A+/A+ BITNET Valpovo 2019

  HD BITNET VALPOVO 220x120A+/A+ BITNET Valpovo 2019, izvedeni projekt poslovne zgrade koja je zamišljena kao centar za razvoj poduzetništva grada i okolice. Zgrada je opremljena modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline, rekuperacijom zraka i sunčanim toplinskim pretvornicima vezanim na instalaciju grijanja zgrade i pripreme PTV.

   

  Strojarskim projektom obrađene su slijedeće instalacije

  Termotehnika:
  - primjena obnovljivih izvora energije
  - primjena ZelEN tarife električne energije
  - zračna dizalica topline za grijanje i hlađenje
  - zonska rekuperacija i ventilacija zraka
  - ventilokonvektori za grijanje i hlađenje
  - sunčani toplinski pretvornici sa zaštitom od pregrijavanja
  - sustav centralnog i daljinskog upravljanja termotehničkim instalacijama BMS Building Management System

  Generiranje energije:
  - sunčani toplinski pretvornici vezani na sustav grijanja zgrade i grijanja PTV potrošne tople vode
  - zrak-voda dizalica topline koja transportira toplinsku energiju okolišnjeg zraka u sustav grijanja

  HD LOGO TEHNOELEKTRO + CRAS

   HD BITNET VALPOVO 750 1

  HD BITNET VALPOVO 750 2

  HD BITNET VALPOVO 750 3

  HD BITNET VALPOVO 750 4

  HD BITNET VALPOVO 750 5

  HD BITNET VALPOVO 750 6

  HD BITNET VALPOVO 750 7

  HD BITNET VALPOVO 750 8

   

  USPOREDBA CIJENE ENERGENATA
  Cijene energenata se mijenjaju ovisno o stanju na tržištu te se primjenom pojedinih tehnoloških rješenja i pravilnim odabirom energenta može dugoročno značajno uštedjeti. Napravljena je usporedba troška upotrebe određenog energenta ovisno o potrebnoj količini energije koja se mora dovesti u sustav u zavisnosti od nekoliko faktora: učinkovitost uređaja, ogrijevna vrijednost te cijena energenta. Analiza je napravljena na nominalnom iznosu od 10.000 kWh godišnje energije za grijanje pri čemu treba imati na umu da su dizalice topline uređaji koji mogu grijati i hladiti tijekom cijele godine. Kompaktna dizalica topline ima opciju i dogrijavanja sanitarne vode odnosno to je uređaj 3 u 1 dok za usporedbu klasični sustavi kao što su kotlovi na pelete, plin ili UNP imaju samo mogućnost grijanja zgrade i grijanja sanitarne vode te je potrebno ugraditi dodatni rashladnik vode. Kod zračnih dizalica topline faktor učinkovitosti opada sa smanjivanjem temperature vanjskog zraka, ali je od svih kompresorskih tehnologija zračna dizalica topline najpovoljnija po cijeni. Ekonomskom analizom se dolazi do podatka da je zračna dizalica topline konkurentna do temperatura u rangu između -10 i -15°C te se ispod te temperature može koristiti drugi sustav grijanja.

  DIZALICA TOPLINE
  Klimatski uvjeti koji vladaju u Hrvatskoj omogućuju primjenu reverzibilnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja zgrade. Pomoću uređaja se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti na mikrolokaciji odnosno do -20°C. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline koje mogu prebacivati režim rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto prema potrebi. Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi plastičnim cijevima PEX/AL/PEX koje su predviđene za vođenje tople vode te su predizolirane s 11-14 mm poliuretanske izolacije. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.

  ODABIR VENTILOKONVEKTORA
  Jedinice za grijanje i hlađenje prostorija su ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 50/45°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te posebne mreže odvoda kondenzata koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  UPRAVLJANJE TEMPERATUROM
  Regulacija grijanja i hlađenja ostvaruje se uz pomoć zidnog termostata koji upravlja radom jedinice (temperatura, ventilator i on-off). Rad jedinice se može programirati u više režima i brzina rada prema potrebama i željama korisnika. Sve jedinice rashladnog kruga povezane su serijski signalnim kabelom sa zaštitom od elektromagnetskih smetnji. Sustav je opremljen za potpuni autonomni rad. Regulacija je kontinuirana (10-100%). Upravljači se ugrađuju na zid (nadžbukno), a povezani su signalnim kabelom s pripadajućom unutarnjom jedinicom.

  CIRKULACIJSKE CRPKE
  Cirkulacijske elektronske crpke su upravljanje preko razlike pada tlaka, visokoučinkovite s niskom potrošnjom električne energije. Elektronski regulirane cirkulacijske crpke s integriranom kontrolom diferencijskog tlaka. S lijevano željeznim kućištem i rotorom iz nehrđajućeg čelika, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. U području grijanja, hlađenja i klimatizacije mogu se postići uštede na električnoj energiji do čak 90% ako se ugrade visokoučinkovite crpke s malom potrošnjom. S ciljem značajnog smanjivanja potrošnje električne energije cirkulacijskih crpki s mokrim rotorom na području Europske unije, donesena je Direktiva 2009/125/EZ o uspostavljanju okvira za postavljanje zahtjeva za eko-dizajn za proizvode koji koriste energiju (tzv. Direktiva ErP) ErP čije odredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2013. godine (što vrijedi za crpke s mokrim rotorom, dok su odredbe za crpke sa suhim rotorom na snazi od 16. lipnja 2011). Direktiva će u nekoliko faza nametnuti vrlo stroge kriterije energetske učinkovtosti.

  BUFFER SPREMNIK (AKUMULATOR TOPLINE)
  Buffer spremnici se koriste za akumulaciju toplinske energije te stabilizaciju rada sustava. Uvijek postoji razlika u količini energije koja se troši u zgradi te količini energije koja se predaje spremnicima. U direktnom spoju toplinskih uređaja koristi se modulacija izlazne snage da se stabilizira odnos proizvodnje i potrošnje toplinske energije. Buffer spremnici se ujedno koriste za akumulaciju toplinske energije u noćnim satima kada je niža tarifa električne energije u modelu rada sa zračnom dizalicom topline uz dodatno temperiranje prostorija kod noćnog režima rada sustava.

  SUSTAV MJERENJA POTROŠNJE
  Svi kalorimetri i vodomjeri su povezani na centralni sustav mjerenja potrošnje toplinske energije. Kalorimetri se postavljaju na nekoliko referentnih točaka kojima se promatra proizvedena i potrošena energija na dizalici topline ili pojednim lokalnim mjernim mjestima koji su ključni za praćenja protoka energije kroz sustav.

  REKUPERACIJA ZRAKA GRAĐEVINE
  Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u kućama u kojima žive astmatičari jer je moguće osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine. Osnovni element uređaja je saćasti izmjenjivač kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivača vrši izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz građevine te prelazi preko izmjenjivača, predaje toplinu te se potom izbacuje u okoliš. Na drugom ulazu je svježi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivača, prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u građevinu. Sličan je princip rada i tijekom ljeta kada se topli okolišnji zrak hladi povratnim unutrašnjim zrakom. Potrebno je koristiti sustav ventilacije jer je građevina gotovo hermetički zatvorene te ima jako malu infiltraciju prirodnog zraka na razini od 0,3 do max 0,6 i/h pa da se osigura higijenska izmjena zraka ugrađuju se ventilacijski sustavi. Korištenjem ventilacijskih sustava podiže se kvaliteta života u građevini jer se stalno dovodi svježi zrak te se na taj način izbjegava pojava ustajalog i vlažnog zraka, smanjuje se mogućnost pojave gljivica i plijesni unutar same građevine. Sustav također smanjuje ventilacijske gubitke građevine jer korišteni rekuperator ima mogućnost povrata i do 90% energije iz otpadnog zraka.

  INSTALACIJA SOLARNOG SUSTAVA
  Solarni sustav generira toplinsku energiju bez stvaranja štetnih plinova čime se štede energenti i rasterećuje se okoliš. Solarni sustavi iziskuju dodatnu investiciju međutim osiguravaju donekle neovisnost zgrade od porasta cijene izvora energije. Solarni sustav je investicija u budućnost koja ne zahtijeva opsežno održavanje, ne podliježe krizama i osigurava određenu neovisnost sustava grijanja. Dozračena energija koja dospijeva do površine zemlje naziva se globalnim zračenjem dok snaga i udio izravnog te difuznog zračenja u velikoj mjeri ovisi o godišnjem dobu i lokalnim vremenskim prilikama. Difuzno zračenje nastaje raspršivanjem, refleksijom i lomom na oblacima te česticama u zraku pa se i ono također može iskoristiti za solarnu tehniku. U oblačnom danu s difuznim udjelom zračenja od 80% dozračena energija je 300 W/m2. Ovisno o lokaciji godišnje sunčevo zračenje u Hrvatskoj iznosi od 1.150 do 1.600 kWh/m2. Načelno vrijedi: I na našim prostorima Sunce daje dovoljno energije zračenja za zagrijavanje PTV i podršku grijanju tijekom zime.


  Arhitektonski projekt
  Đurđica Terzić, dipl.ing.arh. (idejni, glavni)
  Domagoj Ivanović, mag.ing.arch. (izvedbeni)

  Građevinski projekt - konstrukcije
  Darko Ivanušić, mag.ing.aedif.

  Građevinski projekt - manipulativnih površina
  Darko Trubeljak, dipl.ing.građ.

  Arhitektonski projekt - hidrotehnika
  Matija Fukat, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt - termotehnika
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zlatko Galić, dipl.ing.el.

   

  HD IZVEDBENI BIOS VALPOVO 750 NEW

  HD BIOS VALPOVO Z 750 1

  HD BIOS VALPOVO Z 750 2

  HD BIOS VALPOVO Z 750 3

  HD BIOS VALPOVO Z 750 4

  HD BIOS VALPOVO Z 750 5

  HD BIOS VALPOVO Z 750 6

  HD BIOS VALPOVO Z 750 7

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive