HD ZGRADA LAUDATIO 220x120
  Laudatio Našice 2011. Zahtjevi za smanjivanjem potrošnje energenata mijenjaju i tržište nekretnina koje se sve više okreće zgradama koje imaju u svojoj strukturi termotehničke elemente čija je svrha primjene ukupna godišnja redukcija energetskih potreba. Zgrada je obložena debljinom toplinske izolacije 20 cm što ju izdvaja od klasične gradnje.

  HD SUMARIJA VOCIN 220x120Upravna zgrada šumarije Voćin 2011 je prizemna poslovno uredska zgrada namjenjena za potrebe lokalne šumarije. Shodno vrsti poslovanja tvrtke projektiran je sustav grijanja pomoću biomase te pirolitičkog kotla. Sustav hlađenja je osiguran primjenom rashladnika.

  HD VISKOVCI 220x120Tribina Forkuševci 2011, projektnim rješenjem osigurano je grijanje sportskih prostorija NK Perkovci pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Korištenje prostorija je periodično i povremeno ovisno o potrebama.

  1Solarna kuća Mandarić, Đakovo 2011. Na klasičnoj obiteljskoj kući s razinom izolacije koja ju svrstava u niskoenergetske zgrade, izgrađen je sustav za pripremu sanitarne vode te pomoć u grijanju baziran na Sunčevoj energiji. Solarni kolektori su spojeni na integralni sustav kamina na biomasu s vodenim izmjenjivačem te dodatnog plinskog bojlera.

  HD KUNA OSIJEK 220x120Kuna Osijek 2011, projektnim rješenjem obrađena je uporaba podzemne vode za potrebe hlađenja zgrade tijekom ljetnog razdoblja pomoću stropne cijevne mreže te izmjenjivača. Definiran je sustav filtracije bunarske vode prije ulaska u izmjenjivač voda-voda.

  HD KAPUSTA 220x120Kapusta Šibenik 2011, je višestambena zgrada za koju je izrađen projekt hidrotehničkih instalacija spoja na javnu vodovodnu mrežu te sustava razdjelne odvodnje. Zbog nagiba terena odabran je crpni sustav transporta otpadnih voda u javni kolektor.

  HD GRUBISIN 220x120Grubišin jug Tribunj 2011, predmet projekta je izrada tehničkog rješenja hidrotehničkih instalacija vodovoda i odvodnje zgrade. Odvodnja je predviđena uporabom bioseparatora i upojnih bunara u krškom terenu jer ne postoji javna mreža odvodnje.

  HD KINO 220x120Dom Kulture Đakovo 2011, predmet projekta je izrada plana evakuacije i spašavanja zgrade za potrebe usaglašenja s novim pravilnicima o zaštiti i korištenju javnih prostora uz analizu mogućih scenarija opasnosti te zaštita korisnika od mogućih ozljeda.

  OPCINA SEMELJCI 220x120Plinovod Semeljci 2011, Projektom je obrađen preliminarni proračun moguće maksimalne potrošnje plina na lokaciji industrijske zone Semeljci. Proračun je vezan prvenstveno uz podatke koji su dostupni od tvrtki koje namjeravaju na tom području izgraditi postrojenja te koristiti zemni plin. 

  ura 220x120-novo
  Niskoenergetska višestambena zgrada DDC Zagreb 2010. je projektirana da ima što nižu energetsku klasu na razini klase B. Osnovni uvjet je primjena obnovljivih izvora energije uz ograničenje potrošnje primarne energije. Zgrada je poslovno-stambene namjene s podzemnom garažom.

  0Villa Vanda Vukovar 2010. plus energetska zgrada Arhitektonski zgrada odstupa od izgleda okolnih zgrada, a koncepcijski se također razlikuje po instalacijama. Osnova tehnologije koja se primjenjuje oslanja se na korištenje Sunčeve energije kao energenta.

  0Primošten, pasivno naselje Dolos 2010. - Projektom je obrađivana koncepcija izgradnje naselja pasivnih kuća u relativnoj toploj klimi južne Dalmacije koja je bogata Sunčevim zračenjem. Obzirom na blage klimatske uvjete pasivnost zgrade se postiže s puno manje izolacije nego u kontinentalnoj Hrvatskoj.

  1
  Niskoenergetska urbana vila Penavić, Zagreb 2010. se po strukturi zgrade i energetskom pristupu nalazi između klasičnih urbanih vila koje su se izgrađivale po obroncima Medvednice zadnjih desetljeća i energetskih zgrada koje primjenjuju obnovljive izvore energije kroz primarni energetski sustav. 

  HD VERONIKA 220x120Mljekara Veronika 2010, je strojarsko-tehnološki projekt opremanja proizvodnog pogona za preradu mlijeka u više vrsta mliječnih proizvoda. Zgrada traži održavanje mikroklimatskih uvjeta tijekom cijele godine, hlađenje proizvodnog procesa te hlađenje skladišnih prostora.

  0Brezovica, pasivna kuća Šobot 2010. Prvi koncepti pasivnih kuća izgledom slijede načela sunčane Arhimedove kuće koja je otvorena prema jugu i zatvorena je prema hladnom sjeveru. Ciljana je energetska klasa A+ koja ima manje od 15 kWh/m2a toplinskih gubitaka.

  HD LAZIC 220x120Kuća Lazić, Zagreb 2010, projektom je predviđeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja pomoću ventilokonvektora koji su sakriveni u spuštenom stropu. A primarni uređaj za grijanje je zračna dizalica topline smještena pored zgrade.

  HD SOJC 220x120Zgrada Sojč K3, Oroslavje 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

  HD TRGOCENTAR 220x120Trgocentar SKZ 2010, je trgovačka zgrada maloprodaje. Sustav grijanja i hlađenja je koncipiran ukupnim sustavom ventilacije i klimatizacije preko centralnog roof topa na krovu koji koristi za grijanje pomoću zemnog plina. Dok se za hlađenje koristi dodatni rashladnik u samom uređaju.

  HD PAVLINIC 220x120Zgrada Pavlinić, Veliko Trgovišće 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

  HD STUBICA BIG 220x120Trodjelna dvorana Stubica 2010, projekt izgradnje sporstske dvorane koja se može podijeliti na tri funkcionalne cjeline. Sustav grijanja je pomoću blokovske vanjske kotlovnice i plinskih infra grijalica. Dodatno je predviđen ventilacijsko klimatizacijski sustav za dovođenje svježeg zraka u prostor dvorane.

  HD SARKA 220x120Zgrada Sarka 2010 je poslovno trgovačka zgrada koja je smještena u Satnici Đakovačkoj. Predmet projekta je rekonstrukcija i nadogradnja postojeće uljne instalacije te uljne kotlovnice. Sanacija dimovoda i definicija eksplozijskih zona opasnosti.

  HD PERKOVCI 220x120Tribina Perkovci 2010, projektnim rješenjem osigurano je grijanje sportskih prostorija NK Perkovci pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Korištenje prostorija je periodično i povremeno ovisno o potrebama.

  HD TOMICIC 220x120Sušara Tomičić Široko Polje 2010, projektom je obrađen priključak tehnološke sušare na javnu plinsku mrežu te napajanje plinskih plamenika za potrebe sušenje sjemenki i cvijeta kamilice. Cjevovodi su dimenzionirani za potrebe budućeg proširenja kapaciteta sustava i izgradnju novih sušara.

  HD PASTORALNI 220x120Pastoralni centar Strizivojna 2010, građevina će se koristiti periodički za potrebe korisnika javne zajednice. Predviđeni sustav grijanja je koncipiran primjenom plinskog bojlera i klasičnih radijatora. Plinska instalacija se spaja na javnu plinsku mrežu.

  HD PILICIC 220x120Zgrada Piličić Strizivojna 2010, projektinim rješenjem osigurano je grijanje prostorija trgovine pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Plinska instalacija se nadograđuje novim elementima i uređajima.

  HD DOM KUSEVAC 220x120Dom Kuševac 2010, građevina će se koristiti periodički za potrebe korisnika javne zajednice. Predviđeni sustav grijanja je koncipiran primjenom plinskog bojlera i klasičnih radijatora. Plinska instalacija se spaja na javnu plinsku mrežu.

  HD ZDERIC 220x120Zgrada Žderić Đakovo 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

  Stranica 7 od 7

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive