Morske elektrane

  Energija mora i vodene mase mora je trenutačno na fazi koncepcijskih razmatranja primjene potencijalne i kinetičke energije koja nastaje kretanjem morskih vodenih masa. Podizanje i spuštanje morske površine je posljedica djelovanja prvenstveno gravitacijskog polja Mjeseca na Zemljinu površinu. Plima i oseka predstavljaju kontrakcije morske mase pod djelovanjem gravitacijske sile. Promjena razine mora je periodička i poznate su razine promjene na određenoj mikrolokaciji. Dodatno djelovanje na vodenu masu imaju i ostala tijela u Solarnom sustavu poglavito gravitacijsko djelovanje Sunca. Ovisno o položaju Zemlje u odnosu na Mjesec i Sunce mogu se očekivati različite razine plime i oseke te amplitude promjene razine mora. U Sredozemnom moru amplituda promjene je na razini oko 10cm, dok je npr. u Atlantskom, Tihom i Indijskom Oceanu amplituda oko 6 do 8 m. Na određenim mikrolokacijama Velike Britanije i Atlantske obale Francuske postižu se razlike plime i oseke oko 12 m. Primjena ovog izvora energije je moguća, ali se ne može računati na stalan izvor energije te se elektrane ovog oblika uvijek moraju kombinirati u radu sa složenim hibridnim sustavima više energetskih izvora. Elektrane koje su do sada izgrađene su uglavnom bile koncepcijske na kojima se ispitivao potencijal primjene ove vrste energije.

  A) Primjena akumulacijskih jezera je istovjetna jezerskim sustavima koja se koriste kod klasičnih hidroelektrana. Djelovanjem plime vodena masa napuni morsko jezero, a u fazi oseke se vodena razina mora spusti te se koristi razlika u potencijalnoj visini vode za dobivanje električne energije. Iz morskog jezera se dobiva energija dok se ne postigne minimalna razlika u visini vodene mase dok još turbina može proizvoditi električnu energiju. Nakon postizanja minimalne visine prestaje s radom postrojenje do nove plime i oseke. Primjenom dvosmjernih turbina može se koristiti i trenutak kada se djelovanjem plime puni jezero te voda prolazi preko turbina. Prva i najveća elektrana ovog oblika je La Rance koja je izgrađena 1966. na ušću rijeke Rance u Francuskoj i snage 240 MW s 24 instalirane turbine. Ekonomski ove elektrane nisu konkurentne zbog visokih troškova izgradnje i sporog vremena povrata investicije te stoga ova tehnologija nije zaživjela.

  rance

  B) Primjena podvodnih hidroturbina koje oblikom podsjećaju na vjetroturbine. Kako je gustoća vode skoro 850 puta veća od gustoće zraka vrlo malo strujanje vodene mase proizvesti će istu količinu energije kao i orkanski vjetrovi na kopnu. Model podvodnih hidroturbina primjenjiv je na bilo kojoj lokaciji na kojoj postoje stalne morske struje. Cijelo postrojenje se nalazi na morskom dnu te je nevidljivo zbog postavljanja na minimalnim dubinama od 50 m dok sustav ne  predstavlja prepreku za normalnu plovidbu. Rotacija lopatica je spora te ne postoji opasnost od negativnog djelovanja na morske organizme. www.seageneration.co.uk

  hc

  C) Primjena energije valova je konepcijsko rješenje koje nije doživjelo značajniju primjenu u praksi te su sve izgrađene elektrane na fazi koncepcijskih modela i razmatranja. Valovi su posljedica djelovanja vjetrova i gibanja zračnih masa te razlika u tlakovima zračnih masa. Stalni planetarni vjetrovi djeluju na stvaranje stalne valne fronte na određenim lokacijama morske površine. Energija valova ovisi o njihovoj brzini, dužini i visini. Valovi u sebi nose visinsku promjenu potencijalne energije morske površine te kinetičku energiju kretanja morske površine. Valna energija je najveća na samoj površini mora te opada prema dubini. Postoji nekoliko koncepcija načina iskorištenja ove energije. Prvi model je da se na obali izgradi postrojenje do kojega će dolaziti valovi, a  svojim djelovanjem pokretati će zračnu masu u postrojenju te na taj način će se pokretati turbina. Drugi model je da se koriste stacionarne plutače koje će svojim gibanjem proizvoditi energiju. Energija valova je najveća na otvorenoj pučini te se elektrane ovog oblika mogu koristiti za napajanje naftnih platformi ili sličnih objekata na površini mora. Sustavi imaju veliki potencijal jer je energija valova stalna i moguće je ovim pristupom dobiti i do 15% ukupno potrebne energije. www.pelamiswave.com

  p1

  D) Primjena energije morskih dubina se zasniva na korištenju razlika u temperaturama vode na površini mora i vode u dubini mora. Topla voda se koristi za grijanje fluida koji ima nisko vrelište kao što je propan. Fluid isparava te pokreće turbinu koja proizvodi električnu energiju. Pare propana se hlade dubinskom morskom vodom i vraćaju se u proces. Ukupna iskoristivost ovog procesa dobivanja električne energije je dosta mala na razini nekoliko posto te trenutačno ne postoji značajnija ekonomska opravdanost ovih sustava kada se uzme u obzir složenost instalacije i potreba za servisom složenog sustava. Ova koncepcija je primjenjiva u tropskim krajevima gdje postoje velike razlike u temperaturama vode na površini i u dubini mora. OTEC - Ocean Thermal Energy Conversion su postrojenja koja su koncepcijska i vrlo malih snaga, a najveći uređaj je izgrađen 1999. godine na Havajima i ima snagu 250 kW.

  termal6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive