Dvorana Jagodnjak 2004

  HD JAGODNJAK DVORANA 220x120Dvorana Jagodnjak 2004, projekt izgradnje školske sportske dvorane nastavno na postojeću zgradu osnovne škole Jagodnjak. Dvorane je opremljena podnim grijanjem i klima komorom za ventilaciju dok je sva nova instalacija vezana na postojeću plinsku kotlovnicu. Sukladno vremenu izgradnje odabrane su klasične termotehničke instalacije.  CENTRALNO GRIJANJE
  - Izvor topline:
  -kao izvor topline koristi se postojeća kotlovnica, potrebno je proširiti postojeći razdjeljivač, dodati dvije slavine na čeličnom vodu NO50 za dvoranu
  - Topla voda iz kotlovnice se koristi za:
  -centralno radijatorsko grijanje, podno grijanje i za izmjenjivač voda-zrak

  -Radijatorsko grijanje:
  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 70/55 °C nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -cijevna mreža centralnog grijanja se izvodi kao dvocijevna, Cu cijevima meko lemljenim
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na pojednim mjestima (pozicije su označene na dispozicijama) se nalaze čvrste točke koje sprečavaju nekontrolirane temperaturne dilatacije cjevovoda
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta
  -atestirani zavarivači
  -Cu cijevi atestirane i pričvršćene na siguran način
  -čelične cijevi atestirane i pričvršćene na siguran način

  - Radijatorska tijela:
  -dimenzije svakog pojedinog radijatora su dane na odgovarajućoj dispoziciji
  -radijatorska tijela su pločaste izvedbe, izrađena od čeličnog lima debljine 1,2 mm tip VN 4000 Vogel&Noot
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije
  -radijatorska tijela su zaobljenih rubova i dostupna su za čišćenje

  - Spajanje radijatora:
  -razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz tako da se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje ljudi
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  - radijatorska tijela se postavljaju na zidove pomoću brzomontažnih konzola odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru

  - Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako radijatorsko tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na najvišoj točci glavnog razvoda

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na radijatorskoj mreži postavlja se na granu radijatorskog grijanja ventil IMI STAD za hidrauličko uravnoteženje mreže koji ograničava maksimalni protok
  -dodatno se na svakom radijatoru vrši regulacija preko navijka i ventila
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja i izdati uvjerenje
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  -Podno grijanje:
  -Izvor topline:
  -preko hidrauličke grupe, troputi elektromotorni ventil, pumpa, smanjuje se temperaturni režim podnog grijanja na 55/50°C s graničnikom na 60 ¨C

  - Cijevna mreža:
  -PE-LD cijevi umrežene postupkom Engel, s branom za kisik, cijevi položene u sloju poda
  -zavješene na plastični nosač, tri cijevi na nosaču, razmak između cijevi je 10cm
  -podni elementi Velta od stiropora jednostrano kaširan s aluminijem.
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -atestirani elementi podnog grijanja
  -plastične cijevi atestirane i pričvršćene na siguran način

  - Spajanje elemenata:
  -svaki krug podnog grijanja spojen je na mrežu preko razdjeljivača i sakupljača, s priključcima za krugove podnog grijanja
  -razdjeljivač, sakupljač spojen je s razdjeljivačem čeličnom cijevi NO 50

  - Odzračivanje sistema podnog grijanja:
  -obavlja se pomoću automatskog odzračnog ventila smještenog u hidrauličkoj grupi
  -Hidrauličko uravnoteženje mreže, regulacija
  -na svim krugovima podnog grijanja će biti približno jednak protok jer su krugovi spojeni na Tichelmann razdjeljivač
  -temperatura podnog grijanja se regulira u hidrauličkoj grupi na galeriji
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na podnoj mreži postavlja se na razdjeljivač ventil IMI STAD za hidrauličko uravnoteženje mreže koji ograničava maksimalni protok
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  PROZRAČIVANJE
  Projektom je potrebno rješiti prozračivanje dvorane i garderoba, naizmjenični rad preko programatora , te odsisavanje sanitarnih prostorija.
  -klima komora:
  -građena je iz elemenata Helios 1600m3/h: protukišna žaluzija, filter, grijač zraka, ventilator, prigušivač
  -elektroormar komore
  -elektroormar komore upravlja s jednim dobavnim i 2 odsisna ventilatorom te s regulacijskom armaturom
  -kanalna mreža:
  -brzina strujanja zraka u kanalima < 3 m/s
  -kanali za transport zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima, ugrađeni ispod stropa, građeni prema DIN 24190
  -sa SB prirubnicama brtvljenim trajnoelastičnim kitom sive boje S-17 grau, s TESA samoljepljivom trakom za brtvljenje među prirubnicama,
  -spajanje matičnim vijcima i pričvrsnicama kod većih mjera, zavješenje Z-držačem s gumenom podlogom i navojnim profilom M8 DIN 975.
  -Debljina materijala prema DIN-u za radni tlak do 1000 Pa.
  Materijal : prema DIN 17162 dio 1
  do 1 mm St 02Z275NA
  od 1,1 mm St 03Z275NA:
  -izolacija kanala:
  -izolirati dovodni kanal (-18°C) i komoru
  -debljina izolacije 30 mm. Negorivo klasa A1 prema DIN 4102. Izolacijske ploče lijepe se aluminijskom ljepljivom trakom širine 100 mm.

  Tip LAM / ANB 30 ISOVER
  -odsisni elementi:
  -odsis se vrši preko ventilatora qv=1600m3/h postavljenog na zidu dvorane, pod stropom
  -sanitarni prostori: odsisni ventil, ventilator 1600m3/h
  -rešetke u vratima AGS 525x225 TROX
  -istrujni elementi:
  -dvorana: podesive istrujne sapnice DU-S-R-E 160
  -hodnik: rešetke za ugradnju u kanal TROX AH-Z 625x425

  -prigušivači buke:
  -neposredno iza uređaja za prozračivanje se postavljaju prigušivači buke
  -pomoću prigušivača buke, buka u prostoru se svodi na vrijednosti < 25 dB
  -cijevni prigušivač buke izrađen iz pocinčanog čeličnog lima s kulisom od mineralne vune otporne na otkidanje do brzine strujanja zraka 20 m/s.
  -da bi se smanjile vibracije koje proizvodi ventilator postavljaju se elastične spojnice iza aparata

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže:
  -količinska regulacija se vrši na rešetkama, sapnicama
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije prozračivanja tako da se postigne ravnomjerno strujanje zraka u prostor prema zadanoj shemi
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera


  Arhitektonski projekt
  Ankica Bošnjak, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD JAGODNJAK DVORANA 750 1

  HD JAGODNJAK DVORANA 750 2

  HD JAGODNJAK DVORANA 750 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive