Arhiv HV Osijek 2015

  arhivArhiv Hrvatskih voda Osijek 2015 je specifična građevina jer je skladišnog karaktera za arhiviranje uredskih dokumenata. Pripadni pravilnik o arhivskoj građi nameće visoke požarne standarde koji se moraju zadovoljiti, a svi zahtjevi su postignuti primjenom OIE pri čemu je grijanja i hlađenje osigurano niskom ukupnom investicijom.
   

  Osnovni energent zgrade je Sunčeva energija koja se primjenom transformacijskih tehnologija pretvara u traženi energetski oblik. Električna energija iz mreže se koristi za pokretanje dizalice topline koja istovremeno crpi Sunčevu energiju koja se akumulirala u okolišu. Uređaji se koriste u kombinaciji s vanjskim zrakom, geotermalnim sondama, zemnim kolektorima ili površinskim vodama kao izvorima topline. Akumulirana Sunčeva energija u zraku, vodama ili tlu se koristi kao izvor energije za grijanje zgrada. Dizalica topline potom pretvara dva ulazna oblika energija u korisni oblik toplinske energije koja se akumulira u sustavu. Dizalice topline pretvaraju električnu energiju u toplinsku ili rashladnu energiju te pri tome imaju faktor sustava SPF u rangu 2,5 - 5,5 ovisno o vrsti dizalice topline koje imaju faktor dizalice COP 4,5 - 5,5. U režimu hlađenja energija se iz zgrade prebacuje pomoću dizalice topline u zrak, vodu ili tlo. Osnovni princip rada dizalice topline je da iz elektro-energetske mreže uzme 1 kW električne energije te iz okoliša 2-4 kW obnovljive akumulirane energije dok se u zgradu ubacuje zbroj tih energija ili 3-5 kW toplinske energije.

  Predviđen je centralni sustav za grijanje i hlađenje koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,3. U odnosu na grijanje pomoću plinskog grijanja ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50%. Nominalna radna temperatura je oko 5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -20°C. U odnosu na klasične sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje.

  Jedinice za grijanje i hlađenje uredskih prostorija su četverocijevni ventilokonvektori. Sustav grijanja je odabran u režimu 50/40°C dok je režim hlađenja 7/12°C. Svaki VK je spojen na sustav odvoda kondenzata te sifona koja smanjuje mogućnost prijenosa mirisa kroz sustav odvodnje. U svakoj sobi je postavljen jedan zidni regulator koji upravlja radom VK ovisno o sobnoj temperaturi, programiranju i režimu rada hlađenja ili grijanja.

  Sustav ventilacije se koristi za grijanje i hlađenje prostora arhiva sa uredskim spisima. Specifičnost arhiva je da u njemu ne smije biti električnih uređaja te se nakon zatvaranja vrata prekida i strujni krug unutar ahiva. Zbog navedenih uvjeta projektom je predviđeno grijanje i hlađenje pomoću zraka. Istovremeno se održava i razina relativne vlage u zraku mješanjem s vanjskim zrakom te odvlaživanjem prema potrebi. U arhivu su smješteni osjetnici temperature i relativne vlažnosti koji daju ulazne signale regulaciji koja korigira temperaturu i vlažnost dobavnog zraka.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zlatko Galić, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh. 

  HD RECHNER ARHIV 1

  HD RECHNER ARHIV 2

  HD RECHNER ARHIV 3

  HD RECHNER ARHIV 4

  HD RECHNER ARHIV 5

  HD RECHNER ARHIV 6

  HD RECHNER ARHIV 7

  HD RECHNER ARHIV 8

  HD RECHNER ARHIV 9

  HD RECHNER ARHIV 10

  HD RECHNER ARHIV 11

  HD RECHNER ARHIV 12

  HD RECHNER ARHIV 13

  HD RECHNER ARHIV 14

  Energetski Video

  hrastovic energetski video banner

  Energetski Članci

  hrastovic energetski clanci banner

  Random video

  Udruga SOLAR

  Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

  Opširnije

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

  Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Kralja Tomislava 82
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
  Fax: 031-815-006
  Mobitel:099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive