Energijska Djelotvornost

  Energetsko certificiranje građevina je nastalo kao potreba stalnog trenda povećanja energijske učinkovitosti postojećih zgrada. Postupkom certifciranja utvrđuje se stvarno stanje zgrada te se određuje na kojim mjestima i uređajima dolazi do gubitka energije. Prisutno je stalno povećanje zahtjeva koje korisnici očekuju tijekom boravka i korištenja zgrada. Povećavaju se zahtjevi za mikro-klimatskim uvjetima sustava grijanja i hlađenja, očekuje se upravljanje kvalitetom zraka. Postojan je trend povećanja snage instaliranih električnih uređaja u koji tijekom ljeta stvaraju najveće opterećenje na elektro-energetsku mrežu pa je zabilježen pad elektro-energetskih sustava u nekoliko država proteklih godina. Također se povećava potrošnja pitke i sanitarne vode dok se istovremeno smanjuje količina dostupnih pitkih voda zbog zagađenja okoliša. Posljedica svega navedenog je tendencija za povećanjem energijske djelotvornosti odnosno da se za manje energije dobije više toplinske i rahladne energije. Proteklih par godina u Hrvatskoj se povećao broj programa koji su orijentirani na enegetsko certificiranje i programe školovanja za obavljanje energetskih pregleda. Svrha navedenih energetskih elaborata je da se utvrdi stvarno stanje zgrada te da se predloži niz mjera za povećanje energijske učinkovitosti te smanjenje troškova energenata. Kroz ostvarene uštede se osigurava povratak investicije te nakon određenog vremena povrata kredita nastupa razdoblje trajne uštede u pogonu.

  cert

  Infracrvena termografija je osnovna analiza stvarnog toplinskog stanja zgrada i uređaja, a postupkom se analiziraju razlike u toplinskim tokovima. Termografske kamere imaju mogućnost opažanja zračenja u infracrvenom spektru te pretvaraju toplinsko zračenje u snimke koje se nazivaju termogrami. Da bi termografija imala učinka mora postojati toplinski tok te razlike u temperaturama stijenki. Kamerom se mjeri količina infracrvene energije koju objekt emitira, transmitira i reflektira te je teško odrediti temperaturu objekta metodom termografije. Područje rada termografije je od -50 do +2000°C. Osnovna ograničenja primjene termografije su: visoka cijena termokamera, teško je interpretirati snimke kod nehomogenih polja temperatura, precizna mjerenja ometa refleksija s drugih površina, preciznost kamera je +-2% što je puno manje od kontaktnih metoda.

  ter

  Blower-door test je postupak ispitivanja zrakopropusnosti ovojnice zgrade i njenih dijelova. Ispitivanje se vrši mjerenjem volumnog protoka zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa između vanjskog i unutrašnjeg prostora. Broj izmjena zraka n50 u zgradi dobije se dijeljenjem dobivene vrijednosti volumnog protoka (m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3). Metoda se primjenjuje za provođenje energetskih pregleda jer daje stvarno stanje ovojnice zgrade u smislu nepropusnosti. Za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni volumni protok zraka, sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti veći od:

  n50 = 3,0 1/h kod prirodne ventilacije 
  n50 = 1,5 1/h kod prisilne ventilacije 
  n50 = 0,6 1/h kod pasivnih građevina
  3 

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive