Pastoralni Osijek 2012

  pastoralni 220x120Pastoralni centar Osijek 2012, zbog povećanja potreba projektom je predviđena nadogradnja postojeće zgrade novom multimedijskom dvoranom. Sustav grijanja je baziran na primjeni plinskog bojlera i klasičnih radijatora dok se za hlađenje koriste multisplit klima jedinice.
   

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Mjereni dio unutarnje plinske instalacije počinje od plinomjera i odnosi se na cjevovod od plinomjera do potrošača. U projektiranoj građevini predviđena je ugradnja:
  • plinski kondenzacijski bojler 25 kW 2 kom
  • plinski štednjak 2 plamena 4,5 kW 1 kom

  Za instalaciju mjerenog dijela unutarnje plinske instalacije projektom je predviđena ugradnja bešavnih čeličnih cijevi od plinomjera do potrošača. Dopuštena je ugradnja bakrenih plinskih bešavnih cijevi spojenih tvrdim lemljenjem ili press fitinzima za plinske instalacije. Neposredno prije trošila ugrađuje se navojna kuglasta slavina sa termičkim osiguračem uz koju se na razmaku 10 cm od cijevi učvršćuje metalna obujmica koja sprečava gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine. Termički osigurač služi kao zaštita plinskih uređaja od požara, koji se kod temperature veće od 100°C u vremenu od 45 sec samostalno aktivira i zaustavlja protok plina.

  POTREBNE MJERE ZA OSIGURANJE ZRAKA IZGARANJA
  - plinski kondenzacijski bojler dobiva zraka za izgaranje preko zrakodimovoda
  - plinski štednjak dobiva zrak za izgaranje iz prstora
  - za plinske uređaje koji koriste unutrašnji zrak za izgaranje potrebno je osigurati minimalno 4m3 zraka/ po kilovatu kW instalirane snage uređaja
  - kod uređaja kod kojih nije ostvarena dovoljna količina zraka iz prostora ugrađuju se rešetke u vrata za dovod svježeg zraka

  IZVOR TOPLINE - PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 75/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrjevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje, dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  VAILLANT ecoTEC pro VU INT 256/3
  Turbo kondenzacijski circo uređaj
  Qn = 9-25 kW za 80/60°C
  modulacija snage 30-100%
  zemni plin : pt=20mbar, V=2,7m3/h
  UNP : pt=30mbar, V=2,0kg/h
  dxšxv = 34x44x72 cm; masa = 37 kg
  napon : 230V/50Hz, 140W, IPX4D

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine, odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  REGULACIJA SUSTAVA
  Primarna regulacija je Vaillantova te upravlja radom međuspremnika tople vode grijanja, radom kruga pripreme PTV i recirkulacijom, plinskim bojlerom. Sve prema funkcionalnoj shemi primarne regulacije. U dnevnom boravku postavlja se programabilni regulator kojim se upravlja radom sustava.

  RADIJATORI
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama stambene građevine odabrani su čelični kompaktni ventilski radijatori kao proizvod VOGEL&NOOT 33VK, 22VK ili 11VK ili slični odgovarajući. U sanitarijama i kupaonicama je prema potrebi odabran odgovarajući ukrasni zidni cijevni radijator. Na postojeći termostatski ventil koji se nalazi u radijatoru potrebno je ugraditi termostatske glave kao DANFOSS. Radijatori, su osim toga opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom.

  UPRAVLJANJE OGRJEVNIM TIJELIMA
  Radijatori na sebi imaju termostatske ventile sa termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. U glavnoj prostoriji građevine postavlja se programabilni regulator kojim se upravlja radom plinskog bojlera.

  RASHLADNA SPLIT JEDINICA
  Građevina se hladi preko split klima jedinice koja u sebi ima integriranu invertersku regulaciju električne snage uređaja. Inverterske jedinice imaju veći učin od klasičnih zračnih dizalica. Odabrane su jedinice kompaktne izvedbe sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, dizalica topline koristi R407 za rad, tehničke karakteristike:


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zlatko Galić, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Ivan Cvenić, dipl.ing.arh.

  HD PASTORALNI CENTAR 750 1

  HD PASTORALNI CENTAR 750 2

  HD PASTORALNI CENTAR 750 3

  HD PASTORALNI CENTAR 750 4

  HD PASTORALNI CENTAR 750 5

  HD PASTORALNI CENTAR 750 6

  HD PASTORALNI CENTAR 750 7

  HD PASTORALNI CENTAR 750 8

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive