotemperaturni sustav zračnih dizalica topline s tri funkcije grijanja prostora, hlađenja pojedinih prostorija i pripreme PTV tijekom cijele godine.

  HD POSTA PULA 220x120Hrvatska pošta Pula 2016, je konceptualni projekt povezivanja modernih tehnoloških rješenja grijanja i hlađenja sa zgradom koja je zaštićena kao kulturno dobro. Visoka ograničenja zaštite zgrade je moguće zadovoljiti VRV sustavom koji traži minimalne prostorne zahvate kod smještaja jedinica.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive