HD IVAN STARK 220x120Centar Ivan Štark Osijek 2016 je javna zgrade posebne namjene dnevne brige oko djece s posebnim potrebama. Sukladno potrebama projektiran je sustav grijanja koji će onemogućiti bilo koji oblik ozljeda djece u slučaju pada na ogrijevna tijela. Sustav hlađenja je integriran u stropove i zaštićen od dodira.

  HD POZAR TEHNOLOSKI 220x120Tehnološki centar Vukovar 2016, izrada projektnog rješenja za izgradnju proizvodno tehnološkog centra za poticanje razvoja poduzetništva u gradu Vukovaru. Elaboratom je obrađena zaštita od požara zgrade i evakuacije korisnika u slučaju pojave opasnosti za život i zdravlje. Zgrada ima definirano odvojeni uredski blok i proizvodne pogone.

  HD HALA VOJNIC E 220x120Industrooprema Sesvete 2016, Projekt integracije obnovljivih izvora energije u poslovno-skladišnoj zgradi s ciljem grijanja i hlađenja prostora. Sustav je proširen fotonaponskom instalacijom koja napaja zračne dizalice topline električnom energijom dok višak odlazi u mrežu. Zračne dizalice su integrirane i zaštićene u zgradi od padalina i oštećenja.

  DZODom zdravlja Opatija 2016 je projekt izgradnje zdravstvenog kompleksa. Klimatski uvjeti dozvoljavaju primjenu reverzibilnih dizalica topline kojima se može pouzdano grijati i kod najnižih temperatura vanjskog zraka. Za grijanje i hlađenje prostora odabrane su VRV zračne dizalice topline te stropne kasete.

  HD JOZINOVIC 220x120Zgrada Jozinović Đakovo 2016 je poslovno-stambena s lokalom u prizemlju, uredima na prvom katu te stanovima na ostalim etažama. Predviđeno je klasično tehničko rješenje plinskog grijanja i hlađenja etažnim sustavima za svaku cjelinu u neovisnom modelu mjerenja potrošnje energije. Predviđena je podna mreža grijanja s kondenzacijskim bojlerima.

  HD SCHILLER A 220x120Schiller A Tribunj 2016 je apartmanska zgrada smještena u primorskoj klimi. Projektom su obrađene ukupne strojarske hidrotehničke i termotehničke instalacije zgrade. Predviđen je toplinski sunčani sustav za pokrivanje potreba za toplom vodom te prateća dizalica topline za dogrijavanje sustava prema potrebi potrošnje.

  HD SKOJO 220x120Apartmanska zgrada Škojo, Sevid 2016 je smještena na mikrolokaciji koja nema priključak na javnu mrežu vodovoda i odvodnje te na zahtjevnom zemljištu za postavljanje hidrotehničkih instalacija no projektom je dano tehničko rješenje koje osigurava dobavu svježe vode te obradu otpadnih voda primjenom separatora i upojnih bunara.

  HD GRAČANI STROJ 220x120Pasivna kuća Gračani 2016, A+ energetska klasa odnosno razina pasivnih kuća primjenom visoke razine toplinske izolacije u kombinaciji s aktivnim sustavom rekuperacije i ventilacije zraka. Za grijanje i hlađenje je odabran sustav zračne dizalice topline s podnim grijanjem i lokalnim hlađenjem te drain back sustav kolektora za pripremu PTV.

  HD KUCA OLIB 220x120Pasivna kuća Olib 2016, Projektom je obrađen koncept instalacija grijanja, hlađenja i rekuperacije koji je primjenjiv u Primorskoj Hrvatskoj za razinu A+ kuća. Hidrotehničke instalacije obuhvaćaju sakupljanje kišnice, bioobradu otpadne vode i dobivanje sive vode za zalijevanje površina te posebne spremnike za svježu vodu.

  HD PLIN BIZOVAC 220x120Plinovod Bizovac 2016 predstavlja nadogradnju i proširenje postojeće plinske mreže u ulici Cvjetna, Bizovac. Uz plinovod vrši se zamjena i vodovodne mreže zbog povećanja potrebnih kapaciteta. Plinovod se izvodi od PEHD cjevovoda za plinske srednjetlačne instalacije sa zaštitnim cijevima u križanju s ostalim postojećim instalacijama.

  HD KAMP BIZOVAC 220x120Kamp Bizovac 2016, Nastavno na termalni kompleks Bizovac planira se izgraditi kamp za smještaj gostiju u bungalove, paviljone i mobilne kamp kućice. Prateći prostor je centralni sanitarni čvor i recepcija za prijem gostiju. Sustav zaštite od požara se bazira na primjeni hidrantske mreže, pristupnih puteva i PP aparata.

  VRTIC BIZOVAC 220x120Vrtić Bizovac 2016, Postojeća zgrada vrtića Bizovac je smještena na kčbr 374/4, ko Bizovac. Nalazi se u sklopu obrazovnog kompleksa osnovne škole Bizovac. Projektom se obrađuje rekonstrukcija potkrovlja u novu funkcionalnu cjelinu te izrada mjera zaštite od požara i planova evakuacije djece u slučaju požara.

  HD KANISEK 220x120Starački dom Ernestinovo 2016, pokazuje se potreba za izgradnjom novih staračih domova zbog porasta udjela starog stanovništa u populaciji shodno potrebama se planira izgradnja novog doma. Elaboratom su obrađene mjere zaštite od požara zgrade te mjere osiguranja evakuacije starijih korisnika u slučaju požara.

  FORKUSEVCI 220X120Mjesni dom Forkuševci 2016, Predmet projekta je rekonstrukcija društvenog doma na kč.br. 282/1, 283 k.o.Forkuševci. Objekt obuhvaćen zahvatom je dio postojeće cjeline koju osim navedenog društvenog doma čini i trgovački objekt. Novi objekt biti će zadržan u istim gabaritima dok je elaboratom obrađena zaštita od požara i evakuacija.

  ERDUT 220x120Lovački dom Erdut 2016, Rekonstrukcija i prenamjena postojećeg lovačkog doma u društveno-edukativni dom s pripadajućim manipulativnim površinama na k.č.br. 233, k.o. Erdut, ukupne površine 6868 m2 , u vlasništvu lovačkog društva „Srnjak“ Erdut. Elaboratom je obrađena zaštita od požara i evakuacije korisnika u slučaju opasnosti.

  ev DRENJE 220x120Evakuacija Drenje 2016, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja evakuacije i spašavanja grupe bazne škole Drenje i područnih škola sukladno pravilnicima i zakonima vezanim uz evakuaciju. Građevine moraju imati razrađene planove i postavljene sve potrebne oznake evakuacije korisnika u slučaju požara i drugih potencijalnih opasnosti.

  HD OS VALPOVO 220x120A+ OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo 2016. Projekt integralne obnove zgrade s obnovom ovojnice zgrade, rekonstrukcijom elektroinstalacija te centralne kotlovnice u pelet sustav. Nakon obnove očekuje se višestruko smanjenje potrebne ukupne energije za grijanje zgrade i elektro sustave sa značajnim smanjenjem emisije CO2 zgrade.

  HALA ĐAKOVO 220x120Hala Đakovo 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HALA VINKOVCI 220x120Hala Vinkovci 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HALA BROD 220x120Hala Slavonski Brod 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HALA SLATINA 220x120Hala Slatina 2016, predmet projekta je energetska obnova zgrade s povećanjem toplinske izolacije ovojnice te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom novih plinskih uređaja i proširenjem instalacije grijanja ugradnjom ventilokonvektora. Nakon obnove očekuje se značajno smanjenje godišnje potrebne toplinske energije.

  HD BIRTIĆ 220x120Farma Stari Perkovci 2016, Predmet Glavnog projekta je ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju farme tovne junadi, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka prema Nitratnoj direktivi. Elaboratom je obrađena problematika zaštite od požara građevine i sigurna evakuacija korisnika u slučaju opasnosti.

  KOMAR 220x120Farma Gorjani 2016, Predmet Glavnog projekta je ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju farme tovne junadi, kao i rješavanje zbrinjavanja tekućeg stajnjaka prema Nitratnoj direktivi br. 91/676/EEC 1991. dok se pratećim elaboratom zaštite od požara osigurava nesmetani rad farme sa požarnom zaštitom.

  GRADISKA 220x120Hrvatske šume Nova Gradiška  2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 140 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja zgrade, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije u zaštićenoj zgradi kulturnom dobru te prelazak na energent koji je dostupan poslovanju tvrtke.

  FILIPOVICA SKOLA 220x120OŠ Ivana Filipovića Osijek 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 460 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  TRNAVA 220x120OŠ Josipa Jurja Strossmayera Trnava 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 230 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  PISKOREVCI 220x120OŠ Matije Gubeca Piškorevci 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 180 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  DRENJE 220x120OŠ Drenje 2015, projekt rekonstrukcije postojeće uljne kotlovnice u pelet kotlovnicu snage 170 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  BRANJINA 220X120OŠ Popovac, PŠ Branjina 2015, projekt rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja elektropećima u pelet kotlovnicu snage 25 kW. Osnovni cilj rekonstrukcije je smanjivanje troškova grijanja škole, smanjenje emisije CO2 i primjena obnovljivih izvora energije te prelazak na energent koji je lokalno dostupan te ga proizvodi lokalna industrija.

  os domZeleni studentski dom Osijek 2015, U pripremi je temeljita rekonstrukcija starog Studentskog doma u Ulici Ivana Gorana Kovačića 4. Troškovi građenja, unutarnjeg uređenja i opremanja su 16,46 milijuna kuna s PDV-om, čime bi taj 47 godina star objekt dobio novi sjaj i puno veću funkcionalnost.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive