TOPLANA 220x120Bio toplana Osijek 2015. Tvrtka je sudjelovala u timu koji je analizirao ponudu potencijalnog ponuđača opreme za izgradnju nove kogeneracijske toplane na biomasu. Postrojenje bi se izgradilo u Osijeku u sklopu postojećeg kompleksa gradske toplane. HEP u svoj energetski portfelj postepeno uključuje nove elektrane na obnovljive izvore energije.

  DULOVAC 220x120Bioplinsko postrojenje Đulovac 2015 je snage 999 kWel, na lokaciji u blizini naselja Maslenjača, kčbr 628/3 ko. Mali Bastaji. Tehnološko postrojenje u kojem se anaerobnom razgradnjom iz biomase dobiva metan CH4. Prvo postrojenje sa zatvorenim betonskim fermentorom u Hrvatskoj koje će imati puno manje toplinske gubitke od klasičnih reaktora.

  SUARA 220x120Sušara žitarica Viškovci 2015 je tehnološka građevina primarne namjene za brzo sušenje žitarica nakon žetve da se smanji udio vlage u zrnu prije skladištenja u silosima s ciljem prodaje žitarica kada cijena na tržištu poraste. Sušara se koristi u vrlo malom periodu tijekom godine no potrebna je da zatvori ciklus proizvodnje i lokalno skladišti pšenica.

  BOCANJEVCI 220x120Silosi Bočanjevci 2015 s pomoćnim upravnim zgradama je poslovno poljoprivredni kompleks koji se sastoji od silosa za žitarice, nadstrešnice za privremeno skladištenje žitarica, upravne zgrade i pomoćnih prostorija. Sušara za žitarice se koristi nekoliko tjedana godišnje nakon žetve kada se intenzivno vrši sušenje i skladištenje žitarica.

  FARMA 220X120Farma Ferdinandovac 2015, Predmet Glavnog idejnog rješenja je ishođenje uvjeta građenja i priključenja za ishođenje Građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju farme mliječnih krava, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka (gnojnica) prema Nitratnoj direktivi br. 91/676/EEC 1991.

  HD POŽAR 220x120Skladišna hala Bolman 2015, Zgrada se sastoji od jedne nadzemne etaže; tj. Prizemlja i nalazi unutar pogona "FERMOPROMET d.o.o. ", u ulici Poljski put 1 u Osijeku; na k.č.br. 3358/56, k.o. Osijek. Predmet rekonstrukcije je prilagodba prostora za skladištenje i pretovar umjetnog gnojiva koje zbog karaktera materijala ima požarnu opasnost.

  HLADNJACA 220x120Hladnjača Topolje 2015, Glavni projekt vode i vatroobrane za izgradnju građevine za prijem, sortiranje i pakiranje voća sa ULO hladnjačom na lokaciji općine TOPOLJE, kčbr 607 ko. Topolje. Hladnjača se bazira na ULO tehnologiji niskog udjela kisika u prostoru skladištenja čime se produžava vijek trajanja voća i povrća koje se namjerava skladištiti.

  PILANA 220X120Pilana trupaca 2015 je poslovno-tehnološka zgrada namjene obrade drvenih trupaca. Građevina se planira izgraditi u mjestu Piškorevci, pored Đakova te je parcela naslonjena na ulicu Ante Starčevića. Parcela je locirana na građevinskoj čestici kčbr 698, ko Piškorevci. Proizvodni proces ima požarnu opasnost koja se smanjuje primjenom požarnih mjera.

  APN ESCOAPN Osijek i Požega 2015 je projekt energetske obnove dvije javne zgrade Policijskih uprava u Osijeku i Požegi. Zgrade se obnavljaju sukladno ugovoru o izvršenju usluge ESCO pri čemu se iz ušteda u energentima vraća uložena investicija u obnovu zgrade. Napravljenim energetskim analizama opravdana je investicija u obnovu i povrat uloženog iz ušteda.

  STEPINCA 220x120Zgrada Stepinca 8. Đakovo 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda.Predmet projekta povećanje energetske učinkovitosti višestambene zgrade na parceli k.č.br. 6028/22, k.o. Đakovo. Samim projektom obrađena je zamjena stolarije i postavljanje novog sloja toplinske izolacije.

  domLovački dom Čepin 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda. Obzirom na karakter zgrade i smještaj u prostoru odabrana je biomasa za grijanje u modernom sustavu doziranja peleta s malim potrebnim održavanjem sustava.

  HD CENTAR KLAS 220x120Centar NK Klas Čepin 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda. Obzirom na karakter zgrade i smještaj u prostoru odabrana je biomasa za grijanje u modernom sustavu doziranja peleta uz pomoć sunčanih pretvornika.

  VALPOVO 220x120Vrtić Valpovo 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda.Predmet projekta povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade vrtića u Valpovo. Obrađeni su toplinski proračuni koji će u konačnici osigurati znatne financijske uštede tijekom korištenja zgrade.

  NEXUS 220x120Nexus d.o.o. je jedna od vodećih hrvatskih tvrtki u segmentu strojne obrade metala te proizvodnje dijelova strojeva za zavarivanje koji se koriste u autoindustriji. Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona i smanjenje potrošnje energije zamjenom opreme pogona te ugradnjom nove učinkovitije i produktivnije.

  HD VARAZDIN 220x120Hrvatske šume zgrada mehanizacije Varaždin 2015, projekt rekonstrukcije plinske kotlovnice novom tehnologijom kondenzacijskih kotlova s ciljem smanjivanja računa za grijanje. Predviđena je rekonstrukcija ukupne opreme kotlovnice te ubacivanje sanacijskog dimnjaka u postojeći otvor. Novi kondenzacijski kotao će smanjiti ukupne godišnje račune grijanja.

  HD DURDEVAC 220x120Hrvatske šume zgrada Dom Peski, Đurđevac 2015, projekt rekonstrukcije plinske kotlovnice novom tehnologijom kondenzacijskih kotlova s ciljem smanjivanja računa za grijanje. Predviđena je rekonstrukcija ukupne opreme kotlovnice te ubacivanje sanacijskog dimnjaka u postojeći otvor. Novi kondenzacijski kotao će smanjiti godišnje račune grijanja.

  HD PAKRAC 220x120Poduzetnički inkubator Pakrac 2015, projekt rekonstrukcije plinske kotlovnice novom tehnologijom kondenzacijskih plinskih kotlova s ciljem smanjivanja računa za grijanje. Predviđena je rekonstrukcija ukupne opreme kotlovnice te ubacivanje sanacijskog dimnjaka u postojeći otvor dimnjaka.

  TURBINA 220x120Projekt riječne turbine 2014 obuhvaća analizu mogućnosti izgradnje plutajuće elektrane na rijeci Dunav. Proizvedena električna energija bi se koristila za smanjivanje potrošnje električne energije pogona. Električna energija se koristi za pogon velikog broja crpki pumpnih postrojenja te filterskih jedinica.

  OPTIJA 220x120Ljetna pozornica Opatija 2014. Grad je naručio provedbu natječaja za idejno rješenje natkrivanja Ljetne pozornice. Od više pristiglih rješenja, Grad Opatija opredijelio se za rješenje koje je najprimjerenije. Projekt je moderno tehničko rješenje čelične metalne konstrukcije na koju bi se vezali zastori koji bi prekrivali pozornicu.

  BABINA GREDA 220x120Zgrada Općine Babina Greda 2014 biti će oblikovana na načelima suvremenog oblikovanja građevina javne namjene. Zgrada je projektirana na način da su primjenjena suvremena tehnološka rješenja obodnih konstrukcija, te je predviđeno, u energetskom smislu, postizanje razreda A s primjenom obnovljivih izvora energije i modernih rješenja.

  escoAPN ESCO, 2014.. Nakon četiri godine izmjena zakona, pravilnika i uredbi stvorena je osnova za razvitak ESCO usluge u Republici Hrvatskoj. Tvrtka sudjeluje u multidisciplinarnim timovima koji su razvili osnove energetskih proračuna obnove zgrada s postizanjem maksimalnih učinaka ušteda energije.

  HD LAGERMAX LUKA NOVO 220X120Lagermax Luka 2014, Idejni projekt strojarskih instalacija grijanja i hlađenja logističko distributivne zgrade. Zbog karaktera zgrade postoje ograničenja u provođenju plinskih instalacija kroz skladište. Predviđena je posebna plinska kotlovnica za grijanje upravnog dijela zgrade te posebni rashladnik vode.

  HOTEL HENOX 220x120Hotel Henox Rakovica 2014, Predmet idejnog projekta je izrada tehničkog rješenja instalacija hotelske zgrade smještene u hladnoj planinskoj klimi. Sustav akumulacije i obrade kišnice za potrebe hotela. Sustav grijanja biomasom, solarnim kolektorima i hlađenjem dizalicom topline dok je mreža grijanja i hlađenja zgrade predviđena konvektorima.

  VUKUSIC 220X120Niskoenergetska kuća JV 2014, projektom se obrađuju instalacije koje će kući osigurati znatnu energetsku neovisnost kuće s mogućnosti odvajanja kuće s javne mreže: sakupljanje kišnice, biološka obrada vode, zračne dizalice topline, fotonaponski sustav, solarni kolektori i rekuperacija zraka koje stvaraju složenu tehnološku cjelinu međusobno povezanu.

  MLACO 220X120Višestambena zgrada Cesarca, Đakovo 2014. Predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja stanova koji se izgrađuju na zadnjoj etaži postojeće višestambene zgrade. Na zgradi se istovremeno provodi i energetska obnova.

  VESPER K3 220x120Vesper K3 Rogoznica 2014, je projekt izgradnje apartmanske zgrade na čest.zem. 423/18 k.o. Rogoznica. Predmet projekta su hidrotehničke instalacije zgrade vodovod i mreža odvodnje. Sustav grijanja i hlađenja je osiguran primjenom split i multi split klima jedinica.

  HVAR 220x120Apartmanska zgrada Dolac 2014, projekt klasičnih hidrotehničkih instalacija zgrade sa sustavom biološke obrade otpadne vode. Predviđene termotehničke instalacije koriste multisplit klima jedinice te solrni sustav za pripremu PTV.

  ERNESTINOVO 220x120Vrtić Ernestinovo 2014, Za potrebe investitora izrađen je projekt za zahvat u prostoru izgradnja dječjeg vrtića. Na građevnoj čestici (k.č. br.266, k.o.Ernestinovo) do 1991. god. postojale su poslovne i pomoćne zgrade Ministarstva unutarnjih poslova.

  TC RETFALA 220x120Trgovački centar Retfala Osijek 2014, Objekt je smješten na parceli u Osijeku, raskrižje Strossmayerove i Kolodvorske ulice k.č.br. 309 i dio k.č.br. 393/1 k.o. Osijek. Predmet projekta je rekonstrukcija unutrašnjeg uređenja trgovine i prilagodba važećim pravilnicima sukladno smještaju tehničke opreme.

  HD TC BJELOVAR H6 220x120Trgovački centar Bjelovar 2014, Namjena građevine je poslovna trgovačka građevina. Prodaja mješovite (neprehrambene) robe . U sklopu građevine osim trgovačkih sadržaja na manjoj površini predviđa se i prostor za smještaj ugostiteljskog sadržaja ( lokal br 1 94,19 m2 kafić).

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive