HD AGROTOK 220x120A/A+ Agrotok Nemetin 2018, Projekt nove uredsko proizvodne zgrade tvtke Agrotok. Prateći procesni pogon je namijenjen preradi lješnjaka te proizvodnji ulja od lješnjaka. Za grijanje je predviđeno podno grijanje i kotao na otpadne ljuske od lješnjaka dok je za hlađenje predviđen sustav multi-split unutrašnjih klima jedinica s centralnim uređajem.

  HD HALA IVANOVCI 220x120Poslovna hala Ivanovci 2018., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja poslovne zgrade koja je uredskog tipa za potrebu praćenja poslovanja prijevozničke tvrtke. Grijanje je predviđeno klasičnim plinskim instalacijama i to kondenzacijskim bojlerom te podnim grijanjem. Hlađenje zgrade je osigurana multi split klima jedinicama.

  HD DOM PETRIJEVCI 220x120A+ Dom Petrijevci 2018., projektom je razrađeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja potkrovlja zgrade koje se rekonstruira i uređuje za potrebe lokalne uprave. Prostor se grije i hladi pomoću ventilokonvektora koji su vezani na dizalicu topline putem dvocijevnog sustava koji ima mogućnost grijanja do niskih zimskih temperatura okoliša.

  HD DOM HRKANOVCI 220x120A+ dom Hrkanovci 2018., je projekt rekonstrukcije i obnove sustava grijanja zgrade primjenom obnovljive biomase u obliku peleta. Centralna pelet peć je smještena u dvorani te je vezana na radijatorska ogrijevna tijela. Pelet peć ima integriran spremnik koji osigurava distribuciju tople vode prema okolnim prostorijama.

  HD GLAVNI PAROHIJA 220x120A+ Parohijski dom Nova Gradiška 2018., je projekt rekonstrukcije zgrade uz dogradnju potkrovlja te prilagodbom centralnog sustava pelet kotlovnice grijanja. Prostorije se griju pomoću klasičnih ogrijevnih radijatorskih tijela koja se lokalno reguliraju termostatskim ventilima. Peleti kao obnovljivi izvori energije sve više nalaze primjenu u sustavima grijanja.

  HD DOM VERA 220x120A+ Dom Vera Trpinja 2018., je projekt rekonstrukcije i obnove zgrade uz prilagodbu centralnog sustava grijanja putem pelet kotlovnice. Prostorije se griju pomoću klasičnih ogrijevnih radijatorskih tijela koja se lokalno reguliraju termostatskim ventilima. Peleti kao obnovljivi izvori energije sve više nalaze primjenu u sustavima grijanja.

  UPRAVA ILOK novo 220X120Upravna zgrada Ilok 2018., zgrada je zaštićena kao kulturno dobro te se projektom obnove predviđa oblaganje ovojnice zgrade s dodatnim slojevima toplinske izolacije ovisno o mogućnostima konzervatorske zaštite dok se strojarskim projektom vrši rekonstrukcije sustava grijanja te strojarnice.

  HD GLAVNI APEL SOBE 220x120Apartmani Karanac 2018., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja soba za iznajmljivanje primjenom klasičnih instalacija. Zgrada je spojena na lokalni plinovod te se pomoću kondenzacijskog bojlera osigurava toplinska energija koja se potom distribuira u klasična radijatorska tijela.

  HD ISLAMSKI CENTAR 220x120Vrtić Islamski Centar Rijeka 2018, predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara javne zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.

  HD ZOP KASTAV 220x120Višestambena zgrada Kastav 2018., predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara višestambene zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.

  HD VRTIĆ MIHOLJAC 220x120Vrtić Donji Miholjac 2018., predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara javne zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.

  HD ZOP KANNAN 220x120Hala Kanaan Donji Miholjac 2018., predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara javne zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.

  HD DZ OPATIJA 220x120A+ Dom zdravlja Opatija 2017 izvedbeni projekt. Glavnim projektom definirana je VRF dizalica topline, no u izvedbenom projektu je napravljen odmak u tehnologiji prema primjeni zrak-voda dizalica topline za koje se očekuje puno jednostavnije dugoročno održavanje. Dodatno je projektiran sustav ventilacije i rekuperacije svih prostorija.

  AB Prostor Trokut 220x120A+ Centar Trokut Šibenik 2017 izvedbeni projekt, je poslovna uredska zgrada koja je zamišljena kao centar za nove tehnologije te okupljanje mladih dionika poslovnog tržišta. Sukladno namjeni zgrade projektom je predviđen moderan sustav grijanja i hlađenja pomoću zračnih dizalica topline, sustav ventilacije i rekuperacije zraka sa solarnim sustavom.

  HD IBM BROD 220x120A+ Kuća Ivane Brlić Mažuranić, Slavonski Brod 2017. Kuća je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro stoga je na instalacije postavljen zahtjev niskog utjecaja na originalan unutrašnji raspored. Projektom je povezana zaštićena arhitektura s modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline te rekuperacijskim sustavom.

  HD DOM SPORTOVA 220x120Dom sportova Zagreb 2017, je projekt obnove i rekonstrukcije instalacija grijanja i hlađenja pri čemu je obnova predviđena u nekoliko faza, a prva faza je obnova klizališta i rashladne strojarnice sustava. Rashladna strojarnica je koncipirana 1971. godine te traži modernizaciju novim tehničkim rješenjima i sustavima upravljanja.

  HD UPRAVA ZLATAR 220x120Upravna zgrada Grada Zlatara 2017, projektom je obrađen integralni pristup energetskoj obnovi primjenom multidisciplinarnih tehničkih mjera smanjenja potrošnje ukupne primarne energije: dizalica topline za grijanje i hlađenje, učinkovita led rasvjeta te oblaganje ovojnice s 20 cm mineralne vune što daje A+ primarni razred te A+ energetski razred.

  HD VILLA VIVA 220x120Villa Viva Malinska 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja stanova etažnim sustavom visokoučinkovitih multi split klima jedinica. Tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija odvodnje i vodovoda je prošireno s termosifonskim solarnim sustavom grijanja tople sanitarne vode svakog stana posebno.

  HD VRTIC SKRADIN 220x120A+ Vrtić Skradin 2017, Projektom je odabrano tehničko rješenje grijanja i hlađenja prostora koje je bazirano na obnovljivim izvorima energije, dizalica topline te toplinskih pretvornika. Drain back sustav povezuje solarno polje sa sustavom grijanja bez opasnosti od pregrijavanja u režimu nekorištenja.

  HD AUTO SERVIS 220x120Auto servis Đakovo 2017, planira se smještaj i izgradnja nove zgrade za potrebe autoservisa. Sustav grijanja je projektiran klasičnim sustavom plinske instalacije s plinskim bojlerom i radijatorima koji se spajaju preko razdjelnika na bojler. Sustav grijanja radionice predviđen je uporabom uljne peći u kojoj bi se sagorijevalo motorno ulje koje je otpad.

  HD HALA LABA 220X120LABA d.o.o. Vukovar 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje povezivanje energije sunčanih toplinskih pretvornika odnosno Sunčeve energije i plinske energije koja se koristi u procesu generiranja tehnološke pare pogona za preradu tekstila. Tvrtka godišnje troši veliku količinu energije za tehnološki proces, a sunčevi sustav bi iznos smanjio.

  HD HOTEL MLAKIC 220x120A+ Hotel Vrške Vukovar 2017, postojeći objekt je rekonstruiran i dograđen tako da je postojeća instalacija zemnog plina iskorištena kao backup sustav radu novog uređaja za grijanje i hlađenje dizalice topline. Hotel će raditi cijele godine i imati će velike potrebe za toplom sanitarnom vodom tako da je u cjelinu integrirano rješenje sunčanih pretvornika.

  HD POZEGA NOVO 220x120A+ Garac d.o.o. benzinska postaja Požega 2017., projektom je obrađeno tehničko rješenje tehnologije skladištenja i distribucije naftnih derivata benzinske postaje koje će osigurati sigurnu dobavu naftnih derivata u vozila. Dok je grijanje i hlađenje osigurano primjenom zračne dizalice topline odnosno obnovljivih izvora energije za pogon uređaja.

  HD BENZ BIZOVAC STROJ 220x120Benzinska postaja Bizovac 2017, Opremljena je klasičnim sustavima grijanja pomoću zemnog plina. Dok je sustav hlađenja osiguran primjenom klasičnog rashladnika glikola te četverocijevnih kasetnih jedinica. Tehnološke instalacije osiguravaju skladištenje i transport naftnih derivata te UNP-a.

  HD ŠIŽGORIĆA 220x120A+ Osnovna škola Jurja Šižgorića Šibenik 2017, integralni projekt energetske obnove javne zgrade s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije. Obrađena je obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te zamjena energenta s lož ulja na zemni plin u kombinaciji s drain back sustavom koji ima osiguranu zaštitu od pregrijanja glikola. 

  HD MRZOVIĆ 220x120Sušare Mrzović 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja sušenja duhana, kamilice i sličnih drugih poljoprivrednih proizvoda pomoću toplog zraka koji struji kroz sušaru. Predviđena je uljna instalacija i spremnik lož ulja u kojem se akumulira pogonski energent te koristi u uljnim plamenicima prema potrebi.

  HD NIKEM 220x120 NEWNIKEM STEEL 2017, Bijelo Brdo, Erdut je projekt izgradnje proizvodne zgrade za potrebe obrade metala te manufakturne proizvodnje raznih metalnih finalnih proizvoda. Grijanje zgrade je predviđeno centralno pomoću kotla na biomasu koji može koristiti u radu pelete ili ogrjevno drvo.

  HD BUBAMARA 220x120Bubamara u Supernovi Zadar 2017, predmet projekta je razrada tehničkog rješenja spajanja lokala na centralni sustav grijanja, hlađenja i klimatizacije zgrade. Svaki lokal dogradnje zgrade je u roh bau izvedbi tako da svaki korisnik ima slobodu urediti lokal prema vlastitim željama uz tehnička ograničenja koje daje oblik lokala i instalacije.

  HD POSTA OSIJEK 220x120Hrvatska pošta d.d., ispostava 31106 Osijek, predmet projekta je odvajanje poštankog ureda od zajedničke kotlovnice koju dijele s Telekom s ciljem smanjivanja troškova grijanja na razini godine. Odvajanje će se provesti razdvajanjem plinskog priključka te izgradnje nove distribucijske mreže s novim plinskim bojlerom samo za ured pošte.

  HD GLAVNI SUŠARA 220x120Sušare za drvo Valpovo 2017., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja sušenja drvenih elemenata pomoću toplog zraka koji cirkulira kroz sušaru. Zrak se grije preko radijatora u sušari do kojih se dovodi topla voda iz kotlovnice snage 3,8 MW. Energent kotlovnice je drvna sječka te ostali drvni otpad nastao obradom drvne mase u pogonu.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive