Roses Outlet SvKŽ 2007

  HD ROSES OUTLET 220x120Roses Outlet Sveti Križ Začretje 2007, je projekt izgradnje trgovačkog outlet centra koje je smješten uz autocestu Zagreb - Macelj. U outletima se prodaju svjetski brendovi po cijenama sniženim 30 do 70 posto u odnosu na cijene u normalnim dućanima. Prodaje se roba koja je preostala od prijašnjih sezona ili se roba prodaje na trajnim akcijama.

  Plinska mreža je koncipirana tako da sve građevine na područjima koja pokrivaju projektirani plinovodi irnaju mogućnost opskrbe prirodnim plinom. Kod određivanja potrebnih količina plina uzeti su u obzir sve građevine u vlasništvu investitora (procjena prema BRP i volumena) s time da se na kraju plinovoda ostavlja ogranak sa podzemnim zapornim organom radi budućeg prespoja ili zatvaranja plinovoda u tzv. prsten. Određivanje trase plinovoda izvršeno je prema geodetskim podlogama terena, te obilaska i snimanja područja koja su obuhvaćena budućom plinskom mrežom. Dimenzioniranje plinske mreže izvršeno je prema podacima o mogućim potrošačima. Hidraulički proračun vrši se za zimsko razdoblje i najnepovoljniji tlak p= 2,0 bar.  Ovim projektom je predviđena izgradnja plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena za tlak do 4 bara) serije ISO S-5 SDR 11, a prema ISO 4437/88. Isporučitelj cijevi mora dati za svaku cijev i atest o provedenim ispitivanjima. Spajanje cijevi te potrebnih fazonskih komada vršiti će se elektrofuzijskim postupkom pomoću spojnica sa elektrozavojnicom. Materijali polietilenskih cijevi i fazonskih komada moraju biti kompatibilni. Trase projektirane plinske mreže se na mnogim mjestima križaju sa drugim instalacijama (TT kablovi, vodovod, kanalizacija). Sva ta križanja trebaju se izvesti u skladu sa DPU-om, te pravilima struke.

  Arhitektonski projekt
  Božidar Gorički, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD ROSES OUTLET 750 1

  HD ROSES OUTLET 750 2

  HD ROSES OUTLET 750 3

  HD ROSES OUTLET 750 4

  HD ROSES OUTLET 750 5

  HD ROSES OUTLET 750 6

  HD ROSES OUTLET 750 7

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive