Toplinska Energija

  heat
  Dizalice topline crpe energiju iz okoliša te ju podižu na viši nivo koji je primjenjiv za grijanje zgrada. Sunčeva energija se akumulira kao unutrašnja energija u okolišu: zemlji, vodama i zraku te se korištenjem dizalica topline pretvara u korisnu toplinsku energiju.

  Sunčani toplinski pretvornik
   pretvara direktno sunčevo zračenje u korisnu toplinsku energiju. Zračenje se akumulira na površini prevornika te se prenosi na medij odnosno na glikol. Postoje dvije vrste pretvornika pločasti te vakuumski cijevni.

  Sunčani apsorpcijski uređaji se koriste u kombinaciji sa sunčanim toplinskim pretvornicima u složenim sustavima primjene sunčeve energije u procesu hlađenja zgrada. Kod sustava koji koriste sunčani sustav kao pomoć u grijanju tijekom ljeta se javlja višak energije, a ta se energija može iskoristiti u rashladnom procesu.

  Sunčana kogeneracija predstavlja istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije u jednom uređaju primjenom Stirlingovog motora koji može koristiti bilo koji toplinski izvor. Mikro-kogeneracija zamjenjuje konvencionalni plinski bojler te ima ukupnu učinkovitost veću od zasebne proizvodnje toplinske energije i električne energije u kućanstvu.

  Gorive ćelije predstavljaju složeni kogeneracijski uređaj u kojem su povezani sunčani fotonaponski pretvornici s gorivom ćelijom. Goriva ćelija je kogeneracijski elektrokemijski uređaj koji proizvodi toplinsku i električnu energiju koristeći vodik i kisik koji reagiraju na katalizatoru. Produkt kemijske reakcije je čista voda te ne postoji utjecaj na okoliš ove tehnologije. Na sustav se može spojiti uređaj za elektrokemijsko razdvajanje vode na kisik i vodik. Tijekom dana fotonaponski moduli proizvode električnu energiju te se višak energije usmjerava u proizvodnju plinova vodika i kisika iz vode dok se tijekom noći ti plinovi koriste za proizvodnju električne i toplinske energije.

  Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne zgrade te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih toplinskih gubitaka zgrade pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak.

  Pelet i pirolitički kotlovi koriste drvnu biomasu koja nastaje akumulacijom sunčeve energije u složenom procesu fotosinteze. Ovaj izvor energije se može uvrstiti u obnovljive izvore energije zbog regeneracije CO2 kroz složeni biološki proces, ali ne i u čiste izvore energije jer se u procesu izgaranja oslobađa CO2 u atmosferu. Primjenom biomase može se osigurati stalni izvor obnovljive energije koja stalno nastaje u prirodi. Europska Unija sve više potiče primjenu biomase za grijanje jer je ona dostupna i nastaje unutar Europske Unije, a primjenom tog energenta se smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive