HD TVRĐAVA SL BROD 220x120Tvrđava Slavonski Brod 2018. je infrastrukturni projekt izgradnje novih javnih instalacija u zoni obuhvata zaštićene urbane cjeline s ciljem pripreme zahvata u prostoru za daljne faze obnove i rekonstrukcije zaštićenih građevina. Sve predviđene instalacije su sakrivene i integrirane u postojeći prostor bez narušavanja originalnog koncepta građevine.

  HD BOTANICKI DM 220x120A+ Botanički vrt Donji Miholjac 2018., projekt izgradnje botaničkog vrta u kojem bi se uzgajale biljke nekoliko klimatskih zona uz prateću knjižnicu u kojoj bi se sakupljala stručna literatura. Voda se koristi za navodnjavanje biljaka te adijabatsko hlađenje prostora tijekom ljeta uz simulaciju kiše. Predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije te dizalica topline.

  HD CENTAR DM 220x120A+ Kulturni centar Donji Miholjac 2018, je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade kulturnog centra, a samim zahvatom u prostoru djeluje se na vizuru centra grada rekonstrukcijom zgrade modernim arhitektonskim konceptima te tehničkim sustavima baziranim na obnovljivim izvorima energije.

  HD CRKVA PISKOREVCI 220x120A+ crkva Piškorevci 2018, je projekt obnove i rekonstrukcije crkve koja je zaštićena kao kulturno dobro. Predviđena je uporaba modernih tehničkih sustava i to dizalice topline za grijanje i hlađenje vezane na mrežu ventilokonvektora. Sustav rekuperacije zraka će osigurati potrebnu izmjenu svježeg zraka te unos kisika u crkvu.

  HD PALACIN PROCELJE 220x120A+ / A+ studentski dom Palacin Šibenik 2018 je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće zaštićene zgrade s fokusom na integraciji modernih tehničkih sustava i obnovljivih izvora energije. Jedini energent zgrade je zelena električna energija koja napaja sve tehničke sustave elektrotehnike, termotehnike, hidrotehnike i tehnologije.

  HD VRTIC KUTJEVO 220x120 BA+ / A+ Vrtić  Kutjevo 2018 je projekt izgradnje moderne zgrade za boravak djece. Hibridni tehnički sustavi su integrirani sa zgradom s ciljem smanjenja ukupne potrošnje energenata te sanitarne vode. Termotehnički sustavi su koncipirani na potpunoj primjeni obnovljivih izvora energije i to akumulirane energije okoliša te direktno dozračene Sunčeve energije. 

  HD JAŠKOVO 220x120A+ Centar Jaškovo 2018 je projekt rekonstrukcije postojeće zaštićene zgrade s dodatnim fokusom na uređenju prizemlja zgrade te izgradnji novog centralnog sustava grijanja i hlađenja baziranog na dizalicama topline te obnovljivim izvorima energije. Sukladno uvjetima konzervatora odabrani su neinvazivni tehnički sustavi.

  HD HZMO OSIJEK B 220x120Upravna zgrada A+ HZMO Osijek 2018, projektom je obrađen integralni pristup energetskoj obnovi javne zgrade primjenom multidisciplinarnih tehničkih mjera smanjenja potrošnje ukupne primarne energije kroz rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja primjenom obnovljivih izvora energije te tehnologije dizalica topline.

  HD INKUBATOR KUTJEVO 220x120A+ BIOS Kutjevo 2018 je projekt izgradnje zgrade koja je inkubator novih tvrtki s ciljem pokretanja novih poslovnih inicijativa. Da se što više smanje troškovi energenata za grijanje i hlađenje predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije i to akumulirane energije okolišta, dozračene Sunčeve energije te uporaba kišnice u sustavima zgrade.

  HD IZVEDBENI BIOS VALPOVO 220x120 NEWA+ BIOS Valpovo 2018, izvedbeni projekt izgradnje poslovne zgrade koja je zamišljena kao centar za razvoj poduzetništva grada i okolice. Zgrada je opremljena modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline, rekuperacijom zraka i drain back solarnim sustavom vezanim na sustav grijanja zgrade i pripreme PTV.

  HD LONJICA 220x120A+ sportska dvorana Lonjica je projekt izgradnje javne zgrade sukladno odredbama tehničkih uvjeta NZEB zgrada koje imaju nisku potrošnju energije u svim tehničkim segmentima. Visoka razina toplinske izolacije smanjiti će godišnje potrebe za grijanjem i hlađenjem zgrade. Dizalice topline i sunčani toplinski pretvornici smanjuju primarnu energiju.

  HD INDUSTROOPREMA 220x120A+ Industrooprema 2018, projekt izmjene i dopune glavnog projekta s dodatnom optimizacijom i modernizacijom instalacija sukladno dostupnim tehnološkim rješenjima grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline te akumulacije energije u aktivnim i pasivnim spremnicima energije. Zgrada je upravno servisna s dvije toplinske odvojene toplinske zone.

  HD STARI MLIN 220x120 NEWA+ Stari Mlin, Dalj 2018 je projekt izgradnje multifunkcionalne dvorane kao proširenje postojećeg turističkog kompleksa. Specifičnost sustava je potreba za istovremenim grijanjem i hlađenjem pojedinih prostorija tijekom zime stoga je odabran freonski sustav dizalica topline koji ima mogućnost održavanja mikroklimatskih uvjeta u zadanim parametrima.

  HD CENTAR VOCIN 220x120A+ Centar Hrvatskih šuma Voćin 2018., projekt obnove zgrade s izgradnjom novog sustava centralnog grijanja pomoću biomase, peleta. Sustav hlađenja osiguran je primjenom dizalice topline te četverocijevnih ventilokonvektora u uredskom dijelu zgrade. Na prvom katu zgrade su četiri neovisna stana s posebnim sustavom mjerenja potrošnje.

  HD BENZINSKA VINKOVCI 220x120A+ benzinska postaja Vinkovci 2018., projekt izgradnje nove tehnološke postaje za opskrbu vozila gorivom te ukapljenim naftnim plinom. Tehnološki napredak dizalica topline osigurava grijanje i hlađenje pomoću jednog sustava što znatno pojednostavljuje instalaciju te održavanje u budućnosti što smanjuje i ukupne troškove.

  HD GLAVNI GUSTERNA 220x120 NEWA+ Gusterna Zlarin 2018, projekt rekonstrukcije postojeće gusterne za akumulaciju kišnice u poslovni ugostiteljski prostor s dodatnim zahtjevom na održavnje mikroklime pomoću zrak-voda dizalice topline odnosno primjene obnovljivih izvora energije. Dodatno ograničenje na tehničke sustave je prostor koji se nalazi pod konzervatorskom zaštitom.

  HD HALA BELIŠĆE 220x120A+ poslovna hala Belišće 2018, projekt izgradnje upravno servisne zgrade klasičnog oblika industrijske hale. Sustav grijanja je vezan na postojeću toplovodu mrežu industrijskog kompleksa koja završava s centralnim kogeneracijskim postrojenjem na sječku. Sustav hlađenja je osiguran primjenom dizalica topline te četverocijevnih ventilokonvektora.

  HD AGROTOK 220x120Agrotok Nemetin 2018, Projekt nove uredsko proizvodne zgrade tvtke Agrotok. Prateći procesni pogon je namijenjen preradi lješnjaka te proizvodnji ulja od lješnjaka. Za grijanje je predviđeno podno grijanje i plinski kondenzacijski bojler dok je za hlađenje predviđen sustav multi-split unutrašnjih klima jedinica s jednim vanjskim centralnim uređajem.

  HD GRABOVAC 220x120A+ Kuća oproštaja Grabovac 2018, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja kuće oproštaja pomoću električne energije kao jedinog energenta. Odabrana je freonska dizalica topline jer ista zadovoljava sve mikroklimatske uvjete. Sustav odvodnje ima predviđen separator drugog stupnja koji generira sivu tehničku vodu.

  HD DOM HRKANOVCI 220x120A+ dom Hrkanovci 2018., je projekt rekonstrukcije i obnove sustava grijanja zgrade primjenom obnovljive biomase u obliku peleta. Centralna pelet peć je smještena u dvorani te je vezana na radijatorska ogrijevna tijela. Pelet peć ima integriran spremnik koji osigurava distribuciju tople vode prema okolnim prostorijama.

  HD NOVO KOSKA 220x120A+ Hala Koška 2018, projektom je obrađena izgradnja nove poslovne hale trgovačkog tipa. Hala je kompaktnog pravokutnog oblika što će na optimum svesti  potrošnju energije. Predviđena je primjena plinske tehnologije kondenzacijskih kotlova te podnog grijanja u cijelom radnom prostoru. Preko zasebnog sustava se upravlja hlađenjem.

  HD HALA IVANOVCI 220x120Poslovna hala Ivanovci 2018., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja poslovne zgrade koja je uredskog tipa za potrebu praćenja poslovanja prijevozničke tvrtke. Grijanje je predviđeno klasičnim plinskim instalacijama i to kondenzacijskim bojlerom te podnim grijanjem. Hlađenje zgrade je osigurana multi split klima jedinicama.

  HD SAMARDZIC B 220x120A+ / A+ pasivna kuća Koprivnica je koncipirana oko ideje smanjivanja na minimum potrebne energije za grijanje i hlađenje obiteljske kuće. Predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije, dizalice topline, Sunčeve energije i rekuperacije zraka. Ostvarena je energetska klasa A+ dok je u dijelu primarne energije ostvaren višak generirane energije.

  HD GLAVNI APEL SOBE 220x120Apartmani Karanac 2018., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja soba za iznajmljivanje primjenom klasičnih instalacija. Zgrada je spojena na lokalni plinovod te se pomoću kondenzacijskog bojlera osigurava toplinska energija koja se potom distribuira u klasična radijatorska tijela.

  HD ZOP KASTAV 220x120Višestambena zgrada Kastav 2018., predmet projektnog zadatka je izrada tehničkog rješenja zaštite od požara višestambene zgrade koja koristi klasične sustave vezane na javne instalacije. Elaboratom su optimizirane mjere zaštite od požara s minimalnom investicijom uz istovremeno poštivanje svih tehničkih uvjeta evakuacije u slučaju opasnosti.

  HD DZ OPATIJA 220x120A+ Dom zdravlja Opatija 2017 izvedbeni projekt. Glavnim projektom definirana je VRF dizalica topline, no u izvedbenom projektu je napravljen odmak u tehnologiji prema primjeni zrak-voda dizalica topline za koje se očekuje puno jednostavnije dugoročno održavanje. Dodatno je projektiran sustav ventilacije i rekuperacije svih prostorija.

  AB Prostor Trokut 220x120A+ Centar Trokut Šibenik 2017 izvedbeni projekt, je poslovna uredska zgrada koja je zamišljena kao centar za nove tehnologije te okupljanje mladih dionika poslovnog tržišta. Sukladno namjeni zgrade projektom je predviđen moderan sustav grijanja i hlađenja pomoću zračnih dizalica topline, sustav ventilacije i rekuperacije zraka sa solarnim sustavom.

  HD IBM BROD 220x120A+ Kuća Ivane Brlić Mažuranić, Slavonski Brod 2017. Kuća je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro stoga je na instalacije postavljen zahtjev niskog utjecaja na originalan unutrašnji raspored. Projektom je povezana zaštićena arhitektura s modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline te rekuperacijskim sustavom.

  HD DOM SPORTOVA 220x120Dom sportova Zagreb 2017, je projekt obnove i rekonstrukcije instalacija grijanja i hlađenja pri čemu je obnova predviđena u nekoliko faza, a prva faza je obnova klizališta i rashladne strojarnice sustava. Rashladna strojarnica je koncipirana 1971. godine te traži modernizaciju novim tehničkim rješenjima i sustavima upravljanja.

  HD UPRAVA ZLATAR 220x120Upravna zgrada Grada Zlatara 2017, projektom je obrađen integralni pristup energetskoj obnovi primjenom multidisciplinarnih tehničkih mjera smanjenja potrošnje ukupne primarne energije: dizalica topline za grijanje i hlađenje, učinkovita led rasvjeta te oblaganje ovojnice s 20 cm mineralne vune što daje A+ primarni razred te A+ energetski razred.

  Stranica 1 od 7

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive