Kolodvor Makarska 2012

  MAKARSKA NOVO 220x120Kolodvor Makarska 2012 je javna zgrada s malom potrebom za održavanjem mikroklimatskih uvjeta jer je pretežito otvorena prema okolišu. Mali dio zgrade se grije i hladi pomoću zračnih dizalica topline.
   

  INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA

  Predviđen je centralni sustav za grijanje i hlađenje koji tijekom cijele godine održava tražene mikroklimatske uvjete. Zračna dizalica topline Samsung EHS ima u područjima umjerene geoklime srednji godišnji faktor učinkovitosti iznad SPF 3,5 dok sam faktor uređaja postiže vrijednost COP 4,3. U odnosu na grijanje pomoću plinskog grijanja ostvaruju se uštede 30-40% ovisno o geoklimi lokacije zgrade. U odnosu na grijanje pomoću zemnog plina ostvaruje se smanjenje i u emisiji ugljičnog-dioksida CO2 za 50%. Nominalna radna temperatura je oko 5°C vanjskog zraka dok kod temperatura vanjskog zraka od -10°C jedinica gubi 10-15% snage, a sam uređaj ima mogućnost rada do -20°C. U odnosu na klasične sustave grijanja i hlađenja ostvaruje se i ušteda na potrebnom prostoru jer jedinica u sebi ima integrirano grijanje i hlađenje.

  Tri manje veličine uklapaju se u standardni raster spuštenog stropa 600x600 mm dok su tri veće jedinice dimenzija 800x800 mm i pružaju najbolji odnos niske razine buke i radnih karakteristika. Gotovo svim dijelovima pristupa se s donje strane, bez potrebe za uklanjanjem dijelova spuštenog stropa. Svaka jedinica ima priključak za dovod svježeg zraka, distribucija zraka je na četiri strane, a opcionalno i preko dodatnog difuzora. U uređaj je ugrađena pumpa za kondenzat. Serija se sastoji od 6 veličina od kojih svaka može biti u dvocijevnoj ili četverocijevnoj izvedbi, s 2- ili 3-putnim 230 V, on/off ventilima. Upotreba ventila je obavezna. Dostupni su različiti elektronski upravljaći. Mikroprocesorski upravljač TCS-DI automatski upravlja brzinama ventilatora, u ovisnosti o razlici između sobne i postavljene temperature, te može upravljati grupom do 10 uređaja. Opcija je infracrveni daljinski upravljač.

  CIJEVNI RAZVOD
  Cijevi se izoliraju izolacijom 9mm čiji su tip i debljina naznačeni na crtežima te u specifikaciji materijala. Potrebno je izvesti kompenzacijske lire, postaviti aksijalne kompenzatore, klizne i čvrste točke prema crtežima i pravilima struke. Odzračivanje cijevne mreže i kompletnog sustava ostvaruje se preko odzračnih pipaca montiranih na uređajima, automatskih odzračnih lončića i ručnim odzračnim loncima na najvišim dijelovima instalacije. Distribucijski cjevovodi se dimenzioniraju prema maksimalnom padu tlaka od 120 Pa te su dimenzionirani za radni režim odnosno protok vode kod promjene temperature od 5-10°C. Prema slijedećoj tablici je izvšeno dimenzioniranje cjevovoda.

  REKUPERACIJA OKNA LIFTA
  Rekuperatori su uređaji koji imaju osnovni cilj smanjivanja ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Osnovni element uređaja je saćasti izmjenjivač kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivača vrši izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz građevine te prelazi preko izmjenjivača, predaje toplinu te se potom izbacuje u okoliš. Na drugom ulazu je svježi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivača, prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u građevinu. Sličan je princip rada i tijekom ljeta kada se topli okolišnji zrak hladi povratnim unutrašnjim zrakom. Ovim uređajem je moguć povrat energije oko 70% iz otpadnog zraka.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Božidar Gorički, dipl.ing.arh.

  HD MAKARSKA KOLODVOR 1

  HD MAKARSKA KOLODVOR 2

  HD MAKARSKA KOLODVOR 3

  HD MAKARSKA KOLODVOR 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive