Avio Hangar 2007

  HD AIRLINES 220x120Avionski hangar Croatia Airlines 2007, građevina je specifična s visokim zahtjevima za zaštitu od požara obzirom da se u njoj garažira zrakoplov. Odabran je toplozračni sustav grijanja koji pomoću platnenih kanala dobavlja zrak u hangar. Lož ulje se koristi kao energent koji izgara u uljnom termogenu za generiranje energije.


  GRIJANJE I VENTILACIJA HALE
  Projektirano je grijanje i ventilacija hale pomoću termogena kao ProKLIMA TR - COMPACT I 420 S za vanjsku ugradnju. Na jedinici je predviđen ulaz svježeg zraka, recirkulacija i vod dobavnog zraka.

  UREĐAJI ZA GRIJANJE I VENTILACIJU
  PREDVIĐENE JEDINICE: 2 kom
  ProKLIMA TR - COMPACT I 420 S za vanjsku ugradnju
  -dvostupanjski plamenik RIELO RL 50 na lož ulje koji dolazi s termogenom
  Qmax=450 kW
  qv=30500 m3/h
  dp,exp=270 Pa
  Pm=2x5,5 kW; 400/3N/50
  eta= 92%
  -svježi zrak, recirkulacija, dobava
  -ručna regulacija žaluzija, za svježi zrak
  -jedinice su postavljene na betonskoj podlozi koja je 20 cm iznad razine tla
  -jedinica je postavljena 80 cm od zida

  KANALNA MREŽA
  Unutar hale se vodi platneni kanal uzduž hale prema dispoziciji
  Platneni difuzor-kružni
  fi 1000
  90° distribucija na 8,5m
  275 Pa pretlak
  650 m3/hm za 90°
  Al nosač platnene cijevi
  dužina difuzora 48m
  max. protok 30500 m3/h
  Ventilacijski kanali u vanjskom prostoru
  Priključak kanala od termogena 1240x2070 izveden od predfabriciranog P3 ductal Al sendvič elementa.
  Provjeriti na jedinici dimenzije na izlazu prije izrade kanala.

  DIMNJACI
  Svaki termogen je spojen na zasebni dimnjak fi 300, dimnjaci su vezani za nosivu konstrukciju hale i odmaknuti su 40 cm od zida. Dimnjak počinje cca 170 cm od poda, te ima vrata za čišćenje i odvod kondenzata. Izlazna temperatura dimnih plinova 225 °C i pretlak od 120 Pa na dimnjači koju daje jedinica dozvoljavaju mali presjek dimnjaka fi 300. Pogledati poglavlje proračuni. Uz dimnjak se izvode i penjalice sa zaštitnom ogradom koje su također vezane za konstrukciju hale.

  REGULACIJA GRIJANJA
  Predviđena je on-off regulacija sustava ventilacije i grijanja hale. Regulacija rada plamenika je vezana uz regulaciju termogena i tvornički je podešena na ispravan rad.

  ULJNA INSTALACIJA
  Prema potrebnoj količni loživog ulja za grijanje staklenika odabran je dvoplašni spremnik loživog ulja 30 m3 kao TPK OROMETAL, uključujući odušnu cijev i priključak za punjenje sprmenika, prirubnicu za mjernu letvu te ostalu armaturu. Spremnik je nadzemni (smještaj je vidljiv na situaciji).

  KROVNI ODSIS
  Sustav odsisne ventilacije se koristi tijekom ljeta kada se iz prostora hale odvodi zagrijani zrak. Odsisavanje se vrši krovnim ventilatorima postavljenim u sljemenu hale, te se zrak transportira preko krova u atmosferu. Predviđena su tri ventilatora od 8300 m3/h. U donjem dijelu bočnih zidova postavljaju se dozračne rešetke promjera mreže 35 cm.

  Arhitektonski projekt
  Iva Mlinarević, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD AIRLINES 750 1

  HD AIRLINES 750 2

  HD AIRLINES 750 3

  HD AIRLINES 750 4

  HD AIRLINES 750 5

  HD AIRLINES 750 6

  HD AIRLINES 750 7

  HD AIRLINES 750 8

  HD AIRLINES 750 9

  HD AIRLINES 750 10

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive