Sušara Udbina 2018

  HD MODERATOR SUŠARA 220x120Sušara sječke Udbina 2018., projektom je obrađeno tehničko rješenje iskorištavanja otpadne toplinske energije kogeneracijskog postrojenja za potrebu predsušenja drvne sječke koja se uvodi u kotao postrojenja. Otpadna toplinska energija nastaje unutar pogona da bi se potom usmjerila toplovodom u sušaru.  Predmet projekta je izrada projektne dokumentacije za „Sušara za drvnu sječku s pripadajućim skladištem Projekt se obavlja u sklopu projekta „Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions“. Predmet nabave je izrada cjelokupne projektne dokumentacije za tri box sušare te jednog skladišta drvne sječke koja će se nalaziti u sklopu postojeće tvornice za proizvodnju peleta u Udbini. Ova 4 box-a moraju imati nadstrešnicu (krovnu konstrukciju), armirano betonske zidove visine 2,5 m te betonski pod pogodan za ugradnju sušarskih kapaciteta. Točnije, za dvije box sušare potrebno je predvidjeti iskop postojećeg asfalta i šljunka te izvedbu nove ab. ploče s tračnim temeljima koji bi bili izvedeni na navedenu ploču (ili pocinčani metalni profili), a na koje je moguće montirati odgovarajući pod sušare u svrhu osiguranja struje toplog zraka (npr. perforirani lim). Tlocrtna površina svakog od box-eva mora biti 15x7 m. Predviđena lokacija ovih objekata je na istočnom dijelu parcele nasuprot grabuljara kojim se napaja Kohlbachov kotao sječkom, a sve na zemljištu u vlasništvu trgovačkog društva Moderator d.o.o. Betonski box-evi moraju biti opasani armirano betonskim zidovima s tri strane, odnosno moraju biti otvoreni prema gore navedenom grabuljaru. Društvo Moderator d.o.o. ostvaruje glavninu prihoda od prodaje drvnih peleta, cjepanog drva za ogrjev i drvne sječke granulacije G30-G80. Budući da se drvna sječka priprema iz relativno svježe višemetrice, a koju isporučuje trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., postoji opravdani razlog za izgradnju sušarskih kapaciteta, odnosno postrojenja neophodnog za pripremu sječke odgovarajuće vlažnosti. Zahtjevana vlažnost sječke definirana je parametrima koje su propisali proizvođači kotlova na biomasu, a kojima društvo Moderator d.o.o. prodaje sječku. Tražene vrijednosti variraju od 35-50%. Ukupnoo instalirana toplinska snaga box sušara će biti 1200 kW. Svaka sušara će imati instaliranu toplisnku snagu od 1200 kW te će se koristiti za sušenje drvne sječke granulacije G30-G80. Prethodno navedenu toplinsku snagu, svaka od sušara mora moći predati pri temperaturi okoliša od +30°C te pri temperaturnom režimu polaza i povrata tople vode od 80/60°C. Tlocrtna površina svakog od box-a mora iznositit 15x7 m te je očekivana visina sloja sječke 2.5-3 m. Spajanje na toplinsku mrežu je predviđeno na izmjenjivaču topline koji se nalazi u zgradi kogeneracijskog postrojenja u vlasništvu društva Moderator d.o.o., odnosno na cijev DN200. Pod sušare mora biti dimenzioniran da može podnijeti opterećenje utovarivača od 20 tona kao i masu sječke čija je prosječna vrijednost vlažnosti za prošlu kalendarsku godinu iznosila 63%. Projekt mora biti izrađen da se zadovolji uvjet minimalnog pada vlažnosti drvene sječke od 20%, dok maksimalna vrijednost povrata tople vode na izmjenjivač topline ne smije prelaziti vrijednost od +60°C. Izmjenjivač topline preuzima 1200 kW s ekonomajzera u temperaturnom režimu 100/80°C. Kogeneracijsko postrojenje u vlasništvu društva Moderator d.o.o. koristi se za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, za napoj toplinom sušarskih kapaciteta za cjepano ogrjevno drvo, te po realizaciji ovog projektnog zadatka toplina će biti plasirana i za sušenje drvene sječke.

  INSTALACIJA TOPLOVODA
  Distribucija toplinske energije od kotlovnica do toplinskih podstanica obavlja se vanjskom toplinskom mrežom i predizoliranim cjevovodom dimenzije DN150. Opskrba potrošača toplinskom energijom obavlja se preko toplinske podstanice. Projektom se se obrađuje izgradnja toplovodne mreže s novim predizoliranim čeličnim cijevima.

  NADZORNI SUSTAV CJEVOVODA
  Za predizoliranu opremu predviđen je sustav dojave mjesta kvara na cjevovodu primjenom uobičajenog nadzornog sustava za predizolirane toplovode. Odabran je Nordijski sustav nadzora s dva neizolirana bakrena vodiča, promjera bakrenih žica Ф1,5 mm (npr. AGFW/FUGW) , a sve sukladno normi HRN EN 14419: 2009. Na trasama toplovodne mreže predviđen je sustav kontrole kvarova koji mogu nastati uslijed: loših varova na spojnim mjestima cjevovoda, tvorničke greške prilikom izrade cijevi, uslijed mehaničkih oštećenja cjevovoda izvana. Sustav se izvodi uz primjenu nordijskog sustava nadzora predizoliranog cjevovoda i spojnih elemenata (fazonskih komada), a sastoji se od dva međusobno paralelna Cu vodiča standardnog presjeka 1,5 mm2 , umetnuta u PUR-pjenu unutar izolirajućeg omotača predizoliranog komada cjevodvoda. Nadzor se vrši putem mjerenja omskog otpora između bakrenih vodiča i cijevi, a u slučaju prodora vode i vlaženja izolacije mijenja se otpor i na taj način se detektira kvar na cjevovodu. Lociranje kvara moguće je uz pomoć refleksometrije, kada se u slučaju prodora vode u izolaciju mijenja valni otpor, zbog čega dolazi do ometanja širenja signala i signal se reflektira. Detekcija kvarova na toplovodnoj mreži vrši se s dvokanalnim ili četverokanalnim stacionarnim kontrolnim uređajem. Po jednom kanalu moguće je pratiti maksimalno 2.5 km vodiča. Pomoću kontrolnog uređaja omogućeno je stalno nadziranje položenog cjevovoda.

  Signal se uključuje kod pada vrijednosti otpora petlje ili kod prekida žice nadzornog sustava.
  Na krajevima cjevovoda gdje cjevovodi ulaze u toplinske podstanice predviđeni su završni komadi koji će se koristiti za zatvaranje petlje nadzornog sustava. Na krajevima cjevovoda gdje cjevovodi ulaze u kotlovnicu predviđeni su završni komadi koji će se koristiti za spajanje na stacionarni kontrolni uređaj. Zbog prekida predizoliranih cijevi unutar šahtova predviđena je montaža završnih komada za priključak impedantnih prespojnih kabela 2x1,5 mm2 i P/F vodiča 1,5 mm2 položenih u PVC cijevi Ø16 te odgovarajuće spojnice na masu cijevi. Također, unutar šahtova predviđena je montaža vodotijesnih (IP65) spojnih kutija koje će se koristiti za prespajanje kako bi se zatvorila petlja nadzornog sustava. Projektom je shematski prikazan nadzorni sustav predizoliranog cjevovoda s detaljima izvedbe: spajanje na stacionarni uređaj, spajanje u toplinsku podstanicu te prespajanje u šahtu. Boje vodiča označene su različitim bojama, crvena i plava boja. Vodič plave boje je vodeći, ide direktno od stacionarnog uređaja do najudaljenije točke toplovoda. Crnom bojom izvesti prespajanja u šahtovima. Model praćenja može biti pasivna i aktivan. Pasivni sustav se bazira na periodičkoj provjeri sustava procurenja od strane kotlovničara ili osobe zadužene za nadzor i održavanje toplovoda. Aktivni sustav nadzora je centralni nadzorni sustav koji prati više varijabli te šalje automatski upozorenje o promjeni vrijednosti otpora kontrolnog vodiča na cjevovodu. Predviđena je ugradnja automatskog uređaja za kontrolu toplovoda cijelom dužinom uz kotlovnice model Logstor Detector X1L koji se u konačnici spaja na računalo s instaliranim softwareom XTool za praćenje i automatski nadzor stanja toplovoda. Ugraditi će se i antena koja će putem GPRS mreže slati podatke u centralu.

  PREDIZOLIRANI ČELIČNI CJEVOVODI
  Predviđena je ugradnja predizoliranih cijevi i lukova za beskanalno polaganje u skladu s HRN EN 253:2015, HRN EN 448:2015 i HRN EN 489:2009. Potrebno je izraditi građevinski rov sukladno tehničkom detalju u prilogu projekta. Cjevovod se polaže prije zavarivanja na podlogu PUR profila oko kojih se ispunjavanja prostor pijeskom. Projektom su odabrani cjevovodi koji imaju najveću dostupnu izolaciju te su i stvarno dostupni na tržištu. Investitor je postavio tehnički uvjet da se toplinski gubitci cjevovoda maksimalno smanje primjenom dostupnih cjevovoda na tržištu te cjevovoda s dodatnom oblogom difuzijske barijere koja ima funkciju da onemogućuje prodiranje vlage u PUR izolacijski sloj jer izolacija mijenja svoja svojstva u dodiru s vodom i smanjuje joj se uporabni vijek. Odabrane su predizolirane cijevi Series 3 koje imaju čeličnu jezgru s izolacijom PUR pjene te je vanjska zaštitna opna izrađena od PE-HD sloja. Cjevovoda ima maksimalni radni tlak 25 bar te ga je moguće trajno izložiti temperaturi do 140 °C. Cjevovod podnosi kratkotrajnu temperaturu od maksimalno 150°C. Uz predizolirani cjevovod standardno dolazi i sustav nadzora prodiranja vode iz zemlje ili puknuća cjevovoda s vodićem 1,50 mm2. Predizolirani cjevovod model Series 3 ima maksimalno moguću dostupnu debljinu sloja izolacije PUR pjene te se primjenjuje kod javnih toplovoda dužih dionica. Ujedno se koristi da se smanje toplinski gubitci cjevovoda kod lošijeg odnosa ulazne cijene energenta te količine toplinske energije koja je distribuirana krajnjim potrošačima. Cjevovod je dostupan s difuzijskom barijerom u dužinama 12 m i 16 m.

  SPOJNICE CJEVOVODA
  Predviđa se ugradnja jednodijelnih, termoskupljajućih, samobrtvećih te molekularno umreženih spojnica bez dodatnih manžeta u skladu s normom HRN EN 489:2009, HRN EN 448:2015. U specifikaciji radova definirana je izrada sheme spojnica s protokolom montaže i punjenja. Shema na prostorno orijentiranom crtežu načelne geometrije treba sadržavati sva na terenu izvedena mjesta montaže spojnica (mjesta spajanja čeličnih transportnih elemenata predizolirane opreme) s pripadnom oznakom i izmjerom međusobnog razmaka te ukupnom dužinom cjevovoda za svaku cijev zasebno u metrima.

  PREDIZOLIRANI FAZONSKI ELEMENTI CJEVOVODA
  Osnovni fazonski element predizoliranog cjevovoda je koljeno koje standarno dolazi pod kutem 45° ili 90° moguće su verzije koljena s promjenom nagiba od 5°. Koljeno se dostavlja potpuno predizolirano dok se zavar vrši na ravnom dijelu koljena da se omogući spajanje i oblaganje dodatnom plastičnom spojnicom. Fazonski elementi se koriste do radnih tlakova od 25 bar. U sloj toplinske izolacije postavljen je vodič za detekciju procurenja cjevovoda. Polumjer zakrivljenosti koljena je 1,5 ili 2,5 x d pri čemu je d vanjski promjer čeličnog cjevovoda.

  ČVRSTA TOČKA CJEVOVODA
  Predizolirani cjevovod se mora na nekoliko točaka učvrstiti pomoću posebno konstruiranog cijevnog elementa odnosno pomoću čvrste točke koja onemogučuje pomicanje cjevovoda tijekom radnog toplinskog opterećenja. Čvrsta točka ima na sebi zavarenu čeličnu pločevinu koja se uranja u betonski temelj dok sam betonski temelj predstavlja sidro odnosno uteg koji čvrsto drži cjevovod u predviđenoj točki. Standardna čvrsta točka može izdržati opterećenja od 150 MPa toplinskih dilatacija cjevovoda te je ispitana na rad do 25 bar.Temelj čvrste točke je stoga opterećen s 2 x 150 MPa max nakon kojeg opterećenja dolazi do loma varova čvrste točke.

  TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
  Projektom je definirana klasu zavara te moda ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva bez razaranja te je detaljnije opisana u programu kontrole i održavanja kvalitete. Čelični cjevovod je potrebno ispravno tehnički pripremiti prije zavarivanja čišćenjem u slučaju pojave korozije. U svrhu zaštite krajeva cjevovoda svaki element cjevovoda dolazi s plastičnom kapom koja se skida prije zavarivanja. Zavarivači moraju imati odgovarajući atest za zavarivanje čeličnih cjevovoda. Prije zavarivanja potrebno je osigurati slobodni prostor 220 mm za postavljanje opreme za zavarivanje i pravnilnog spoja čeličnog cjevovoda. Oko zone zavara predizoliranog čeličnog cjevovoda potrebno je osigurati dovoljno prostora na način da se proširi iskop na način da se ispod i okolo cjevovoda proširi jama za 200 mm što će sve osigurati dostatan prostor za provođenje postupka zavarivanja. Cjevovod je potrebno osloniti na PUR grede 100x100 mm koje će se izvaditi prije zatrpavanja cjevovoda. PUR podmetači osiguravaju da će ispod cjevovoda biti dovoljna debljina pijeska što će onemogućiti oštećenja cjevovoda kod toplinskih dialatacija širenja i skupljanja cjevovoda. Polimerna PEHD ovojnica i pripadajuće spojnice se spajaju elektrofuzijski pomoću automatskog uređaja koji se sastoji od dvije obujmice te kabelskog spoja na generator. Zavarivači moraju imati atest dobavljača opreme da su obučeni za rad sa sustavom zavarivanja plastične obloge što je preduvijet izdavanja garancije na dostavljeni cjevovod. Kod uporabe samoskupljajućhih plastičnih obloga dodatno se koristi plinski plamenik za dogrijavanje plastike s ciljem njenog skupljanja na oblogu. Plamenik se spaja na prijenosnu plinsku bocu s propan-butanom. Obloga PEHD se zagrijava dok se ne skupi i prione za podlogu. Da se osigura pravilno zavarivanje PEHD obloge potrebno je osigurati primjerene radne uvjete. U slučaju da je vanjska temperatura veća od 30°C potrebno je dodatno štiti oblogu od pregrijavanja i širenja uslijed zagrijavanja Sunčevom energijom. Podlogu čelika je potrebno izbrusiti od nečistoća i hrđe koje onemogućuju vezanje PUR izolacije na podlogu.

  IZOLACIJA CJEVOVODA
  Predizolirani cjevovod dolazi s tvornički ispunjenim slojem PUR pjene koja je dodatno zaštićena difuzijskom barijerom koja onemogućuje prodiranje vlage u sloj izolacije. Voda u dodiru s PUR pjenom mijenja izolacijska svojstva te tehničke karakteristike te u konačnici dovodi do ubrzavanja procesa propadanja sloja izolacije. Svaki kraj cjevovoda ima prazni prostor od 220 mm koji je predviđen za postavljanje uređaja za rotacijsko zavarivanje cjevovoda ili ručno zavarivanje. Nakon dovršetka zavara i zaštite zavara provodi se spajanje žica detekcije procurenja te konačno navlačenje vanjske PEHD ovojnice na spojno mjesto. Nakon što je spojnica elektrofuzijski zavarena provodi se popunjavanje slobodnog prostora pomoću smjese koja u reakciji generira PUR pjenu. Tekućina A isocyanate 1.0:1 se miješa u omjeru s tekućinom B polyole 1.4:1 pri čemu jedan spoj traži ukupno 4,8 litara smjere odnosno 2,0 litre tekućine A i 2,8 litre tekućine B pri čemu se postiže potpuno ispunjavanje spoja. Kod potrebe za većom količinom smjese koristi se automatski uređaj za popunjavanje spojeva PUT izolacijom.

  ISKOPI CJEVOVODA
  Cjevovodi se postavljaju u prethodno iskopane kanale pri čemu se treba držati standarnih minimalnih udaljenosti između cjevovoda sukladno tablici u nastavku. Što je manji razmak to će biti veća izmjena topline između cjevovoda što uzrokuje hlađenje dovodnog cjevovoda i zagrijavanje povratnog cjevoda. Da se što više smanji ovaj efekt projektom je predviđena udaljenost 300 mm između svih cjevovoda što će osigurati zadovoljavajuću izolaciju pijeskom između dva cjevovoda i umanjiti će međusobni toplinski tok.


  Arhitektonski projekt
  Zdravko Aranđelović, dipl.ing.arh.

  Građevinski projekt
  Nikola Šebrek, dipl.ing.građ.

  Elektrotehnički projekt
  Berislav Tatarin, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite od požara
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elaborat zaštite na radu
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD MODERATOR SUŠARA 750 1

  HD MODERATOR SUŠARA 750 2

  HD MODERATOR SUŠARA 750 3

  HD MODERATOR SUŠARA 750 4

  HD MODERATOR SUŠARA 750 5

  HD MODERATOR SUŠARA 750 6

  HD MODERATOR SUŠARA 750 7

  HD MODERATOR SUŠARA 750 8

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive