Primjena Energije

  einstein
  Krajnji cilj je projektiranje  Energetskih sustava obnovljivih izvora energije koji su primjenjivi te vrše učinkovitu transformaciju Sunčeve energije u jedan od traženih oblika energije: toplinsku ili električnu energiju. Kombiniranjem stručnih i znanstvenih saznanja te tehnologija koje postoje na tržištu moguće je projektirati i stvoriti novi visoko-učinkoviti sustav. Nakon definiranja projektnog zadatka svrha i uloga projektanta je da primjenom mašte i kreativnosti stvori instalaciju koja učinkovito funkcionira, ima male troškove pogona te je visoko efikasna. Neovisnost i nepristranost projektanta su glavni preduvjeti kod projektiranja sustava alternativnih izvora energije. Osnovni cilj je stvaranje optimalnog sustava koji u sebi objedinjuje optimalnu cijenu, kvalitetu i funkcionalnost uz niske pogonske troškove i dugi životni vijek instalacije. Sustavi koji se projektiraju moraju imati stabilnu servisnu mrežu koja osigurava nadzor nad radom instalacije tijekom cijelog životnog vijeka instalacije.

  Prikazan je izvadak iz niza članaka i predavanja koja su održana proteklih godina te se mali dio tematike nalazi u nastavku pod dijelom Energetski Članci. Osnovne informacije o načinu rada sustava se mogu dobiti iz članaka, ali ne i informacije o funkcionalnom povezivanju uređaja da se ostvari tražena učinkovitost i stabilnost sustava. Svaki sustav ima određenu specifičnost te je potrebno procijeniti što je primjenjivo u određenoj kombinaciji da se postigne optimum složenosti i učinkovitosti. Zadatak projektanta je da napravi procjenu primjenjivosti određenog tehničkog rješenja za tražene uvjete upotrebe.

  U dijelu koji se odnosi na Energetski Video prikazano je kako to drugi rade i primjenjuju sustave pretvorbe Sunčeve akumulirane energije. Velika je ekspanzija primjene obnovljivih izvora energije u svijetu proteklih desetljeća, a još će se više ubrzavati primjena do 2100. godine kada se očekuje udio od 100% obnovljivih izvora energije. Energetski filmovi su namjenjeni i za edukaciju kako sam napraviti dio složene instalacije te smanjiti troškove ukupne instalacije obnovljivih izvora energije.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive