HD VRTIC KUTJEVO 220x120 BA+ / A+ Vrtić  Kutjevo 2018 je projekt izgradnje moderne zgrade za boravak djece. Hibridni tehnički sustavi su integrirani sa zgradom s ciljem smanjenja ukupne potrošnje energenata te sanitarne vode. Termotehnički sustavi su koncipirani na potpunoj primjeni obnovljivih izvora energije i to akumulirane energije okoliša te direktno dozračene Sunčeve energije. 

  HD INKUBATOR KUTJEVO 220x120A+ BIOS Kutjevo 2018 je projekt izgradnje zgrade koja je inkubator novih tvrtki s ciljem pokretanja novih poslovnih inicijativa. Da se što više smanje troškovi energenata za grijanje i hlađenje predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije i to akumulirane energije okolišta, dozračene Sunčeve energije te uporaba kišnice u sustavima zgrade.

  HD IZVEDBENI BIOS VALPOVO 220x120 NEWA+ BIOS Valpovo 2018, izvedbeni projekt izgradnje poslovne zgrade koja je zamišljena kao centar za razvoj poduzetništva grada i okolice. Zgrada je opremljena modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline, rekuperacijom zraka i drain back solarnim sustavom vezanim na sustav grijanja zgrade i pripreme PTV.

  HD STARI MLIN 220x120 NEWA+ Stari Mlin, Dalj 2018 je projekt izgradnje multifunkcionalne dvorane kao proširenje postojećeg turističkog kompleksa. Specifičnost sustava je potreba za istovremenim grijanjem i hlađenjem pojedinih prostorija tijekom zime stoga je odabran freonski sustav dizalica topline koji ima mogućnost održavanja mikroklimatskih uvjeta u zadanim parametrima.

  HD GLAVNI GUSTERNA 220x120 NEWA+ Gusterna Zlarin 2018, projekt rekonstrukcije postojeće gusterne za akumulaciju kišnice u poslovni ugostiteljski prostor s dodatnim zahtjevom na održavnje mikroklime pomoću zrak-voda dizalice topline odnosno primjene obnovljivih izvora energije. Dodatno ograničenje na tehničke sustave je prostor koji se nalazi pod konzervatorskom zaštitom.

  HD GRABOVAC 220x120A+ Kuća oproštaja Grabovac 2018, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja kuće oproštaja pomoću električne energije kao jedinog energenta. Odabrana je freonska dizalica topline jer ista zadovoljava sve mikroklimatske uvjete. Sustav odvodnje ima predviđen separator drugog stupnja koji generira sivu tehničku vodu.

  HD HZMO OSIJEK 220x120Upravna zgrada A+ HZMO Osijek 2018, projektom je obrađen integralni pristup energetskoj obnovi javne zgrade primjenom multidisciplinarnih tehničkih mjera smanjenja potrošnje ukupne primarne energije kroz rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja primjenom obnovljivih izvora energije te tehnologije dizalica topline.

  HD DZ OPATIJA 220x120A+ Dom zdravlja Opatija 2017 izvedbeni projekt. Glavnim projektom definirana je VRF dizalica topline, no u izvedbenom projektu je napravljen odmak u tehnologiji prema primjeni zrak-voda dizalica topline za koje se očekuje puno jednostavnije dugoročno održavanje. Dodatno je projektiran sustav ventilacije i rekuperacije svih prostorija.

  AB Prostor Trokut 220x120Centar Trokut Šibenik 2017 izvedbeni projekt, je poslovna uredska zgrada koja je zamišljena kao centar za nove tehnologije te okupljanje mladih dionika poslovnog tržišta. Sukladno namjeni zgrade projektom je predviđen moderan sustav grijanja i hlađenja pomoću zračnih dizalica topline, sustav ventilacije i rekuperacije zraka sa solarnim sustavom.

  HD IBM BROD 220x120A+ Kuća Ivane Brlić Mažuranić, Slavonski Brod 2017. Kuća je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro stoga je na instalacije postavljen zahtjev niskog utjecaja na originalan unutrašnji raspored. Projektom je povezana zaštićena arhitektura s modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline te rekuperacijskim sustavom.

  HD DOM SPORTOVA 220x120Dom sportova Zagreb 2017, je projekt obnove i rekonstrukcije instalacija grijanja i hlađenja pri čemu je obnova predviđena u nekoliko faza, a prva faza je obnova klizališta i rashladne strojarnice sustava. Rashladna strojarnica je koncipirana 1971. godine te traži modernizaciju novim tehničkim rješenjima i sustavima upravljanja.

  HD UPRAVA ZLATAR 220x120Upravna zgrada Grada Zlatara 2017, projektom je obrađen integralni pristup energetskoj obnovi primjenom multidisciplinarnih tehničkih mjera smanjenja potrošnje ukupne primarne energije: dizalica topline za grijanje i hlađenje, učinkovita led rasvjeta te oblaganje ovojnice s 20 cm mineralne vune što daje A+ primarni razred te A+ energetski razred.

  HD A STANOVI 220x120A klasa stanova Beli Manastir 2017., je integralni projekt u kojem je obrađena visoka izolacija zgrade čime je postignut niskoenergetski razred A klase zgrade što će za posljedicu imati malu potrošnju energije grijanja i hlađenja tijekom godine. Stanovi su minimalistički jer ih grad daje u korištenje prema potrebi.

  HD VILLA VIVA 220x120Villa Viva Malinska 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja stanova etažnim sustavom visokoučinkovitih multi split klima jedinica. Tehničko rješenje hidrotehničkih instalacija odvodnje i vodovoda je prošireno s termosifonskim solarnim sustavom grijanja tople sanitarne vode svakog stana posebno.

  HD VRTIC SKRADIN 220x120A+ Vrtić Skradin 2017, Projektom je odabrano tehničko rješenje grijanja i hlađenja prostora koje je bazirano na obnovljivim izvorima energije, dizalica topline te toplinskih pretvornika. Drain back sustav povezuje solarno polje sa sustavom grijanja bez opasnosti od pregrijavanja u režimu nekorištenja.

  HD AUTO SERVIS 220x120Auto servis Đakovo 2017, planira se smještaj i izgradnja nove zgrade za potrebe autoservisa. Sustav grijanja je projektiran klasičnim sustavom plinske instalacije s plinskim bojlerom i radijatorima koji se spajaju preko razdjelnika na bojler. Sustav grijanja radionice predviđen je uporabom uljne peći u kojoj bi se sagorijevalo motorno ulje koje je otpad.

  HD HALA LABA 220X120LABA d.o.o. Vukovar 2017, projektom je obrađeno tehničko rješenje povezivanje energije sunčanih toplinskih pretvornika odnosno Sunčeve energije i plinske energije koja se koristi u procesu generiranja tehnološke pare pogona za preradu tekstila. Tvrtka godišnje troši veliku količinu energije za tehnološki proces, a sunčevi sustav bi iznos smanjio.

  HD HOTEL MLAKIC 220x120A+ Hotel Vrške Vukovar 2017, postojeći objekt je rekonstruiran i dograđen tako da je postojeća instalacija zemnog plina iskorištena kao backup sustav radu novog uređaja za grijanje i hlađenje dizalice topline. Hotel će raditi cijele godine i imati će velike potrebe za toplom sanitarnom vodom tako da je u cjelinu integrirano rješenje sunčanih pretvornika.

  HD POZEGA NOVO 220x120Garac d.o.o. benzinska postaja Požega 2017., projektom je obrađeno tehničko rješenje tehnologije skladištenja i distribucije naftnih derivata benzinske postaje koje će osigurati sigurnu dobavu naftnih derivata u vozila. Dok je grijanje i hlađenje osigurano primjenom zračne dizalice topline odnosno obnovljivih izvora energije za pogon uređaja.

  HD BENZ BIZOVAC STROJ 220x120Benzinska postaja Bizovac 2017, Opremljena je klasičnim sustavima grijanja pomoću zemnog plina. Dok je sustav hlađenja osiguran primjenom klasičnog rashladnika glikola te četverocijevnih kasetnih jedinica. Tehnološke instalacije osiguravaju skladištenje i transport naftnih derivata te UNP-a.

  HD SKOLA SIBENIK 220x120Osnovna škola Šibenik 2017, integralni projekt energetske obnove javne zgrade s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije. Obrađena je obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te zamjena energenta s lož ulja na zemni plin u kombinaciji s drain back sustavom koji ima osiguranu zaštitu od pregrijanja glikola kolektora. 

  HD MRZOVIĆ 220x120Sušare Mrzović 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja sušenja duhana, kamilice i sličnih drugih poljoprivrednih proizvoda pomoću toplog zraka koji struji kroz sušaru. Predviđena je uljna instalacija i spremnik lož ulja u kojem se akumulira pogonski energent te koristi u uljnim plamenicima prema potrebi.

  HD NIKEM 220x120 NEWNIKEM STEEL 2017, Bijelo Brdo, Erdut je projekt izgradnje proizvodne zgrade za potrebe obrade metala te manufakturne proizvodnje raznih metalnih finalnih proizvoda. Grijanje zgrade je predviđeno centralno pomoću kotla na biomasu koji može koristiti u radu pelete ili ogrjevno drvo.

  HD BUBAMARA 220x120Bubamara u Supernovi Zadar 2017, predmet projekta je razrada tehničkog rješenja spajanja lokala na centralni sustav grijanja, hlađenja i klimatizacije zgrade. Svaki lokal dogradnje zgrade je u roh bau izvedbi tako da svaki korisnik ima slobodu urediti lokal prema vlastitim željama uz tehnička ograničenja koje daje oblik lokala i instalacije.

  HD POSTA OSIJEK 220x120Hrvatska pošta d.d., ispostava 31106 Osijek, predmet projekta je odvajanje poštankog ureda od zajedničke kotlovnice koju dijele s Telekom s ciljem smanjivanja troškova grijanja na razini godine. Odvajanje će se provesti razdvajanjem plinskog priključka te izgradnje nove distribucijske mreže s novim plinskim bojlerom samo za ured pošte.

  HD GLAVNI SUŠARA 220x120Sušare za drvo Valpovo 2017., predmet projekta je izrada tehničkog rješenja sušenja drvenih elemenata pomoću toplog zraka koji cirkulira kroz sušaru. Zrak se grije preko radijatora u sušari do kojih se dovodi topla voda iz kotlovnice snage 3,8 MW. Energent kotlovnice je drvna sječka te ostali drvni otpad nastao obradom drveta u pogonu.

  HD GLAVNI ZOLJAN 220x120Pelet kotlovnica Zoljan 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja pomoću peleta uz mogućnost paralelnog rada s postojećim kotlom na drva prema potrebi. Nova pelet kotlovnica će značajno olakšati rad sa sustavom jer je dosadašnja kotlovnica pogonjena potpuno drvnim cjepanicama.

  HD DOM KOZICE 220x120Lovački dom Kozice 2017, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja zgrade pomoću biomase odnosno peleta koji bi se automatski dozirali u sustav preko akumulacijskih spremnika smještenih u kotlovnici. Izgrađuje se nova pelet kotlovnica opremljena akumulacijskim sustavom tople vode za potrebu napajanja radijatorske mreže.

  HD ŽABNO HIDRO 220x120Željeznički kolodvor Žabno 2017, projektom je obrađena izgradnja i opremanje tehničkom opremom nove prijemne zgrade kolodvora Žabno. Sustav grijanja je baziran na primjeni zemnog plina, dok je hlađenje osigurano primjenom multi split klima jedinica. Hidrotehničke instalacije vodovod, hidranti, odvodnja.

  HD VRTIC MIKANOVCI 220x120Vrtić Stari Mikanovci 2017, integralni projekt energetske obnove s ciljem smanjenja potrošnje toplinske i električne energije te smanjenja emisije CO2 zgrade i pratećih sustava. Projektom je obrađena obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava rasvjete te nadogradnja pripreme PTV sa drain back toplinskim pretvornicima.

  Stranica 1 od 7

  Energetski Video

  hrastovic energetski video banner

  Energetski Članci

  hrastovic energetski clanci banner

  Random video

  Udruga SOLAR

  Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

  Opširnije

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

  Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Kralja Tomislava 82
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
  Fax: 031-815-006
  Mobitel:099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive