Trgovina KIK Đakovo 2012

HD TRGOVINA KIK 220x120Trgovina KIK 2012 je smještena u gradu Đakovu u središnjoj trgovačkoj ulici. Arhitekturom zgrada odstupa od okolnih zgrada, a odstupanje je i prema instalacijama koje se koriste dizalice topline i rekuperatori. Dizalice topline imaju mogućnost rada i tijekom niskih zimskih temperatura tako da je grijanje i hlađenje osigurano tijekom cijele godine preko jednog uređaja.
 

Centralni uređaj za grijanje i hlađenje građevine je zračna dizalica topline koja ima visoki stupanj učinkovitosti u režimu grijanja. Položaj građevine u kontinentalnoj klimi osigurati će dugoročni rad uređaja u srednjem režimu učinkovitosti te će se postići sezonski faktor grijanja na razini SPF 2,5. Predviđene su dvije zračne jedinice koje su spojene u serijski rad.


Zračna dizalica topline
Daikin VRV RXYQ8P8 (1kom)
max električna snaga 5,56kW / 400V / 50Hz za 8P8
Daikin VRV RXYQ10P8 (1kom)
max električna snaga 7,70kW / 400V / 50Hz za 10P8
vanjska jedinica za grijanje i hlađenje
freon R410A u jedinici 16,1 kg
max snaga grijanja 38,8 kW
max snaga hlađenja 50,9 kW
zvučni tlak 57 dBA
visina 1680 mm
širina 930 mm
dubina 765 mm
masa 240 kg + 187 kg = 427 kg

Unutrašnja jedinica Daikin FXFQ63P9
četverosmjerna kaseta u spuštenom stropu
freon R410A
uvođenje svježeg zraka do 20%
visina instalacije do 214 mm
max snaga grijanja 8,0 kW
max snaga hlađenja 7,1 kW
zvučni tlak 36 dBA
max električna snaga 114 W / 220V / 50Hz
visina 204 mm
širina x dubina 840 mm
masa 21 kg
odvod kondenzata VP25

Zidna jedinica Daikin FXAQ20P (3 kom)
freon R410A
max snaga grijanja 2,5 kW
max snaga hlađenja 2,2 kW
zvučni tlak 35 dBA
max električna snaga 29 W / 220V / 50Hz
visina 290 mm
širina 795 mm
dubina 238 mm
masa 11 kg
odvod kondenzata VP13

Ventilokonvektori su napajani freonom koji se grije odnosno hladi u zračnoj dizalici topline te je svaki VK povezan sa žičnim regulatorom u prostoriji. Odabran je zidni regulator jer je on odvojen od samog toplinskog uređaja te se tim modelom postiže kvalitetniji raspored temperatura prostorije. Svi su unutrašnji uređaji te vanjske jedinice povezani žičnom vezom sa centralnom kontrolom rada sustava. Centralnim nadzorom može se upravljati i programirati rad svake jedinice

Cjevovodi su predviđeni za tlačne freonske vodove te su cijevi bešavne bakrene za visoke radne tlakove. Oko cjevovoda se nalazi izolacija kojom se izbjegava toplinski tok između polaznog i povratnog voda freona te se smanjuju gubitci prema prostoru. Maksimalna dužina cjevovoda je oko 165 m te maksimalna visina podizanja oko 40m.

REKUPERATOR ZRAKA
Rekuperatori su uređaji koji se ugrađuju u niskoenergetske i pasivne građevine te im je osnovni cilj smanjivanje ventilacijskih gubitaka građevine pomoću integriranih pločastih izmjenjivača topline zrak-zrak. Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju čestice peludi, prašine, pore plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u kućama u kojima žive astmatičari jer je moguće osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine. Osnovni element uređaja je saćasti izmjenjivač kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivača vrši izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz građevine te prelazi preko izmjenjivača, predaje toplinu te se potom izbacuje u okoliš. Na drugom ulazu je svježi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivača, prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u građevinu. Sličan je princip rada i tijekom ljeta kada se topli okolišnji zrak hladi povratnim unutrašnjim zrakom. Ovim uređajem je moguć povrat energije oko 70% iz otpadnog zraka.


Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elektrotehnički projekt
Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

Arhitektonski projekt
Robert Raff, dipl.ing.arh.

HD TRGOVINA KIK 1

HD TRGOVINA KIK 2

HD TRGOVINA KIK 3

HD TRGOVINA KIK 4

HD TRGOVINA KIK 750 1

HD TRGOVINA KIK 750 2

HD TRGOVINA KIK 750 3

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive