A+ Tribina Belišće 2016

  HD TRIBINA 220x120A+ Tribina Belišće 2016, je sportska građevina s periodičnom uporabom prostorija te velikom potrebom za sanitarnom vodom. Projektom je obrađen visokotemperaturni sustav zračnih dizalica topline s tri funkcije grijanja prostora, hlađenja pojedinih prostorija i pripreme PTV tijekom cijele godine.
   
  USPOREDBA CIJENE ENERGENATA

  Cijene energenata se mijenjaju ovisno o stanju na tržištu te se primjenom pojedinih tehnoloških rješenja i pravilnim odabirom energenta može dugoročno značajno uštedjeti. U tablicama je napravljena usporedba troška upotrebe određenog energenta ovisno o potrebnoj količini energije koja se mora dovesti u sustav u zavisnosti nekoliko faktora: učinkovitost uređaja, ogrijevna vrijednost te cijena energenta. Analiza je napravljena na nominalnom iznosu od 10.000 kWh godišnje energije za grijanje pri čemu treba imati na umu da su dizalice topline uređaji koji mogu grijati i hladiti tijekom cijele godine. Kompaktna dizalica topline ima opciju i dogrijavanja sanitarne vode odnosno to je uređaj 3 u 1 dok za usporedbu klasični sustavi kao što su kotlovi na pelete, plin ili UNP imaju samo mogućnost grijanja zgrade i grijanja sanitarne vode te je potrebno ugraditi dodatni rashladnik vode. Kod zračnih dizalica topline faktor učinkovitosti opada sa smanjivanjem temperature vanjskog zraka, ali je od svih kompresorskih tehnologija zračna dizalica topline najpovoljnija po cijeni. Ekonomskom analizom se dolazi do podatka da je zračna dizalica topline konkurentna do temperatura u rangu između -10 i -15°C te se ispod te temperature može koristiti drugi sustav grijanja.

  IZVOR ENERGIJE ZRAČNA DIZALICA TOPLINE
  Klimatski uvjeti koji vladaju u Hrvatskoj, omogućavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline sa svrhom grijanja i hlađenja, kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka koje se mogu pojaviti na mikrolokaciji. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su tzv. reverzibilne dizalice topline koje mogu prebacivati režim rada iz grijanja u hlađenje i obrnuto prema potrebi.

  U instalaciji je predviđena uporaba
  * zračna dizalica topline nominalno pri +5 °C toplinske snage 3 x 25 kW
  * zračna dizalica topline nominalno pri -15 °C toplinske snage 3 x 22 kW
  * postavljena na postolju te integrirana u zgradi
  * s odvodom kondenzata
  * u zoni malog prolaska korisnika zgrade
  * sa smjerom ispuha otpadnog zraka u zonu niskog prolaska
  * primarna uporaba za hlađenje i grijanje

  Osnovni energent zgrade je energija okoliša koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Dizalice topline su uređaji koji svoj rad baziraju na kompresorskom ciklusu u kojem se određenom mediju oduzima ili predaje toplina. Naziv dizalica u sebi nosi korijen transporta odnosno podizanja energetskog nivoa određenog medija što je u ovom slučaju voda grijanja. Proces toplinskih izmjena uključuje u sebi vanjski zrak te vodu grijanja zgrade. Ovisno o lokaciji zgrade odabire se koji će izvor energije biti najprikladniji za tražene uvjete primjene. Primjenom prirodnih energetskih izvora zgrada se povezuju s okolišem te se tijekom zime vrši izmjena energije u smjeru okoliša prema zgradi dok je tijekom ljeta energetski tok suprotan od zgrade prema okolišu. Za pravilan rad sustava presudan je dualni tok energije i regeneracija toplinskog izvora tijekom godine. Energija se crpi pomoću dizalica topline iz zemlje, vode ili zraka. Kao stabilan energetski izvor se smatra zemlja i podzemna voda koja tijekom godine ima stabilnu temperaturu između 14-16°C. Temperatura zraka tijekom godine oscilira te je zrak idealan energetski izvor u sredinama s blagom primorskom klimom. Dizalice topline kao izvor energije koriste energiju vode, zraka ili zemlje odnosno tri prirodna energetska elementa koji do sada nisu korišteni u masovnoj primjeni za grijanje i hlađenje zgrada. Sunčeva energija se akumulira u biomasi te se izgaranjem odnosno vatrom energija Sunca pretvara u primjenjivu toplinsku energiju. Također se akumulira kao unutrašnja potencijalna energija koja se manifestira kroz promjenu u temperaturi vode, zraka te zemlje.

  Predviđen je centralizirani sustav koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 5,5. U odnosu na grijanje pomoću plinskog sustava odnosno zemnog plina ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50% što je dovoljan razlog primjene ovih sustava. Nominalna radna temperatura je oko +5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -25°C uz pravilno dimenzioniranje. U odnosu na klasične dualne sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje te se olakšava i održavanje sustava.

  Tok energije kroz sustav:
  - zrak prolazi kroz pločasti izmjenjivač, isparivač
  - istovremeno s druge strane pločastog izmjenjivača prolazi radni kompresorski medij koji hladi prostor i oduzima toplinu
  - radni medij isparava u pločastom izmjenjivaču, isparivaču
  - kompresor usisava ispareni radni medij
  - kompresor se napaja električnom energijom u odnosu 1 kW električne = 3-4 kW topline energije
  - para radnog medija se komprimira na višu temperaturu i tlak te se para istovremeno ubrizgava u kondenzator
  - kondenzator je drugi pločasti izmjenjivač
  - sa druge strane pločastog kondenzatora nalazi se medij grijanja
  - voda se zagrijava i preuzima na sebe toplinu radnog medija u kondenzatoru i pri tome hladi radni medij
  - dizalica topline transportira energiju iz okoliša na vodu sustava grijanja pomoću prijenosnog radnog kompresorskog medija
  - nakon što je izvršena predaja topline ohlađeni radni medij dolazi do ekspanzijskog ventila
  - ekspanzijski ventil prigušuje radnu tvar na niži tlak te se istovremeno vrši i smanjivanje temperature radnog medija
  - pothlađeni radni medij ponovno ulazi u prvi izmjenjivač ili isparivač te se zatvara krug radne tvari

  Zračna dizalica zrak/voda se može koristiti kao izvor topline, osnovni nedostatak je zaleđivanje vanjske jedinice i gubitak na učinkovitosti kod niskih temperatura te je potrebno tijekom hladnijih dana koristiti dogrijavanje preko dodatnog izvora topline daljinskog toplovoda, plinskog bojlera, kotla na biomasu i pelete ili električnog grijača. Po početnoj investiciji zračne dizalice su najpovoljnije, ali imaju i najmanju učinkovitost i najviše energije će trošiti za grijanja i hlađenje građevine. Kod zračnih dizalica topline dolazi do velikog pada instalirane snage kod niskih temperatura te kod temperatura od -15°C zračna dizalica izgubi preko 50% nominalne snage koja se daje za +5°C. Te bi za snagu grijanja od 25 kW kod -15°C i kontinentalnu klimu bilo potrebno instalirati duplo veću zračnu dizalicu od nominalno potrebne odnosno oko 40-50kW nominalne snage koju ona može dati pri temperaturi zraka od +5°C. Zračne dizalice dio snage dodatno gube na odleđivanje same jedinice te je za tu razliku gubitka vremena grijanja također potrebno instalirati dodatno oko 20% nominalne snage.

  CIJEVNI RAZVOD FREONA
  Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru.

  ∅9,52-∅15,88 ispod 15,0 kW
  ∅9,52-∅19,05 15,0-23,2 kW
  ∅9,52-∅22,23 23,2-40,6 kW
  ∅12,70-∅25,40 29,0-40,6 kW
  ∅12,70-∅28,58 40,6-46,4 kW
  ∅15,88-∅28,58 46,4-69,6 kW
  ∅19,05-∅31,75 69,6-98,6 kW

  Izolacija hlađenja i grijanja freonskih cijevi
  klasa gorivosti B1
  stvaranje kapljica Tr1
  minimalna debljina izolacije 13 mm

  VRF/DVM vanjska jedinica u izvedbi visokoučinkovite dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.

  Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša omogućuje dodatne uštede energije i veći komfor zbog viših temperatura istrujanog zraka. Jedinica je opremljena sa pločastim izmjenjivačom topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj je opremljen s "pump out/down" funkcijom koja omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uređaji su EUROVENT certificirani.

  Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 220 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.

  Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 26HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori su niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora je 79 Pa. . Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani SSC-tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz.

  Proizvod SAMSUNG DVM S - tip AM080JXVHGH
  Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
  Tehničke karakteristike:
  Qh ukupno = 22,4 kW
  Priključna snaga:
  N ukupno = 4,59 kW / 380 V - 50 Hz
  EER: 4,88 (100% opterećenja)
  Tv = 35°C ST
  Tp = 27°C ST, 46%RH
  ESEER: 8,00
  Qg ukupno = 25,2 kW
  N ukupno = 4,59 kW / 380 V - 50 Hz
  COP: 5,49 (100% opterećenja)
  Tv= 7°C ST
  Tp = 20°C ST
  Raspoloživi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15 °C
  Qg ukupno = 22,05 kW
  radno područje: grijanje: od -25° do 24°C
  radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
  Nivo zvučnog tlaka: 57 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
  "dimenzije ukupno:
  d x š = 880 x 765 mm ; h = 1695 mm
  težina ukupno: 201 kg

  Unutarnja jedinica VRF heat pump ili heat recovery sustava za pripremu ogrjevne vode do 80 °C i pripremu potrošne tople vode (opcija). Uređaj se nalazi se nalazi u unutrašnjosti kompaktnog kućišta i koristi kaskadni sustav za grijanje vode na visoku temperaturnu razinu. Uređaj uključuje dodatni rashladni krug s radnom tvari R134a: pločasti izmjenjivač topline dviju radnih tvari R410A i R134a; dodatni scroll kompresor, elektronski ekspanzijski ventil, akumulator radne tvari, zaštitne komponente i shrader ventile za servisiranje sekundarnog kruga . Sustav je prednapunjen s radnom tvari R134a.

  DI: On/off, G/H, Smart grid, Solar interlock
  DO: 2 x troputni ventil, 1 x dvoputni ventil, signal greške, status rada
  Proizvod SAMSUNG - tip AM250FNBFGB - trofazno
  slijedećih teh. karakteristika:
  Temperaturni uvjeti:
  Tok=7°C, Tpol=75°C, ΔT=10°C
  Raspoloživi kapacitet grijanja:
  Qg = 25,0 kW
  Pi = 5 kW / 3~ ; 380 V
  Dimenzije:518x330mm ; h=1210 mm,
  Masa: 104 kg
  Radni medij: R-410A i R134a
  Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 42 dB(A)
  Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
  Priključak R410A: plinovita faza: 15,9 mm

  Odabrani tehnički sustav se sastoji od:
  - vanjske jedinice
  - unutrašnje jedinice
  - razdjelne freonske kutije MCU
  - kasetnih stropnih jedinica za grijanje i hlađenje
  - buffer spremnika vode grijanja
  - radijatora za grijanje
  - spremnika tople sanitarne vode

  Unutrašnja jedinica za grijanje je hydro box koji ima ulogu da razdvoji vanjske freonske jedinice te unutrašnje sustav grijanja u kojem se nalazi voda grijanja. Prednost ovog koncepta je da nema potrebe za uporabom glikola u unutrašnjoj mreži jer glikol smanjuje učinkovitost sustava te se mora nakon nekoliko godina uporabe mijenjati. VRV tehnički sustav ima veliki radni raspon grijanja i hlađenja tako da je grijanje osigurano u visokom udjelu do niskih vanjskih temperatura od -20°C i to pomoću sustava održavanja izlazne toplinske snage. Freonski VRV sustav sadrži komponente koje su međusobno povezane u jednu funkcionalnu cjelinu. Vanjska jedinica ima zadaću da grije odnosno da hladi freon pomoću kompresorskog ciklusa u kojem se kao energent koristi električna energija uz dodatan ulazak energije okoliša u proces. Sustav koristi obnovljive izvore energije odnosno potencijalnu toplinsku energiju zraka tako da je zrak nosioc energije između okoliša i sustava grijanja. Unutar strojarnice su postavljene hydro box jedinice čija uloga je da prenose energiju između radnog freona kompresorskog ciklusa te vode sustava grijanja. Predviđene su visokotemperaturne jedinice koje mogu zagrijati vodu do 80°C što će biti i više nego dovoljno da se osigura niskotemperaturni režim radijatorskog grijanja zgrade tijekom sezone grijanja. Između unutrašnje hydro box jedinice i sustav grijanja potrebno je dodatno predvidjeti nužnu hidrauličku opremu koja će osigurati stabilnost rada sustava tijekom cijele godine: pumpne grupe, sigurnosne ventile i ekspanzijske posude.

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi plastičnim cijevima PEX/AL/PEX koje su namjenjene za vođenje tople vode te su predizolirane s 11-14 mm poliuretanske izolacije. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije.

  RAZDJELNI ORMARIĆI
  Razdjelni ormarići se koriste za distribuciju tople ili hladne vode u sustavima grijanja ili hlađenja, a njihova funkcija je da se na jednom mjestu izvrši regulacija i balansiranje rada svih pojedinih ogrijevnih ili rashladnih tijela. Kod podnog grijanja dodatno se na povratne vodove ugrađuju elektromotorni ventili koji se dodatno povezuju sa sobnim termostatima koji ih otvaraju i zatvaraju da se ostvari regulacija rada i održavaju projektirane temperature. Set razdjeljivač/sakupljač prihvaća vodu za grijanje i distribuira ju kroz cijevi u podu. Svaki krug na razdjeljivaču ima ventil sa mogućnošću prigušenja u svrhu hidrauličke predregulacije, a na sakupljaču slavinu. Kod regulacije sustava se koriste TOP metri za precizno namještanje protoka po svakoj grani grijanja. Ormarići u sebi mogu imati regulacijski sklop koji se dodatno može spojiti na BMS ili Building Management System odnosno centralno upravljanje rada svih uređaja i osjetnika. U svakom ormariću treba osigurati električni priključak 230V; 3*1,5 mm2.

  ODABIR RADIJATORSKIH JEDINICA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil 


  ODABIR BUFFER SPREMNIKA
  Buffer spremnici se koriste za akumulaciju toplinske energije te stabilizaciju rada sustava. Uvijek postoji razlika u količini energije koja se troši u zgradi te količini energije koja se predaje spremnicima. U direktnom spoju toplinskih uređaja koristi se modulacija izlazne snage da se stabilizira odnos proizvodnje i potrošnje toplinske energije. Buffer spremnici se ujedno koriste za akumulaciju toplinske energije u noćnim satima kada je niža tarifa električne energije u modelu rada sa zračnom dizalicom topline.

   

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zlatko Galić, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Domagoj Ivanović, mag.ing.arch.

   

  HD STADION BELISCE 750 A

  HD STADION BELISCE 750 B

  HD STADION BELISCE 750 C

  HD STADION BELISCE 750 1

  HD STADION BELISCE 750 2

  HD STADION BELISCE 750 3

  HD STADION BELISCE 750 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive