Parna kotlovnica PPK 2014

  PARNA 220x120Parna kotlovnica 2014 je dio tehnološkog pogona PPK Valpovo pri čemu se tehnološka para koristi u pogonu proizvodnje stočne hrane za pokretanje strojeva te kao primjesa hrani. Velike količine toplinske energije se dobivaju izgaranjem zemnog plina.
   

  Postojeća parna kotlovnica je smještena u građevini unutar industrijskog kompleksa PPK Valpovo. Sami uređaji su dotrajali i niske učinkovitosti te se stoga planira izgraditi nova parna kotlovnica koja bi koristila zemni plin kao energent. Kotlovnica bi se postavila u samostojećem kontejneru. Suklano Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima potrebno je izraditi glavni projekt za izvođenje instalacije jer je građevina ispod 50 m2 površine. Unutar kontejner kotlovnice ugraditit će se slijedeća oprema.
  * parna kontejner kotlovnica VPS600
  * parni plinski kotao VPS 600 snage 420 kW, kapaciteta 600 kg/h, radni tlak 10 bar, temperatura pare 180°C
  * plamenik na zemni plin
  * dimnjak parnog kotla od čeličnog lima promjera 300 mm, visine 7 m te spojnom dimnjačom
  * spremnik napojne vode i kondenzata 0,5 m3 za max radni tlak 0,5 bar do 90°C
  * rashladna posuda za otpadne vode
  * sigurnosna oprema za radni tlak 10 bar
  * spoj na postojeći razvod pare bešavnim čeličnim cijevima kvaliteta St.37 sa svom spojnom opremom
  * ugradnja odvajača kondenzata u peletirnici
  * uređaj za pripremu vode s posudom za sol 50 litara

  CIJEVNI RAZVOD
  Instalacija se izvodi bešavnim čeličnim cijevima. Cijevi se dodatno izoliraju kamenom vunom s aluminijskom oblogom da se smanje toplinski gubitci. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-15°C. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije. Sve cijevi, armature i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća. Prije nego se instalacija zaštiti uljnim naličjem potrebno je istu ispitati na nepropusnost. U svrhu zaštite od korozije ista će se premazati temeljnom bojom i uljnim naličjem.

  ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
  Antikorozivne premaze potrebno je izvesti prema uputama proizvođača. Nanošenje premaza ne preporuča se ako je temperatura okoline niža od 5°C ili viša od 40°C, a relativna vlažnost zraka je više od 80%. Prije nanošenja antikorozivnog premaza, potrebno je cjevovode očistiti mehanički, tj. rotacionim čeličnim četkama i pjeskarenjem. Sustav zaštite na bazi modificiranih alkidnih smola najčešće se primjenjuje za zaštitu metalnih površina u atmosferskim uvjetima.
  - Sa 2 1/2 ili St 3 prema STD SIS 05 59 00,
  - 2 x alkidni temeljni premaz, debljina suhog filma 30-40 mikrom
  - 2 x alkidni pokrivni premaz, debljina suhog filma 35 mikrom
  - primjena: za sve čelične konstrukcije, opremu i cjevovode u normalnim atmosferskim uvjetima

  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE TEHNOLOŠKE PARE
  Kod blok kotlovnice sva oprema se nalazi na jednom postolju koje je moguće jednostavno transportirati. Prednosti ove izvedbe kotlovnice su u niskim troškovima montaže, kratkim rokovima izrade, te mogućnostima premještanja postrojenja. Kod kontejner kotlovnice sva oprema je ugrađena unutar kontejnera, te predstavlja kompletno izrađeno i ispitano postrojenje spremno za pogon na bilo kojoj lokaciji.

  Najbrži način automatiziranog dobivanja pare je uz pomoć kotlova za brzu proizvodnju pare, kod kojih se para proizvodi strujanjem vode kroz spiralu kotla koja je ujedno ložišni i izmjenjivački tlačni dio kotla. Konstantno napajanje kotla vodom osigurava napojna pumpa, a regulatori tlaka i automatika plamenika održavaju zadani tlak pare u kotlu.

  Karakteristike i prednosti
  * radni tlak do 12,6 bara (na zahtjev do 100 bara i više)
  * kapacitet od 75 kg do 4000 kg/h
  * gorivo: plin, ulje, kombinirano plin/ulje
  * stupanj iskorištenja preko 91%
  * brzi start iz hladnog stanja (oko 3 minute)
  * mali toplinski gubici kod starta
  * jednostavno upravljanje, potpuno automatizirani rad
  * kompaktna izvedba, mali gabariti
  * mali zahtjevi za električnom energijom
  * niski investicijski troškovi postrojenja

  BITNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA TLAČNU OPREMU

  UVODNE NAPOMENE
  * Obveze koje proizlaze iz bitnih zahtjeva za tlačnu opremu također se primjenjuju i na sklopove kod kojih postoje odgovarajuće opasnosti.
  * Bitni zahtjevi predviđeni ovim Pravilnikom su obvezatni. Obveze utvrđene ovim bitnim zahtjevima primjenjuju se samo ako postoje odgovarajuće opasnosti za pojedinu tlačnu opremu kada se ona koristi pod uvjetima koje proizvođač može predvidjeti.
  * Proizvođač je dužan analizirati opasnosti kako bi identificirao one koji se odnose na njegovu opremu a posljedica su tlaka; on mora konstruirati i proizvesti opremu uzimajući u obzir provedenu analizu.
  * Bitni se zahtjevi moraju interpretirati i primijeniti na takav način da se uzme u obzir stanje tehnike i trenutna praksa u vrijeme konstruiranja i proizvodnje kao i tehnički i ekonomski zahtjevi koji odgovaraju viskom stupnju zaštite na radu.

  OPĆENITO
  * Tlačna se oprema mora konstruirati, proizvesti i provjeriti te, gdje je to primjereno, opremiti i montirati tako da se, kada ju se stavi u uporabu, osigura njezina sigurnost u skladu s uputama proizvođača ili u predvidljivim radnim uvjetima.
  * Prilikom odabira najprikladnijeg rješenja, proizvođač mora primijeniti utvrđena načela kako slijedi:
  – ukloniti ili smanjiti opasnosti u najvećoj mogućoj mjeri,
  – primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere za opasnosti koje se ne mogu ukloniti,
  – prema potrebi, obavijestiti korisnike o ostalim opasnostima te naznačiti je li potrebno poduzeti odgovarajuće posebne mjere kako bi se smanjili rizici za vrijeme montiranja i/ili uporabe.
  * Kada postoji opasnost od zlouporabe ili kada se takva opasnost može jasno predvidjeti, tlačna se oprema mora konstruirati na način da se spriječi opasnost od zlouporabe ili, ako to nije moguće, mora postojati odgovarajuće upozorenje koje kaže da se tlačna oprema ne smije koristiti na takav način.

  KONSTRUKCIJA
  * Tlačna oprema mora biti propisno konstruirana uzimajući u obzir sve odgovarajuće faktore kako bi se osigurala sigurnost tlačne opreme za vrijeme njezina vijeka trajanja.
  Konstrukcija se mora temeljiti na odgovarajućim koeficijentima sigurnosti i metodama za koje je poznato da imaju odgovarajuće sigurnosne granice za sve načine otkazivanja opreme.
  * Tlačna oprema mora biti konstruirana za opterećenja koja odgovaraju njezinoj namjeni te za druge predvidljive uvjete rada. Posebno se moraju uzeti u obzir sljedeći faktori:
  – unutarnji/vanjski tlak,
  – temperatura okoline i radna temperatura,
  – statički tlak i masa sadržaja u probnim uvjetima i uvjetima rada,
  – opterećenja vezana za promet, vjetar, potres,
  – sile reakcija i momenti koji proizlaze od oslonaca, priključaka, cijevi, itd.
  – korozija i erozija, umor materijala itd.,
  – razdvajanje nestabilnih fluida.
  * Moraju se uzeti u obzir razna opterećenja koja se javljaju istovremeno, uzimajući u obzir mogućnost njihovog istovremenog nastupanja.
  * Konstrukcija na odgovarajuću čvrstoću se mora temeljiti na:
  – metodi proračuna opisanoj u točki 2.2.3. kao opće pravilo te, po potrebi, dodatno i eksperimentalnoj metodi opisanoj u točki 2.2.4. ili
  – eksperimentalnoj metodi bez proračuna opisanoj u točki 2.2.4., kada je umnožak najvećeg dozvoljenog tlaka PS i volumena V manji od 6000 bar×l ili kada je umnožak PS×DN manji od 3 000 bara.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Građevinski projekt
  Ivan Marijanović, dipl.ing.građ.

   

  PARNA 1

  PARNA 2

  PARNA 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive