Sunčana kogenercija

  Sunčana kogeneracija predstavlja istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije u jednom uređaju. Za obiteljske kuće koriste se mikro-kogeneracijski uređaji. Kogeneracija je poznata kroz primjenu u velikim sustavima, termocentralama u mrežama distribucije toplinske energije kvartovima, dijelovima gradova uz istovremenu proizvodnju električne energije. Razvijene su mikro jedinice koje mogu osigurati proizvodnju električne i toplinske energije za jednu građevinu. Jedinica se može dimenzionirati za pokrivanje ukupne električne energije ili ukupne toplinske energije. 

  solar

  Stirlingov motor je zatvoreni ciilindrični sustav s klipom koji koristi inertni radni fluid. Radi po principu zatvorenog termodinamičkog ciklusa, gdje se energija dobiva na razlici temperatura. Za pogon koristi bilo koji toplinski izvor: fosilna goriva, biomasu te sunčanu, geotermalnu i nuklearnu energiju. Efikasnost motora je inače oko 30%, no, motor s odlično riješenim sistemima iskorištenja otpadne topline, može imati iskoristivost od čak 98%. Prednost su mu niske emisije stakleničkih plinova te niske razine buke i vibracija. Ima veliku pouzdanost zbog malog broja pokretnih dijelova, te može koristiti više goriva. Možda mu je i najveća prednost fleksibilnost. Mogućnost korištenja je kroz cijelu godinu. Može preko zime koristiti otpadnu toplinu, a preko ljeta se koristiti kao hladnjak u sustavu sunčanog hlađenja. 

  triniumTrinium je koncentrirajući sunčani sustav opremljen Stirling motorom, slobodnim klipom malih razmjera kojim se proizvodi električna energija i toplina. Motor koncentrira sunčevo zračenje kroz kružno ozrcaljeni disk promjera 3,75 metara koji je opremljen sustavom za sunčevo praćenje odnosno trackerom. Sustav ima kapacitete proizvodnje 1 kW električne energije i 3 kW termalne energije. Kroz trimodalni sustav generira se električna enegija uz istovremenu proizvodnju toplinske energije koja se može koristiti za grijanje (za domove ili sanitarnu vodu) te hlađenje (sunčano hlađenje). Prema Innovi, sustav ima godišnji prosjek učinkovitosti koji prelazi 53% na geografskoj širini Kalabrije, uz proizvodnju 2,100 kWh električne enegije i 6,400 kWh termalne energije. 

   
   
   

     trinium

  Prednosti Triniuma su slijedeće: generiranje izmjenične struje koja se može direktno koristiti ili spojiti na mrežu bez invertera; zauzimanje površine koja je za 50% manja od standardnih PV ili termalnih panela uz proizvodnju iste količine energije; proizvodnja veće količine električne energije (40%) u odnosu na standardne PV panele pod jednakom insolacijom, te naposljetku opremljenost automatskim sustavom koji ga štiti od atmosferskih utjecaja, tj. zatvaranje sustava u slučaju kiše, tuče ili vjetra jačeg od 50 km/sat.

  Toplinu je moguće iskoristiti za grijanje građevine ili za pripremu potrošne tople vode ali u kombinaciji s međuspremnikom na koji se može spojiti još jedan toplinski izvor te se može kombinirati i složeniji sunčani sustav. Varijabilni broj okretaja motora osigurati će optimalnu prilagodbu toplinskog učina odnosno električne snage trenutnim potrebama. Korištenjem međuspremnika se višak toplinske energije akumulira te se koristi naknadno prema potrebama i navikama korisnika. Sustav se može koristiti za izolirane sustave kod kojih je proizvodnja električne energije primarna te se višak proizvedene toplinske energije akumulira u spremniku. Drugi model korištenja je dimenzioniranje prema toplinskim potrebama građevine dok se višak električne energije predaje u mrežu i prodaje se po povlaštenoj cijeni za kogeneraciju. 

  chp

  Ukupna učinkovitost plinske kogeneracije može biti jako visoka u usporedbi s klasičnim sustavima te se može popeti i do 85%. Gubitci od oko 12% odnose se na gubitke dimnih plinova jer se koristi zemni plin u jedinici te ostatak pripada transmisijskim gubitcima samog uređaja. Plinska kogeneracija je visoko-učinkovita tehnologija, ali nije tehnologija obnovljivih izvora energije jer koristi neobnovljivi izvor topline zemni plin. Mikro-kogeneracija zamjenjuje konvencionalni kućanski plinski bojler te ima ukupnu učinkovitost veću od zasebne proizvodnje toplinske energije i električne energije.

  vai
  Mikro-kogeneracijski uređaj pokretan zemnim plinom ili ukapljenim naftnim plinom. Uređaj se sastoji od plinskog motora koji pokreće električni generator. Pretvorba kemijske energije u toplinsku je na razini oko 80% dok se u električnu energiju pretvori oko 15% energije. Toplinska snaga grijanja je modulirana od 4,0 do 12,5 kW dok se istovremeno proizvodi električna energija snage od 1,3 do 4,7 kW.  Mikro-kogeneracija koristeći plinski motor s unutrašnjim izgaranjem pokreće generator za proizvodnju trofazne izmjenične struje dok se toplina koja se oslobađa radom koristi za potporu grijanja. 
   

     vis
  Kompaktni modul mikro kogeneracije spreman za rad s jedinstvenim okvirom za motor i generator. Posjeduje jedinstveno zvučno-apsorbirajuće kućište i regulacijski sistem te integriran komandni ormar i regulacija. Vitobloc moduli su isporučivi s električnim / termičkim učinima od 18/36 do 400/547 kW. Jedinica uklučuje odgovarajuću sistemsku tehniku: digitalni regulacijski sistem koji se automatski podešava trenutnim energetskim zahtjevima, kao i priključni pribor plina i ispušnih plinova. Modul se nakon jednog funkcijskog ispitivanja u tvornici isporučuje kompletno spreman za priključenje, što pojednostavljuje puštanje u pogon.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive