Starco Beli Manastir 2003

  HD STARCO POGON 220x120Starco pogon Beli Manastir 2003, poslovna industrijska građevina se koristi kao pogon zaobradu metala te proizvodnju pogonskih elemenata te ležajeva prijenosnika. Projektom je obrađena nova instalacija tehničkog komprimiranog zraka koji se koristi za pogon radnih i pomoćnih uređaja proizvodnog procesa te ostala prateća oprema.  Projektom je dano rješenje instalacije komprimiranog zraka za industrijski objekt-pogon za izradu prijenosnika i metalnih dijelova.

  A.INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA
  -Komprimirani zrak se koristi za potrebe alata za izradu prijenosnika i metalnih elemenata
  -Potrebni vršni volumni protok komprimiranog zraka je 8,2 m3/min, na 8 bar.
  -Kompresorsku stanicu čine:
  -kompresor 1:ATLAS COPCO, GA-11
  -kompresor 2:KAESER, BSD 72
  -spremnik komprimiranog zraka zapremine 5m3 sa sigurnosnom armaturom: sigurnosnim ventilom, manometrom
  -uređaj za sušenje zraka: KAESER, TE141
  -mikrofilter: KAESER, FE-138
  -Spajanje čeličnog cijevovoda i drugih čeličnih elemenata instalacije komprimiranog zraka predviđeno je autogenim zavarivanjem.
  -Cjevovod je projektiran na maksimalnu brzinu od 10m/s.
  -Sigurnosni ventil se otvara na 9bar.
  - instalacija zraka izrađena od crnih bešavnih cijevi
  - temeljenje kompresora na temelju protiv sprečavanja prenošenja vibracija
  - upravljanje radom preko elektroormara na samom kompresoru
  - odvajanje kondenzata na polazu mreže iza spremnika komprimiranog zraka te na pojedinim mjestima ispred potrošača

  ISPITIVANJE CJEVOVODA
  Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propuštanja, ispitivanje ponoviti, nakon čega se moraju mjesta propuštanja popraviti u skladu s propisima ili će se dijelovi cjevovoda izmjeniti, te nakon toga ponovo izvršiti ispitivanje tlakom.

  TLAČNA PROBA MREŽE
  Tlačna proba mreže komprimiranog zraka se izvodi vodenim tlakom 12 bar u trajanju od 3 sata. Tlak ne smije pasti za više od 0.1 bar za vrijeme ispitivanja.


  Arhitektonski projekt
  Ankica Bošnjak, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD STARCO BM 750 1

  HD STARCO BM 750 2

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive