Muzej Benkovac 2015

  benkovac 0Muzej Benkovac 2015 je smješten u srednjovjekovnom kompleksu iz 15. stoljeća koji je pod zaštitom kao nepokretno kulturno dobro. Izrazito visoki stupanj zaštite zgrade smanjuje primjenu tehničkih rješenja. Građevina u sebi ima integriranu tehnologiju grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline.
   
  Moderno rješenje koje koristi obnovljive izvore energije povezano je u jednu funkcionalnu cjelinu sa zaštićenom zgradom tako da je ukupni rezultat potpuno nevidljiv sustav koji će tijekom cijele godine osiguravati mikroklimatske zahtjeve prostora. Kontroliranim sustavom ventilacije osigurava se odvođenje vlage iz prostorija te dobava svježeg zraka. U visokom energetskom rangu je predviđena i rasvjeta muzeja koja je moderna LED s niskom potrošnjom električne energije. Projektom je obrađena i ambijentalna rasvjeta okolnih zidina i kula. Odabrana tehnička rješenja pokazuju da je moguće i u zaštićenim zgradama primjeniti smjernice energetske učinkovitosti i optimizacije tehničkih sustava. Zgrada će doživjeti tehnološku nadogradnju instalacijama s centralnim nadzornim sustavom upravljanja. 
   

  O MUZEJU BENKOVAC

  Prvi početci skupljanja muzejske građe i predmeta na benkovačkom području započinju još krajem 19. st kada su velikaške benkovačke obitelji (Novakovići, Jurković) u skladu s duhom tadašnje Europe prikupljale arheološku i etno građu kao kolekcionari za privatne zbirke.

  Obnovom Kaštela Benković 1977. g. pri Narodnom sveučilištu Benkovac u prostorima samog kaštela započela je s djelovanjem mala zavičajna zbirka koja je nastala zahvaljujući nekolicini entuzijasta koji su svoje kolekcije predali kao temelj za osnivanje Zavičajnog muzeja benkovačkog kraja, što je prvi zapis postojanja muzejske djelatnosti u Benkovcu.

  Zavičajni muzej Benkovac osnovan je 1983. g., tada u sastavu Narodnog sveučilišta Benkovac. Muzej se bavio prikupljanjem arheološke, etnološke te kulturno povijesne građe sa šireg benkovačkog područja. Prema podatcima koji su sačuvani prije Domovinskog rata muzej je imao bogatu arheološku zbirku sa preko 15000 predmeta, etnološku zbirku sa oko 150 predmeta, kulturno-povijesnu zbirku, kao i zbirku fotografija, razglednica, te bogatu knjižnicu. Bio je uređen arheološki postav muzeja, djelomično etno postav te se dalje radilo na obradi i prikupljanju građe s brojnih lokaliteta benkovačkog kraja.

  Djelovanje muzeja, prekinuto Domovinskim ratom 1991.-1995. (kad je nestao dio muzejske građe, a inventarne knjige i dio dokumentacije o građi je potpuno nestao) nastavljeno je 1996. g. u sklopu Arheološkog muzeja iz Zadra. Dio etnografske građe sklonjen je nakon "Oluje" u Zavičajni muzej u Biogradu na Moru, a arheološke građe u Arheološki muzej Zadar. U prosincu 2010. g. nakon dugih 15. godina veliki dio arheološke građe skupa s dokumentacijom vraćen je iz Arheološkog muzeja Zadar, kao i cjelokupna etnografska zbirka koja je vraćena iz Zavičajnog muzeja Biograd

  Od 2007. g. Zavičajni muzej Benkovac djeluje kao samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Benkovac. Sredstva za rad Muzeja osigurava Grad Benkovac u svom proračunu. Djelokrug djelovanja Zavičajnog muzeja Benkovac odnosi se na prostor bivše općine Benkovac.

  Kako su ratna stradanja i zub vremena učinila štetu na građi i djelomično na samom objektu (Kaštel Benković iz 15. st. – zaštićeni spomenik kulture od nacionalne važnosti) uz potporu Grada Benkovca i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u suradnji s konzervatorima i MDC-om, u izradi je izvedbeni projekt uređenja Zavičajnog muzeja Benkovac kojim se planira napraviti novi prostorni raspored, te građevinski urediti radni prostor. Paralelno se izrađuje muzeološka koncepcija i sukladno njoj urediti će se sklop kaštela Benković kao ishodišna točka za upoznavanje prošlosti benkovačkog kraja i mjesto gdje bi se dobile sve informacije za samostalno istraživanje bogatih spomenika kulturno-povijesne baštine.

  Uredit će se stalni postavi i oformiti neke nove zbirke (prirodoslovna zbirka, zbirka Domovinskog rata, zbirka kamenoklesarstva) kojima bi trebala biti prezentirana cjelokupna povijest Ravnih kotara i Bukovice, od prapovijesti do modernog doba. Bit će prezentirana povijest kamenoklesartva i obrade kamena koja na benkovačkim prostorima ima tisućljetnu tradiciju, po kojoj je benkovački kraj i danas prepoznat u Hrvatskoj, ali i šire. Tako bi bogata prošlost ovog kraja bila prezentirana na suvremen način i prema standardima moderne muzejske prakse.

  Stručni muzeološki rad nastavlja se obradom građe arheološke zbirke koje već ima znatan broj, koja će uz dio koji je vraćen iz Arheološkog muzeja Zadra, kao i predmete s novih istraživanja s Aserije te drugih lokaliteta šireg benkovačkog područja postati dio stalnog arheološkog postava koji će biti smješten u kuli kaštela, a koji će s lapidarijem i zbirkom kamenih spomenika pričati o najstarijoj povijesti i životu šireg benkovačkog područja. Nadalje analizom etnografske zbirke koja je vraćena i povratom predmeta iz Biograda te novim prikupljanjem građe prikazat će se život stanovnika benkovačkog kraja kroz zadnjih 100 godina. Uređenjem kulturno-povijesnih zbirki koje zahtijevaju intenzivnije prikupljanje dokumentacije i građe prikazat će se urbani razvoj grada Benkovca te povijesni prikaz razvoja Kaštela. Sve skupa činit će stalne postave Zavičajnog muzeja Benkovac koji će time prezentirati razvoj grada Benkovca i šireg benkovačkog kraja, kao i bogatu kulturno povijesnu i prirodnu baštinu, koja smještajem u spomeniku kulture Kaštelu Benković još više dobiva na vrijednosti.

  Zavičajni muzej Benkovac, osim muzejskog posla priređuje u suradnji s Gradom Benkovcem, Turističkom zajednicom Grada Benkovca, KUD-om Branimir Benkovac, klapom Asseria, te drugim udrugama i institucijama Grada Benkovca razne kulturne priredbe: smotra klapa, Etno festival, kazališne predstave, radionice i tečajevi očuvanja tradicionalnih zanata, izložbe, vodiče.

  Muzej pruža usluge stručnog vodstva grupa po muzeju – Kaštel Benković, arheološkom parku Asseria, lokalitetu Kličevica te Karin – franjevački samostan.

  U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Benkovca i KUD-om Branimir Benkovac pristupilo se izradi autohtonih suvenira benkovačkog kraja (vez četverokuka te replike staklenih posuda s Aserije punjene vinom Benkovački rose).

  Ravnatelj Zavičajnog muzeja Benkovac
  Marin Ćurković, dipl.arh.

   

  O PROJEKTU OBNOVE MUZEJA

  U sklopu kaštela i prigradnjama uz njegov sjeveroistočni zid uredio bi se prostor za stalni postav Muzeja.

  Sklop se sastoji od četiri zgrade koje su prislonjene jedna na drugu. Tek neznatnim zahvatima uspjelo se omogućiti kružni tok obilaska kroz cijeli stalni postav.

  Ulaz u postav bi bio preko kamenom popločane terase s bunarom i s kamenim stupićima koje nose čelični raster pergole, po kojoj raste loza (odrina). Svi zatečeni tradicijski elementi bi se sanirali.

  U prizemlju glavne četvrtaste kule „donžona" bila bi recepcija i muzejski dućan. Postojeće čelično stubište s drvenim gazištima će se redizajnirati. Okrenuti će se i prvi krak. Proširit će se gazišta tako da se omogući razdvajanje na stepenicama s prvog na drugi kat i omogući usmjeravanje posjetioca u penjanju i silasku.

  Nakon obilaska drugog kata posjetioci se spuštaju na prvi kat i preko poveznog hodnika, koji je nekad postojao dolaze na prvi kat nekadašnje stambene zgrade. U njoj bi se uklonilo stubište koje je izvedeno kod obnove u 70 godinama prošlog stoljeća i vratila u stanje kakvo je bilo prije tog zahvata s punom podnom konstrukcijom.

  Preko probijenog otvora u zidu ušlo bi se u kuću izvan zid, u njeno potkrovlje i nastavilo prema potkrovlju „kuće Pešut". Tu bi se postojeći izdvojeni dio uredio za sanitarije osoblja i servis. Postojećim unutrašnjim drvenim stepenicama spušta se na nivo prizemlja i vanjskim kamenim stepenicama silazi u podrum koji se nastavlja u podrum kuće uz sjeveroistočni ugao zida.

  Novo projektiranim stepenicama se penje na nivo prizemlja istog objekta, nastavlja kroz prizemlje nekadašnje stambene zgrade i kroz spojni dio se vraćamo do ulaznog prostora u prizemlju kule.

  Ovaj naizgled zamršen put obilaska vodi nas kroz dosta različite prostorije u kojima će se moći svaki dio muzejske priče uprizoriti na svoj način i ostvariti interesantan postav.

  Podne obloge u klinker pločicama zamijenit će se kamenim opločenjem koji bolje odgovara tradicijskom graditeljstvu.

  Oko zida glavnog dijela kaštela je vanjski zid iz XVIII. stoljećakoji formira dvorište koje je najšire sa sjeverne strane.

  Uz istočni zid je jedna niša sa ostacima kamenog objekta. Tu se predlaže izgradnja novogradnje za upravu Muzeja, depoe i ugostiteljski objekt konoba, kao što je već i bilo predloženo u prijedlogu korištenja površina kompleksa izrađenom 1986. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zadar koji su napraviliM. Domijan i A. Sabljak.

  Arhitektonski će to izgledati kao tri objekta od kojih su dva jednokatna, za upravu i depoe spojeni u interijeru u jednu cjelinu. Srednji objekt ima vanjske kamene stepenice sa sularom ispod kojeg je balatura i ulaz u podrum sa depoima i internim stubištem za kat. Na katu su uredi tajnice, ravnatelja i kustosa, biblioteka, radni depo i prostorija za odmor s čajnom kuhinjom i sanitarijama osoblja.

  Interno stubište se nastavlja do potkrovlja u kojem su depoi za laganiji materijal (keramika, staklo metal).

  U trećem prizemnom objektu će biti konoba koja ima prostor za usluživanje sa šankom, kuhinji i sanitarije s garderobom za uposlenike. Ispred je terasa s kamenom klupom.

  Vanjski zidovi novih objekata će biti izvedeni unutar kamenog zida dvorišta.

  Objekti će biti u tradicionalnom oblikovanju, gabaritima i materijalima, ali malo pročišćeni, zidovi pročelja ožbukani i obojeni u punijim tonovima. Prozori i vrata na fasadi će imati kamene okvire i drvenu stolariju s drvenim kapcima. Pokrov krova kamenim pločama, krovni žljebovi sakriveni.

  Postojeći objekt uz sjeverozapadni zid bi dobio namjenu izložbene dvorane za povremene izložbe i druga događanja. U izdvojenom dijelu će biti spremište dvorane i sanitarije za posjetioce. Sa sjeverne strane ulazni plato u dvoranu bi se natkrio strehom koja će se nastaviti uz zapadni i sjeverni zid . Ispod te nadstrešnice bi bio lapidarij.

  Već tradicionalno se koristi unutrašnje dvorište kaštela za ljetne priredbe.

  S tom tradicijom bi se nastavilo, a pojedina događanja bi se mogla odvijati i u dvorišnom dijelu. Za sve te priredbe bi se izvodile privremene pozornice i gledališta .

  Zelene površine će se urediti s postojećom organizacijom i raslinjem uz eventualnu zamjenu dotrajalih biljaka.

  Također potrebno je hortikulturno urediti i prostor južno od muzeja koji bi služio kao vidikovac.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Željko Kovačić, dipl.ing.arh. (idejni)
  Srđan Basrak, dipl.ing.arh. (glavni i izvedbeni)

   

  HD BENKOVAC NOVO 1

  HD BENKOVAC NOVO 2

  HD BENKOVAC NOVO 3

  HD BENKOVAC NOVO 4

  HD BENKOVAC NOVO 5

  HD BENKOVAC NOVO 6

  HD BENKOVAC NOVO 7

  HD BENKOVAC NOVO 8

  HD BENKOVAC NOVO 9

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive