Kaufland Osijek 2004

  HD KAUFLAND OSIJEK 220x120Kaufland Osijek 2004, projekt poslovne trgovačke zgrade koja se koristi za prodaju pretežito prehrambenih proizvoda. Sukladno tehničkim zahjtjevima projektom je definiran sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Primarni energent za grijanje je zemni plin koji se koristi u plinskoj kotlovnici za generiranje toplinske energije.


  Ovim strojarskim projektom prikazana su tehnička rješenja strojarskih instalacija za trgovački centar KAUFLAND Osijek . Dalje opisani sustavi čine cjelovito rješenje održavanja mikroklimatskih uvjeta građevine . Pojedini sustavi djeluju samostalno u obavljanju svoje funkcije , dok neki sustavi obavljaju svoje funkcije u suradnji s drugim sustavima . Za potpuno razumijevanje cjelovitog rješenja potrebno je pažljivo pročitati tehnički opis te pregledati dispozicije i sheme. Odrednice za projektanta i izvođača su važeči propisi ( hrvatski i njemački ) te projektni zadatak investitora ( “ HAHO 3000 “ od 01.01.2002.god. )

  PLINSKA INSTALACIJA
  Vrsta sustava : Plinski priključak i plinska instalacija
  Količina plina : 35 m3/h
  Plinska trošila : Plinski kondenzacijski kotao tip SB 615 - 400 BUDERUS, namješten na snagu 340 kW, pri režimu vode 70/55 °C s plinskim pretlačnim modulirajućim plamenikom WG40N/1-A ZM-LN WEISHAUPT i originalnom plinskom rampom 1”

  KOTLOVNICA
  Funkcija sustava : - grijanje objekta na sljedeći način : radijatorsko centralno grijanje, zračno grijanje pomoću uređaja za prozračivanje, zračna zavjesa i zračni dogrijači zraka
  Karakreristike sustava : - jedan plinski kondenzacijski čelični kotao neosjetljiv na temperaturu povrata vode, s pretlačnim plinskim modulirajućim plamenikom
  - tip kotla SB 615 - 400 BUDERUS, namješten na snagu 340 kW, pri režimu vode 70/55 °C
  - tip plamenika WG40 N/1-A ZM-LN WEISHAUPT s originalnom plinskom rampom 1”
  - kotao se postavlja na betonski podest visine 25 cm

  SUSTAV 1 – PROZRAČIVANJE - TRGOVINA
  Funkcija sustava : Prozračivanje, grijanje i hlađenje prodajnog prostora te prozračivanje i grijanje ostalih prostora obuhvaćenih sustavom.
  Prostorija / količina zraka : Ukupna količina zraka :
  dovod = 51500 m3/h
  odsis = 47200 m3/h
  Dispozicija : Uređaj za prozračivanje se postavlja na podest na krovu
  Uređaj : Uređaj za prozračivanje, horizontalne vanjske izvedbe,

  SUSTAV 2 – ODSIS IZ SANITARNIH PROSTORIJA - KUPCI
  Funkcija sustava : Odsisavanje zraka iz sanitarnih prostorija za kupce
  Prostorija / količina zraka : Ukupna količina zraka : 555 m3/h
  Uređaj : Radijalni krovni ventilator
  tip : VDD 200/4 HELIOS

  SUSTAV 3 – ODSIS ZRAKA IZ DRUŠTVENIH PROSTORIJA
  Funkcija sustava : Odsisavanje zraka iz društvenih prostorija
  Prostorija / količina zraka : Ukupna količina zraka : 1750 m3/h
  Uređaj : Radijalni krovni ventilator
  tip : VDD 400/6 HELIOS
  Dispozicija uređaja : Ventilator se postavlja na na krovu, i na sebi sadrži servisnu sklopku. Vidjeti crtež na kojem su naznačeni svi dodatni elementi.

  SUSTAV 4 – GRIJANJE PROSTORIJE 7.06 PRIJEM AMBALAŽE
  Funkcija sustava : Grijanje prostorije 7.06 Prijem ambalaže
  Uređaj : Uređaj za zračno grijanje, postavljen pod krovom ( donji rub na visini donjeg ruba sekundarnog betonskog nosača ), s indukcijskim žaluzijama bez motornog pogona i vertikalnim istrujavanjem.
  Napajanje i vremenska kontrola preko DDC-a ( bez sklopke u prostoru ), temperaturni osjetnik u prostoru, dvoputni regulacijski motorni ventil.
  tip : LH 25 WOLF
  V=2100 m3/h

  SUSTAV 6 – ODSIS ZRAKA IZ PROSTORIJE KONCESIONARA 8.03 PEKAR
  Funkcija sustava : Odsisavanje zraka iz prostorije koncesionara 8.03 pekar
  Prostorija / količina zraka : Ukupna količina zraka : 1870 m3/h
  Uređaj : Radijalni krovni ventilator
  tip : VDD 400/6 HELIOS
  Dispozicija uređaja : Ventilator se postavlja na na krovu, i na sebi sadrži servisnu sklopku. Vidjeti crtež 24 na kojem su naznačeni svi dodatni elementi.

  SUSTAV 7 - PROZRAČIVANJE PROSTORIJE ZA BATERIJE 6.08
  Funkcija sustava : Prozračivanje prostorije za baterije 6.08
  Prostorija / količina zraka : 6.08 Soba za baterije
  Uređaj za dovod zraka : Dovodni zidni ventilator
  tip : HQW 200/4 HELIOS s protukišnom rešetkom na fasadi
  dispozicija : Ugrađen u zid pod stropom.
  Napajanje iz DDC ormara, uključivanje iz ormara nužne rasvjete sa sklopkom za naknadni rad ( relej ZV HELIOS ).
  Odsis zraka : Odsisna rešetka izvedena kao protukišna, svijetlog presjeka 300 cm2 s zaštitnom mrežicom, ugrađena u gornji dio vrata.

  SUSTAV 8 - PROZRAČIVANJE PROSTORIJE 6.09 RASHLADNO POSTROJENJE
  Funkcija sustava : Prozračivanje prostorije 6.09 rashladno postrojenje
  Prostorija / količina zraka : 6.09 Prostorija za rashladno postrojenje / 8000 m3/h
  Uređaj za odsis zraka : Odsisni radijalni krovni ventilator s vertikalnim ispuhom zraka
  tip : tip VDD 500/4 HELIOS
  dispozicija : Ventilator se postavlja na na krovu, i na sebi sadrži servisnu sklopku. Vidjeti crtež 24 na kojem su naznačeni svi dodatni elementi.
  Napajanje iz DDC ormara i upravljanje preko dvostupanjskog termostata.

  SUSTAV 9 – GRIJANJE PROSTORIJE 4.01 SKLADIŠTE ROBE
  Funkcija sustava : Grijanje skladišta robe, prozračivanje i zračna zavjesa iznad vanjskih vrata
  Grijanje :
  uređaj : Uređaj za zračno grijanje, postavljen pod krovom ( donji rub na visini donjeg ruba sekundarnog betonskog nosača ), s indukcijskim žaluzijama bez motornog pogona i vertikalnim istrujavanjem.
  Napajanje i vremenska kontrola preko DDC-a ( bez sklopke u prostoru ), temperaturni osjetnik u prostoru, dvoputni regulacijski motorni ventil.
  tip : LH 25 WOLF ; 400 V
  količina zraka : 2100 m3/h
  zagrijač zraka : Toplovodni, izrađen od bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.

  DOGRIJAČI ZRAKA – BLAGAJNE
  Funkcija sustava : Dogrijavanje zraka iz sustava 1 trgovina u cilju postizanja željenih temperatura u prostoru
  Prostorija : Jedan dogrijač zraka se koristi za blagajne i info pult.
  Uređaj :
  Toplovodni dogrijač zraka tip WHR 2/70/40 HELIOS postavljen pod krovom. V = 1800 m3/h
  Napajanje preko DDC-a, temperaturni osjetnik u prostoru i dvoputni regulacijski motorni ventil uz svaki dogrijač zraka.


  Arhitektonski projekt
  Dražen Arbutina, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD KAUFLAND OSIJEK 750 1

  HD KAUFLAND OSIJEK 750 2

  HD KAUFLAND OSIJEK 750 3

  HD KAUFLAND OSIJEK 750 4

  HD KAUFLAND OSIJEK 750 5

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive