Odvodnja

  Biološki pročiščivaći otpadne vode su uređaji koji su primjenjivi prvenstveno u ruralnim krajevima gdje ne postoji javna mreža odvodnje, ali se isto tako mogu primjeniti na bilo kojoj lokaciji na kojoj postoji dovoljno površine za njegovu izgradnju. Sustav osigurava decentraliziranu obradu otpadnih voda te je neovisan o komunalnim naknadama i centralnim pročiščivaćima gradova. Sve više postaje ekološka potreba da se izgrađuju zgrade koje recikliraju vlastiti otpad te ujedno i vlastite otpadne vode, a to je kućanstvo koje ne opterećuje zrak, tlo i vode svojim otpadom. Priroda je sama razvila sustav samo obnove voda primjenom bio-organizama koji izdvajaju tvari iz voda, a imitirajući prirodne procese vrlo jednostavno se može provesti filtracija vode. Bio pročiščivaćima se iz voda lagano mogu izdvojiti teško razgradivi organski spojevi, sulfati i sulfidi, dio dušičnih spojeva, fosfati, teški metali i razne patogene čestice. Konstrukciju sustava treba prilagoditi sastavu voda koje se ulijevaju u pročiščivać koji je gotovo nevidljiv. Iz sustava se ne šire neugodni mirisi, a svi biološki procesi se odvijaju pod zemljom jer se iz vode taloženjem i bio filtracijom izdvajaju tvari. Primjenom bio filmova od aktivnih bakterija učinkovito se vrši razgradnja organskih spojeva u vodi i to upotrebom aerobnih bakterija koje razgrađuju organsku masu uz pomoć kisika iz zraka te smanjuju mogućnost oslobađanja metanskih spojeva i razvoja anaerobnih bakterija. Pročišćena voda se može ispuštati u površinske vode ili se može ponovno koristiti za navodnjavanje kao siva voda.

  1

  Faze obrade otpadne vode su:
  a) Otpadna voda se sakuplja u centralnoj jami koja vrši prvu fazu mehaničke separacije čvrstih čestica, jama ima dovod kisika te otvor za vađenje kompostiranog sadržaja.
  b) Voda odlazi u spremnik koji se naziva trulište u kojem se odvajaju krute tvari i teže organske čestice te se voda prepušta prirodnoj razgradnji.
  c) Voda se preljeva u bazen sive vode, dno bazena je nasuto pijeskom i šljunkom dok zasađena trstika filtrira vodu svojim gustim korijenjem. Trulišta se pune postepeno, kada se jedno napuni vodom slijedeće se puni. Te se potom prvo trulište suši dok ne nestane vode u njemu. Jedno trulište obiteljske kuće se napuni vodom za 6 do 12 mjeseci. Kod velikih sustava dolazi i do značajnog oslobađanja bioplina ili metana iz spremnika pa je moguće i sakupljati taj plin u samom procesu. Površina dubokog trulišta je od 2,5 do 3,5 m2 / osobi, dok je potrebna površina plićeg trulišta oko 5 m2 / osobi. Trstika je osnovni element filtracije trulišta jer ona unosi kisik u dublje slojeve, a za održavanje je trstiku potrebno obrezati u kasnu jesen.
  d) Voda ulazi u kontrolno betonsko okno , a pročišćena voda se može ispustiti u potok, rijeku, more ili se može direktno koristiti za polijevanje vrta. Kvaliteta biološki filtrirane vode se nalazi u razini koju mogu postići tehnički uređaji za filtraciju vode.

   

  Anaerobno pročišćavanje je prva faza obrade voda i provodi se pomoću anerobnih bakterija koje ragrađuju organske spojeve i u procesu se dobivaju plinovi, tragovi sumporovodika, metala itd. ovisno što se u vodi nalazi. Voda iz prve faze izlazi 80% pročišćena.

  C6H12O6 prelazi u C2H5COOH +CH3 - COOH + H
  CH4 metan to jest zemni plin 70%
  CO2 oko 25%
  vodena para 5 %


  Aerobno pročišćavanje je druga faza obrade vode u kojoj se voda oksidira odnosno povećava se udio kisika u vodi da se stvore aerobne bakterije, gljivice, alge, protozoe, nematode odnosno oponašaju se prirodni procesi. Pošto u ovom procesu organska materija otopljena u vodi + aktivni mulj daju CO2+H2O + toplinsku energiju i nije potrebno grijati vodu pomoću solara ili nekih drugih uređaja

  C6H1206 + O2 prelazi u 6 CO2 + 6H20

  Filtracija vode je slijedeća faza u kojoj se dobiva 98-99% čista voda. Dalje se može koristiti kvarcni filter sa aktivnim ugljenom jer jedino on može vršiti apsorpciju teških metala. U vodi je preostalo oko 1 milijun različitih molekula koje je jako teško izdvojiti te se voda pušta u prirodu kao čista. Pročišćena voda se naziva i siva voda te se može koristiti za zalijevanje vrta ili za ispiranje wc školjke.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive