HD ĐAKOVO CENTAR 220x120Projektom A+/A+ Đakovo Centar 2007-2019 stvaraju se nove prostorne, vizualne i doživljajne kvalitete prostora, novi image grada. Mijenjaju se vizure i stvara identitet centralnog gradskog prostora. Nastaje kvalitetan prostor, kako stanovanja, tako i poslovnih prostora, nastaje novi gradski simbol i centar društvenih zbivanja – hotel.

  HD STANOVI BM 220X120 NOVOA/A+ stanovi Beli Manastir 2019., je izvedeni projekt s primjenjenim konceptom poboljšane toplinske izolacije zgrade čime je postignut niskoenergetski razred A/A+ klase zgrade što će za posljedicu imati malu potrošnju energije grijanja i hlađenja tijekom godine. Stanovi su minimalistički jer ih grad daje u korištenje prema potrebi.

  HD BITNET VALPOVO 220x120A+/A+ BITNET Valpovo 2019, izvedeni projekt poslovne zgrade koja je zamišljena kao centar za razvoj poduzetništva grada i okolice. Zgrada je opremljena modernim tehničkim sustavima zračnom dizalicom topline, rekuperacijom zraka i sunčanim toplinskim pretvornicima vezanim na instalaciju grijanja zgrade i pripreme PTV.

  HD PALACIN ŠIBENIK 220x120A+ / A+ studentski dom Palacin Šibenik 2019 je izvedeni projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće zaštićene zgrade s fokusom na integraciji modernih tehničkih sustava i obnovljivih izvora energije. Jedini energent zgrade je zelena električna energija koja napaja sve tehničke sustave elektrotehnike, termotehnike, hidrotehnike i tehnologije.

  HD HZMO OSIJEK B 220x120A+/A+ Upravna zgrada HZMO Osijek 2019, projektom je obrađen integralni pristup energetskoj obnovi javne zgrade primjenom multidisciplinarnih tehničkih mjera smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije kroz rekonstrukciju ovojnice, sustava grijanja i hlađenja s primjenom OIE te pratećih elektrotehničkih instalacija.

  HD KC STRIZIVOJNA 220x120A+/A+ Kulturni centar Strizivojna 2019., glavnim projektom razrađen je koncept dogradnje i rekonstrukcije postojeće zgrade u kulturni centar općine. Sustav grijanja i hlađenja je baziran na primjeni tehnologija obnovljivih izvora energije s proširenjem fotonaponskog polja koje pretvara zgradu u plus energetsku klasu koja generira viškove energije.

  HD DVORANA PETRIJEVCI 220x120A+/A+ Kulturni centar Petrijevci 2019., glavnim projektom razrađen je koncept izgradnje nove zgrade kulturnog centra općine. Sustav grijanja i hlađenja je baziran na primjeni tehnologija obnovljivih izvora energije te sustava prisilne ventilacije i rekuperacije zraka sa svrhom smanjivanja toplinskih gubitaka na minimum.

  HD KC N GRADISKA 220x120A+/A+ Kulturni centar Nova Gradiška 2019., glavnim projektom razrađen je koncept izgradnje nove zgrade kulturnog centra grada. Sustav grijanja i hlađenja je baziran na primjeni tehnologija obnovljivih izvora energije te sustava prisilne ventilacije i rekuperacije zraka sa svrhom smanjivanja toplinskih gubitaka na minimum.

  HD TRIBINA 220x120A+ Tribina Slavonski Brod 2019., izvedbenim projektom je obrađena tehnička dokumentacija izgradnje nove natkrivene tribine nogometnog kluba. Mali udio tribine ima predviđenu grijanu zonu koja se održava pomoću zrak-voda dizalice topline te podnog grijanja. Hidrotehničke instalacije vode i odvodnje su vezane na javne mreže.

  HD GRANAT NOVO 220x120Poslovna hala Našice 2019., strojarskim projektom obrađene su termotehničke instalacije grijanja i hlađenja industrijske građevine. Predviđena je ugradnja klasičnih strojarskih instalacija vezanih na javni plinovod koji je izvor energije. Sustav hlađenja će se osigurati ugradnjom multi-split klima jedinica.

  HD METAL HIDRO 220x120Poslovna hala Vukovar 2019., strojarskim projektom obrađene su termotehničke i hidrotehničke instalacije industrijske građevine. Predviđena je ugradnja klasičnih strojarskih instalacija vezanih na javni plinovod koji je izvor energije, industrijsko podno grijanje. Sustav hlađenja pomoću multi-split klima jedinica.

  HD MODERATOR SUŠARA 220x120Sušara sječke Udbina 2018., projektom je obrađeno tehničko rješenje iskorištavanja otpadne toplinske energije kogeneracijskog postrojenja za potrebu predsušenja drvne sječke koja se uvodi u kotao postrojenja. Otpadna toplinska energija nastaje unutar pogona da bi se potom usmjerila toplovodom u sušaru.

  HD TVRĐAVA SL BROD 220x120Tvrđava Slavonski Brod 2018. je infrastrukturni projekt izgradnje novih javnih instalacija u zoni obuhvata zaštićene urbane cjeline s ciljem pripreme zahvata u prostoru za daljne faze obnove i rekonstrukcije zaštićenih građevina. Sve predviđene instalacije su sakrivene i integrirane u postojeći prostor bez narušavanja originalnog koncepta građevine.

  HD CENTAR DM 220x120A+/A+ Kulturni centar Donji Miholjac 2018, je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade kulturnog centra, a samim zahvatom u prostoru djeluje se na vizuru centra grada rekonstrukcijom zgrade modernim arhitektonskim konceptima te tehničkim sustavima baziranim na obnovljivim izvorima energije.

  HD BOTANICKI DM 220x120A+ Botanički vrt Donji Miholjac 2018., projekt izgradnje botaničkog vrta u kojem bi se uzgajale biljke nekoliko klimatskih zona uz prateću knjižnicu u kojoj bi se sakupljala stručna literatura. Voda se koristi za navodnjavanje biljaka te adijabatsko hlađenje prostora tijekom ljeta uz simulaciju kiše. Predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije te dizalica topline.

  HD VRTIC KUTJEVO 220x120 BA+ / A+ Vrtić  Kutjevo 2018 je projekt izgradnje moderne zgrade za boravak djece. Hibridni tehnički sustavi su integrirani sa zgradom s ciljem smanjenja ukupne potrošnje energenata te sanitarne vode. Termotehnički sustavi su koncipirani na potpunoj primjeni obnovljivih izvora energije i to akumulirane energije okoliša te direktno dozračene Sunčeve energije. 

  HD INKUBATOR KUTJEVO 220x120A/A+ BIOS Kutjevo 2018 je projekt izgradnje zgrade koja je inkubator novih tvrtki s ciljem pokretanja novih poslovnih inicijativa. Da se što više smanje troškovi energenata za grijanje i hlađenje predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije i to akumulirane energije okolišta, dozračene Sunčeve energije te uporaba kišnice u sustavima zgrade.

  HD LONJICA 220x120A/A+ sportska dvorana Lonjica je projekt izgradnje javne zgrade sukladno odredbama tehničkih uvjeta NZEB zgrada koje imaju nisku potrošnju energije u svim tehničkim segmentima. Visoka razina toplinske izolacije smanjiti će godišnje potrebe za grijanjem i hlađenjem zgrade. Dizalice topline i sunčani toplinski pretvornici smanjuju primarnu energiju.

  HD INDUSTROOPREMA 220x120A/A+ Industrooprema 2018, projekt izmjene i dopune glavnog projekta s dodatnom optimizacijom i modernizacijom instalacija sukladno dostupnim tehnološkim rješenjima grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline te akumulacije energije u aktivnim i pasivnim spremnicima energije. Zgrada je upravno servisna s dvije toplinske odvojene toplinske zone.

  HD JAŠKOVO 220x120A+ Centar Jaškovo 2018 je projekt rekonstrukcije postojeće zaštićene zgrade s dodatnim fokusom na uređenju prizemlja zgrade te izgradnji novog centralnog sustava grijanja i hlađenja baziranog na dizalicama topline te obnovljivim izvorima energije. Sukladno uvjetima konzervatora odabrani su neinvazivni tehnički sustavi.

  HD STARI MLIN 220x120 NEWA+ Stari Mlin, Dalj 2018 je projekt izgradnje multifunkcionalne dvorane kao proširenje postojećeg turističkog kompleksa. Specifičnost sustava je potreba za istovremenim grijanjem i hlađenjem pojedinih prostorija tijekom zime stoga je odabran freonski sustav dizalica topline koji ima mogućnost održavanja mikroklimatskih uvjeta u zadanim parametrima.

  HD CENTAR VOCIN 220x120A+ Centar Hrvatskih šuma Voćin 2018., projekt obnove zgrade s izgradnjom novog sustava centralnog grijanja pomoću biomase, peleta. Sustav hlađenja osiguran je primjenom dizalice topline te četverocijevnih ventilokonvektora u uredskom dijelu zgrade. Na prvom katu zgrade su četiri neovisna stana s posebnim sustavom mjerenja potrošnje.

  HD BENZINSKA VINKOVCI 220x120A+ benzinska postaja Vinkovci 2018., projekt izgradnje nove tehnološke postaje za opskrbu vozila gorivom te ukapljenim naftnim plinom. Tehnološki napredak dizalica topline osigurava grijanje i hlađenje pomoću jednog sustava što znatno pojednostavljuje instalaciju te održavanje u budućnosti što smanjuje i ukupne troškove.

  HD CRKVA PISKOREVCI 220x120A+ crkva Piškorevci 2018, je projekt obnove i rekonstrukcije crkve koja je zaštićena kao kulturno dobro. Predviđena je uporaba modernih tehničkih sustava i to dizalice topline za grijanje i hlađenje vezane na mrežu ventilokonvektora. Sustav rekuperacije zraka će osigurati potrebnu izmjenu svježeg zraka te unos kisika u crkvu.

  HD GLAVNI GUSTERNA 220x120 NEWA+ Gusterna Zlarin 2018, projekt rekonstrukcije postojeće gusterne za akumulaciju kišnice u poslovni ugostiteljski prostor s dodatnim zahtjevom na održavnje mikroklime pomoću zrak-voda dizalice topline odnosno primjene obnovljivih izvora energije. Dodatno ograničenje na tehničke sustave je prostor koji se nalazi pod konzervatorskom zaštitom.

  HD GRABOVAC 220x120A+ Kuća oproštaja Grabovac 2018, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja grijanja i hlađenja kuće oproštaja pomoću električne energije kao jedinog energenta. Odabrana je freonska dizalica topline jer ista zadovoljava sve mikroklimatske uvjete. Sustav odvodnje ima predviđen separator drugog stupnja koji generira sivu tehničku vodu.

  HD SAMARDZIC B 220x120A+ / A+ pasivna kuća Koprivnica 2018 je koncipirana oko ideje smanjivanja na minimum potrebne energije za grijanje i hlađenje obiteljske kuće. Predviđena je uporaba obnovljivih izvora energije, dizalice topline, Sunčeve energije i rekuperacije zraka. Ostvarena je energetska klasa A+ dok je u dijelu primarne energije ostvaren višak generirane energije.

  HD HALA BELIŠĆE 220x120A+ poslovna hala Belišće 2018, projekt izgradnje upravno servisne zgrade klasičnog oblika industrijske hale. Sustav grijanja je vezan na postojeću toplovodu mrežu industrijskog kompleksa koja završava s centralnim kogeneracijskim postrojenjem na sječku. Sustav hlađenja je osiguran primjenom dizalica topline te četverocijevnih ventilokonvektora.

  HD NOVO KOSKA 220x120A+ Hala Koška 2018, projektom je obrađena izgradnja nove poslovne hale trgovačkog tipa. Hala je kompaktnog pravokutnog oblika što će na optimum svesti  potrošnju energije. Predviđena je primjena plinske tehnologije kondenzacijskih kotlova te podnog grijanja u cijelom radnom prostoru. Preko zasebnog sustava se upravlja hlađenjem.

  HD GLAVNI FAGUS 220x120Fagus pogon Stara Gradiška 2018., je projekt rekonstrukcije i obnove industrijske zgrade oblaganjem ovojnice dodatnim slojem toplinske izolacije. Predviđena je prilagodba centralnog sustava grijanja putem kotlovnice na sječku. Prostorije se griju pomoću klasičnih ogrijevnih radijatorskih tijela.

  Stranica 1 od 9

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive