Laudatio Našice 2011

  HD ZGRADA LAUDATIO 220x120
  Laudatio Našice 2011. Zahtjevi za smanjivanjem potrošnje energenata mijenjaju i tržište nekretnina koje se sve više okreće zgradama koje imaju u svojoj strukturi termotehničke elemente čija je svrha primjene ukupna godišnja redukcija energetskih potreba. Zgrada je obložena debljinom toplinske izolacije 20 cm što ju izdvaja od klasične gradnje.
   
  Zgrada je poslovno-stambene namjene te po obliku i izgledu ima određeni odmak od klasične gradnje sa kosim krovovima i crijepom kao pokrovom. Predviđena je izgradnja skrivenog krova malog nagiba da se izbjegne primjena ravnog krova i svih nedostataka koji se javljaju kod njegove upotrebe. U prizemlju su dva poslovna prostora, jedan stan te ostave dok su na prvom i drugom katu po tri stana. Zgrada je projektirana ispod 800 m2 površine. Odmak od klasične gradnje je napravljen primjenom 20 cm izolacije te troslojnih stakala. Navedeni energetski elementi se primjenjuju samo kod zgrada koje se koriste 365 dana godišnje jer se tek tada postiže optimum uštede u dugom periodu korištenja. Zgrada je smještena u kontinentalnoj klimi te je pomoću 20cm izolacije moguće postići niskoenergetski rang, a da je ista konstrukcija predviđena u primorskoj Hrvatskoj dobila bi se pasivna zgrada. U proračunima energetskih klasa klimatske karakteristike imaju veliki utjecaj te će se zato razlikovati potrebna debljina izolacije u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj.


  Napravljen je mali odmak od klasičnih termotehničkih instalacija prema obnovljivim izvorima energije. Cijena investicije je bila ograničavajuća te je stoga za sustav grijanja primjenjeno etažno plinsko grijanje te kompaktni plinski uređaji sa spojem na sunčane kolektore. Predviđeno je da svaki stan ima do dva kolektora, a kod prestanka upotrebe ili odlaska na godišnji odmor isti bi se prekrili tijekom ljetnog razdoblja za što je predviđena i odgovarajuća pristupna rampa. Kolektore je također potrebno barem dva puta godišnje oprati od naslaga prašine, nanosa kiše, čestica i sl. Kao investicijski najpovoljniji sustav hlađenja odabran je klasični etažni klima-split sustav. 

  Osnovni uređaj niskoenergetskih i pasivnih zgrada je sustav rekuperacije zraka koji ima zadatak ukupne redukcije ventilacijskih gubitaka zgrade u rangu 60-70%. Svaki stan ima svoj zasebni rekuperator te su svi rekuperatori preko hodnika povezani na vertikale svježeg i otpadnog zraka. Rekuperacijski sustav sa sobom donosi mogućnost stalnog unosa svježeg zraka u prostorije te filtraciju zraka od čestica prašine. Zrak će uvijek biti higijenski ispravan te bez čestica peludi, a stanovi s rekuperatorima će biti idealni za osobe koje boluju od dišnih bolesti, astmatičare. 

  Kao prva varijanta sustava bila je predviđena centralna plinska kotlovnica u kojoj bi se pripremala topla voda grijanja i topla sanitarna voda dok bi centralni buffer bio spojen na veliko kolektorsko polje na krovu. Koncept centralne kotlovnice sa sobom donosi problem distribucije tople vode po zgradi tijekom cijele godine. Također se javlja problem stalnih toplinskih gubitaka kroz distribucijske cjevovode, a i 365 dana tijekom godine veliki broj crpki bi morao raditi da dobavi svu potrebnu toplinsku energiju do stanova. Primjenom centralne kotlovnice stvorili bi se nepotrebni toplinski gubitci i nepotrebni troškovi održavanja zgrade. Dodatni veliki problem kod centralnih sustava je sustav mjerenja i obračuna potrošene energije koji se pokazao kao izrazito problematičan na postojećim instalacijama i postojećim kvartovskim, blokovskim sustavima grijanja. Koncept sa sobom donosi osnovni problem: Tko će vršiti mjerenje potrošnje tople vode i naplatu računa? Kada se uzmu u obzir sve prednosti i mane etažni sustav grijanja se pokazao kao najprihvatljivije rješenje po pitanju funkcionalnosti sustava te cijeni investicije. Etažni sustav grijanja, hlađenja i rekuperacije osigurava da je svaki stan neovisan o ostatku zgrade što je iznimno bitno za stabilno funkcioniranje međuljudskih odnosa svih stanara, dok bi se kod primjene centralnih sustava javio niz socijalnih problema tijekom uporabe.

   
  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  Srđan Basrak, dipl.ing.arh.

   

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 1

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 2

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 3

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 4

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 5

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 6

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 7

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 8

  HD ZGRADA LAUDATIO 750 9

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive