Primjena Energije

  einstein
  Krajnji cilj je projektiranje  Energetskih sustava obnovljivih izvora energije koji su primjenjivi te vrše učinkovitu transformaciju Sunčeve energije u jedan od traženih oblika energije: toplinsku ili električnu energiju. Kombiniranjem stručnih i znanstvenih saznanja te tehnologija koje postoje na tržištu moguće je projektirati i stvoriti novi visoko-učinkoviti sustav. Nakon definiranja projektnog zadatka svrha i uloga projektanta je da primjenom mašte i kreativnosti stvori instalaciju koja učinkovito funkcionira, ima male troškove pogona te je visoko efikasna. Neovisnost i nepristranost projektanta su glavni preduvjeti kod projektiranja sustava alternativnih izvora energije. Osnovni cilj je stvaranje optimalnog sustava koji u sebi objedinjuje optimalnu cijenu, kvalitetu i funkcionalnost uz niske pogonske troškove i dugi životni vijek instalacije. Sustavi koji se projektiraju moraju imati stabilnu servisnu mrežu koja osigurava nadzor nad radom instalacije tijekom cijelog životnog vijeka instalacije.

  Prikazan je izvadak iz niza članaka i predavanja koja su održana proteklih godina te se mali dio tematike nalazi u nastavku pod dijelom Energetski Članci. Osnovne informacije o načinu rada sustava se mogu dobiti iz članaka, ali ne i informacije o funkcionalnom povezivanju uređaja da se ostvari tražena učinkovitost i stabilnost sustava. Svaki sustav ima određenu specifičnost te je potrebno procijeniti što je primjenjivo u određenoj kombinaciji da se postigne optimum složenosti i učinkovitosti. Zadatak projektanta je da napravi procjenu primjenjivosti određenog tehničkog rješenja za tražene uvjete upotrebe.

  U dijelu koji se odnosi na Energetski Video prikazano je kako to drugi rade i primjenjuju sustave pretvorbe Sunčeve akumulirane energije. Velika je ekspanzija primjene obnovljivih izvora energije u svijetu proteklih desetljeća, a još će se više ubrzavati primjena do 2100. godine kada se očekuje udio od 100% obnovljivih izvora energije. Energetski filmovi su namjenjeni i za edukaciju kako sam napraviti dio složene instalacije te smanjiti troškove ukupne instalacije obnovljivih izvora energije.

  Energetski Projekti

  hrastovic energetski projekti banner

  Energetski Video

  hrastovic energetski video banner

  Energetski Članci

  hrastovic energetski clanci banner

  Random video

  Udruga SOLAR

  Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

  Opširnije

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

  Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Kralja Tomislava 82
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
  Fax: 031-815-006
  Mobitel:099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive