Termotehnička Učinkovitost

  Termotehnička ili Toplinska učinkovitost objedinjuje smanjivanje toplinskih gubitaka u zgradama koje se provodi postavljanjem dodatne izolacije na zidove, na cjevovode koji provode fluide temperatura različitih od okoline te postavljanjem boljih prozora i vrata. Da bi zadovoljili današnje propise i gradili u skladu sa suvremenim smjernicama energetske učinkovitosti, sve vanjske konstrukcije potrebno je toplinski zaštititi. Toplinska izolacija smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja. Toplinski izolirana zgrada je ugodnija, produžuje joj se životni vijek i doprinosi zaštiti okoliša. Dobro poznavanje toplinskih svojstava građevinskih materijala jedan je od preduvjeta za projektiranje energetski efikasnih zgrada. Toplinski gubici kroz građevni element ovise o sastavu elementa, orijentaciji i koeficijentu toplinske vodljivosti. Što je koeficijent prolaska topline manji, to je toplinska zaštita zgrade bolja.

  Kamena i staklena vuna dobar je toplinski izolator s toplinskom provodljivosti između 0,035 i 0,045 W/mK, što je uvrštava među najbolje toplinske izolatore. To je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu, industriji i brodogradnji. Kamena vuna ima visoku otpornost na požar, paropropusna je i djelomično vodootporna. Otporna je na starenje i raspadanje, te na mikroorganizme i insekte. Koristi se u svim vanjskim konstrukcijama za toplinsku zaštitu, te u pregradnim zidovima za zvučnu zaštitu. Jedino mjesto gdje se ne preporuča je za izolaciju podrumskih zidova pod zemljom.

  rock

  Polistiren ili stiropor ima dobra izolacijska svojstva lam= 0,035-0,040 W/mK, te je niske cijene i jednostavne ugradnje, danas je to jedan od najpopularnijih izolacijskih materijala. Koristi se najviše kao toplinska zaštita, u svim vanjskim konstrukcijama, te kao plivajući pod u podnim međukatnim konstrukcijama. Ima znatno slabija protupožarna svojstva od kamene vune, te nije otporan na teperature više od 80°C. Često se koristi za toplinsku zaštitu podrumskih zidova – ekstrudirani polistiren.

  sti

  Poliuretanska pjena također se dosta koristi, naročito pri sanacijama krovova. Ima još bolja toplinsko izolacijska svojstva pa lam iznosi između 0,020 i 0,035 W/mK. Ima dobra svojstva na vlagu i temperaturne promjene. Međutim, znatno je skuplja od prva dva navedena materijala, te zbog toga nije u široj primjeni.

  Na tržištu se polako pojavljuju i drugi izolacijski materijali kao što su celuloza, glina, perlit, vermikulit, trstika, lan, slama, ovčja vuna i drugi. Imaju nešto slabija izolacijska svojstva, pa su potrebne veće debljine. Ovi se materijali u svijetu koriste lokalno, prema porijeklu i izvoru sirovine za proizvodnju. Za pravilan izbor materijala za toplinsku izolaciju potrebno je dobro poznavati njegova fizikalno kemijska svojstva, te prednosti i mane primjene. 

  Za postizanje dobre toplinske zaštite vanjskog zida, preporučljivi koeficijent prolaska topline iznosi U=0,35 W/m2K. Za to nam je potrebno prosječno 10 cm kamene vune, ili 9 cm polistirena, ovisno o deklariranoj vrijednosti toplinske provodljivosti materijala. No što se postavi više izolacije to će se više smanjiti toplinski gubitci zgrade. Optimalna debljina izolacije je ona kod koje se povrat investicije postigne unutar 10 godina te se u tom razdoblju ostvaruje stalna ušteda kroz smanjenje računa grijanja.

  TOPLINSKO IZOLACIJSKI MATERIJAL TOPLINSKA PROVODLJIVOST (W/mK) POTREBNA DEBLJINA(cm)ZA U=0,35 W/m2K
  KAMENA VUNA 0,035 do 0,050 9-11
  STIROPOR 0,035 do 0,040 9-10
  EKSTRUDIRANA POLISTIRENSKA PJENA 0,030 do 0,040 8-10
  TVRDA POLIURETANSKA PJENA 0,020 do 0,040 7-9
  DRVENA VUNA 0,065 do 0,09 16-20
  EKSPANDIRANI PERLIT 0,040 do 0,065 10-16
  EKSPANIDIRANI PLUTO 0,045 do 0,055 11-14
  OVČJA VUNA 0,040 10-11
  SLAMA 0,090 do 0,130 20-35

   

  Prozori i vrata su otvori na zgradama kroz koje se ostvaruje i do 50% ukupnih toplinskih gubitaka. Toplinska učinkovitost zgrade se dodatno povećava ugradnjom energetski efikasnih prozora sa dva ili tri stakla. Umjesto ispune prozora suhim zrakom međuprostor se može ispuniti inertnim plinovima kao što je argon.  Na suvremenim nisko energetskim i pasivnim kućama koeficijent prolaska topline prozora kreće se između 0,60-1,20 W/m2K. U ukupnim toplinskim gubicima prozora sudjeluju i prozorski profili koji neovisno o vrsti materijala od kojeg se izgrađuju moraju osigurati: dobro brtvljenje, prekinuti toplinski most u profilu, jednostavno otvaranje i nizak koeficijent prolaska topline. Low-e premaz na unutrašnjoj strani stakla reflektira toplinu natrag u prostoriju, a na staklo se nanosi nanosloj vanadijevog oksida koji ima ulogu da propušta termalno ili infracrveno zračenje pod određenim kutem upada sunčevog zračenja. Tijekom ljeta pod visokim kutem reflektira zračenje, a tijekom zime propušta zračenje kod niskog kuta Sunca. Low-e staklo može ostvariti redukciju gubitaka prozora i do 50% što je značajna ušteda.
  s1
  Rekuperacijski sustavi imaju funkciju smanjivanja ventilacijskih gubitaka zgrada do čak 70% tijekom godine. Ventilacijski sustavi se ugrađuju kao obavezne jedinice u pasivnim i niskoenergetskim zgradama, a svrha uređaja je da uzima iz okoliša svježi zrak, provede ga preko filtera i očisti, a nakon toga zrak prolazi preko rekuperatora ili izmjenjivača na kojem se zrak dodatno zagrijava i tako obrađen se ubacuje u zgradu. Istovremeno se iz zgrade odvodi ustajali otpadni zrak koji također prelazi preko filtera i potom preko rekuperatora i topli otpadni zrak predaje toplinu svježem zraku i grije ga. Nakon što se otpadni zrak ohladio u uređaju izbacuje se iz zgrade.

  d2

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive