Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u kućama u kojima žive astmatičari jer je moguće osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine. Osnovni element uređaja je saćasti izmjenjivač kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivača vrši izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz građevine te prelazi preko izmjenjivača, predaje toplinu te se potom izbacuje u okoliš. Na drugom ulazu je svježi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivača, prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u građevinu. Sličan je princip rada i tijekom ljeta kada se topli okolišnji zrak hladi povratnim unutrašnjim zrakom. Ovim uređajem je moguć povrat energije oko 70% iz otpadnog zraka.
  rec1rec2 

   

  recovairRekuperator je jedinica konstruirana za primjenju u pasivnim i niskoenergetskim građevinama. Sukladno aktualnom naglasku na izgradnji niskoenergetskih objekata koji se izvode sa sustavima niskotemperaturnog grijanja, javlja se potreba izmjene zraka uz minimalne toplinske gubitke. Sustav za ventilaciju koji dovodi svježi zrak, a odvodi otpadni uz prijenos topline i filtraciju. Unutar uređaja integriran je aluminijski izmjenjivač topline s visokim stupnjem iskoristivosti do 70%.

   

   

   

  kompaktna-dizalica

  Kompaktna dizalica topline koja u sebi ima integrirani rekuperator, spoj na geotermalni izvor (sonda ili kolektorsko polje), filtere zraka te hidrauličke grupe. Jedinica je namjenjena za primjenu u pasivnim i niskoenergetskim građevinama u zračnim sustavima grijanja i hlađenja. Distribucija topline je putem savitljivih plastičnih kanala koji se dovode do pojedine prostorije. Filtriranje zraka smanjuje količinu peludi i prašine koja ulazi u građevinu, dok rekuperator smanjuje za 90% ventilacijske gubitke građevine. Jedinica je kompaktna te zauzima malo prostora u odnosu na klasične strojarnice.

   

   

   

  Sustav ventilacije pasivnih i niskoenergetskih građevina kao osnovni element ima podzemni izmjenjivač zemlja-zrak. Potrebno je koristiti sustav ventilacije jer su građevine gotovo hermetički zatvorene te imaju jako malu infiltraciju prirodnog zraka na razini od 0,3 do max 0,6 i/h pa da se osigura higijenska izmjena zraka ugrađuju se ventilacijski sustavi. Korištenjem ventilacijskih sustava podiže se kvaliteta života u građevini jer se stalno dovodi svježi zrak te se na taj način izbjegava pojava ustajalog i vlažnog zraka, smanjuje se mogućnost pojave gljivica i plijesni unutar same građevine. Sustav također smanjuje ventilacijske gubitke građevine jer korišteni rekuperator ima mogućnost povrata i do 70% energije iz otpadnog zraka. Kanal se postavlja na dubini od 1,5 pa do 2,0 m ispod razine zemlje gdje je temperatura zemlje tijekom cijele godine stabilna. Kanal za zrak je obložen česticama srebra koje usporavaju razvoj gljivica i plijesni unutar kanala te se pravilnom distribucijom kanala može smanjti stvaranje kondenzata. Srebro ima antibakterijsko djelovanje te onemogućuje razvoj bakterija na stijenkama cijevi. No tijekom procesa hlađenja može doći do kondenzacije na stijenci cijevi te se na kraju cjevovoda nalazi sakupljač kondenzata koji ima revizijski otvor putem kojeg se može pristupiti kondenzatu. Kod građevina koje imaju podrum može se spojiti odvod kondenzata u podrum. Tijekom ljetnog razdoblja vlažni zrak se hladi u kanalu, a u najnižoj točki se svaki dan može akumulirati 5-8 litara vode. Voda se izbacuje iz šahte pomoću automatske uronske pumpe sa plovkom. Ulaz zraka se izvodi kroz zračnicu koja se postavlja iznad razine zemlje da se onemogući ulazak padalina te nanošenje čestica u podzemni kanal. Mreža podzemnih zračnih kanala može biti različitih dimenzija ovisno o potrebnom protoku zraka i dimenzijama same građevine. Podzemne cijevi se postavljaju pod minimalnim nagibom od 2% prema sakupljaču kondenzata. Najčešća je primjena ovih sustava u malim obiteljskim građevinama kada se postavlja samo jedan zračni kanal, ali postoje primjeri primjene i u većim građevinama. Sustav se koristi za dogrijavanje zraka tijekom zime te za hlađenje zraka tijekom ljeta. Primjenom kontrolirane ventilacije moguće je ostvariti velike uštede u sustavu grijanja i hlađenja građevine. Tijekom zime moguće je zagrijati zrak za 9° C dok je moguće tijekom ljeta ohladiti zrak za 14° C pomoću besplatne energije zemlje.

  Prednosti kontrolirane ventilacije:
  - dovođenje svježeg zraka kontroliranim sustavom
  - površina podzemnih cijevi sa srebrnim česticama osigurava higijenski čisti zrak
  - reducira se pojava propuha u građevinama
  - kontrolira se vlažnost zraka unutar građevine
  - smanjuje se utjecaj buke vanjskog prostora
  - filtrira se zrak koji ulazi u građevinu
  - vrlo je mala potrošnja električne energije rekuperatora
  Zehnder

  indu

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive