Cesting Osijek 2004

  HD CESTING OS 220x120Cesting Osijek 2004, izvedeni projekt poslovne uredske zgrade tvrtke koja se bavi prvenstveno održavanjem cesta. Sustav grijanja i hlađenja je odabran primjenom plinskog kotla za vanjsku ugradnju dok se zgrada hladi pomoću rashladnika te mreže ventilokonvektora. Primarni energent za grijanje je zemni plin koji se koristi u klasičnim instalacijama.


  DIJELOVI SUSTAVA :
  grijanje i hlađenje ureda
  – ventilokonvektori , dvocijevni sustav , rashladnik vode sa zrakom hlađenim kondenzatorom , plinski kotlovi za vanjsku montažu . Plinski kotlovi i rashladnik vode se nalaze na krovu grijanje sanitarija– radijatorsko grijanje – pločasti radijatori , podni razvod energent za grijanje zemni plin energent za hlađenje – električna energija odsisavanje sanitarija

  Plinska instalacija se izvodi za potrebe plinskih kotlova snage 3 x 32 kW . Ukupna snaga je 96 kW. Plinski kotlovi , ROBUR AY 119 , se nalaze na ravnom krovu zgrade , Konstrukcija kotlova dozvoljava montažu na otvorenom području .
  * Dimni plinovi iz kotla se odvode pomoću montažnog auspuha u vanjski prostor.
  * Sustav tople vode je 70/55¨C ,Sva tri kotla su hidraulički spojeni na jedan priključak . Napajaju se ventilokonvektori i radijatorska tijela
  * Ukupno potrebna količina plina iznosi 12,0 m3/h.
  * Spoj priključka izvesti uvarivanjem u ulični plinovod čeličnom cijevi dimenzije 26,9x2,65mm (DIN 2440) pod radnim tlakom sa tzv. “TZ” komadom (NO25), kojeg antikorozijski zaštititi plastizolom i bojom.
  * Antikorozijsku i mehaničku zaštitu ukopanog dijela plinske instalacije provesti prema GPZ - P.I.600 Članak 3.2.7. Ukopani dio plinske instalacije nakon predhodnog čišćenja do metalnog sjaja, zaštićuje se slojem antikorozijskog premaza PRIMER 927. Potom se cijev zaštićuje omatanjem antikorozijske trake POLYKEN SAD 980-20 koju omotati u jednom sloju. Omatanje izvoditi po uputstvima proizvođača trake.
  * Mehaničku zaštitu radne plinske cijevi izvesti omatanjem radne cijevi trakom za mehaničku zaštitu u jednom sloju.Na mjestu izlaza plinovoda iz zemlje, istu postaviti u zaštitnoj cijevi svijetlog presjeka *11/2".
  * Plinska MRS-a je smještena u vanjskom prostoru u fasadnom ormariću. Ormarić je ukopan u fasadu .
  * Tlak u uličnom plinovodu iznosi 1-3 bar, a u MRS-i se reducira na 22 mbar. Nakom MRS-e se vodi čelična cijev unutar ventilirane fasade do kotlova na krovu .

  Ventilokonvektori su dvocijevni , za potrebe hlađenja se napajaju hladnom vodom iz rashladnika vode na krovu objekta. Postavljeni su u parapetnoj oblozi ispod prozora , te u spuštenom stropu u hodniku i u dva ureda . Odvod kondenzata je riješen iz PVC cijevi – s padom prema oborinskim vertikalama na fasadi ili prema sanitarnim prostorijama .
  * Rashladnik vode , CARRIER RH 080 , radi u režimu 7/12 ¨C , ima zrakom hlađeni kondenzator , sigurnosni ventil i presostat , ekspanzijsku posudu , kompenzacijsku posudu, pumpu i automatiku . Uređaj može raditi i kao toplinska pumpa .
  * Upravljanje ventilokonvektorima je preko sobnih termostata. Glavni upravljački ormarić , koji je smješten kod portira , može isključiti sve ventilokonvektore u tjednom programu .
  * Cjevna mreža ventilokonvektora vodi se po krovu do spusnih vertikala , a dalje u parapetnoj oblozi .
  * Radijatorska tijela su u sanitarnim prostorijama . Termostatski ventili određuju temperaturu prostorije . Cjevna mreža radijatora vodi se po krovu do spusnih vertikala , do podžbuknih ormarića na katu , a do radijatora se polažu cijevi u pod kata i prizemlja .
  * Uključenje grijanja ili hlađenja predviđeno je na glavnom upravljačkom ormariću u portirnici . Ormarić upravlja radom kotlova i rashladnika , prekretnih ventila , pumpom grijanja , odsisnim ventilatorima za sanitarije i isključuje sobne termostate .
  * Odsisavanje sanitarija : dva krovna ventilatora , spiro cijevi , tanjurasti ventili u spuštenom stropu , prigušivači buke .

  CENTRALNO GRIJANJE I HLAĐENJE
  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijske vode za grijanje 55/45 °C odnosno 7/12 ¨C za hlađenje , nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -cijevna mreža centralnog grijanja se izvodi kao dvocijevna, Cu cijevima meko lemljenim
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na pojednim mjestima (pozicije su označene na dispozicijama) se nalaze čvrste točke koje sprečavaju nekontrolirane temperaturne dilatacije cjevovoda
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta
  -atestirani zavarivači
  -čelične cijevi atestirane te zavješene na siguran način
  - Ventilokonvektori i radijatorska tijela:
  -dimenzije svakog pojedinog uređaja su dane na odgovarajućoj dispoziciji
  -radijatorska tijela su pločaste izvedbe, izrađena od čeličnog lima debljine 1,2 mm tip VN 4000 Vogel&Noot
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije
  -radijatorska tijela su zaobljenih rubova i dostupna su za čišćenje
  - ventilokonvektori su postavljeni unutar parapetne limene maske
  - termostat upravlja s tri brzine ventilatora
  - Održavanje temeprature prostorije je moguće zimi ( 20 ¨C ) i ljeti ( 24 ¨C )

  - Spajanje radijatora:
  -razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz tako da se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje ljudi
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  - radijatorska tijela se postavljaju na zidove pomoću brzomontažnih konzola odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru

  - Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako radijatorsko tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na najvišoj točci glavnog razvoda

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na radijatorskoj mreži postavlja se na granu grijača voda/zrak ventil za hidrauličko uravnoteženje mreže koji ograničava maksimalni protok
  -dodatno se na svakom radijatoru vrši regulacija preko navijka i ventila
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  PROZRAČIVANJE
  -projektom je riješen sustav prozračivanja WC-a
  -odsisni elementi:
  -odsis se vrši preko dva krovna ventilatora qv=200m3/h
  - tanjurasti ventili u spuštenom stropu
  - prigušivači buke
  - prestrujne rešetke u vratima

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže:
  -na pojedinim rešetkama moguće je izvršiti dodatnu regulaciju
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije prozračivanja tako da se postigne ravnomjerno strujanje zraka u prostor
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD CESTING OS 750 1

  HD CESTING OS 750 2

  HD CESTING OS 750 3

  HD CESTING OS 750 4

  HD CESTING OS 750 5

  HD CESTING OS 750 6

  HD CESTING OS 750 7

  HD CESTING OS 750 8

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive