Riječna turbina 2014

  TURBINA 220x120Projekt riječne turbine 2014 obuhvaća analizu mogućnosti izgradnje plutajuće elektrane na rijeci Dunav. Proizvedena električna energija bi se koristila za smanjivanje potrošnje električne energije pogona. Električna energija se koristi za pogon velikog broja crpki pumpnih postrojenja te filterskih jedinica.
   

  Cilj projekta je iskoristiti lokalno dostupne izvore energije zrak, voda, zemlja i energija Sunca da bi se proizvela električna ili toplinska energija. Ovim projektom će biti obrađena mogućnost korištenja vodotoka te energije koja nastaje zbog gravitacijskog djelovanja planete Zemlje na vodu koja ima tok u smjeru niže kote terena. Dok postoji tok vode postoji i mogućnost iskorištavanja toka za proizvodnju električne energije.

  Razvijena je tehnologija riječnih turbina koje svoj rad zasnivaju na primjeni Arhimedovog vijka za proizvodnju električne energije. Uređaj se može postaviti u bilo koji fluid koji ima tok pa tako i u rijeku na dno ili na plutajuće pontone. Prvi uređaj ovog tipa izgrađen je 2011. godine u Njemačkoj na rijeci Grosse Roder te je imao snagu od 15 kW te je probnim ispitivanjima pokazao puni potencijal primjene ove tehnologije u odnosu na klasična hidroturbinska postrojenja s branom. Uređaj je patentiran od strane konzorcija njemačkih tvrtki dok patent nosi dr. Nenad Habek koji je vlasnik tvrtke.

  Tehnički podatci turbine:
  * riječna turbina model FWT 0,5-300 kW
  * električna snaga od 0,5 do 300 kW
  * mrežno napajanje 400 V AC
  * otočni pogon 400 V AC
  * mrežno napajanje sa sinkronim generatorom preko pretvarača frekvencije
  * stupanj zaštite generatora IP 68
  * brzina protoka vode od 2,5 m/s
  * promjer turbine do 3 m
  * koristi se kinetička energije vodotoka za proizvodnju električne energije
  * potrebna je gruba rešetka prije turbine da debla i krupni otpad ne uđu u lopatice

  Prednosti uporabe riječnih turbina:
  * turbina je prikladna za decentraliziranu proizvodnju električne energije
  * mogućnost postavljanja na dno rijeke, na sidrište, na plutajući ponton
  * mogućnost ugradnje na brani s ulaznim kanalom za povećanje brzine vode
  * ne postoji opasnost od sedimentacije taloga rijeke
  * dugovječnost uređaja zbog malog broja okretaja
  * ne ugrožava ribe niti ostale riječne životinje zbog malog broja okretaja
  * nema potrebe za izmjenom riječnog korita
  * minimalan utjecaj na okolinu
  * kontinuirana raspoloživost zakretnog momenta
  * lagano i jednostavno održavanje
  * razdoblje amortizacije je 4-7 godina

  Prva verzija je postavljanje turbina na dno rijeke. Jedinica se može postaviti na dno rijeke ispod razine doticaja s dnom brodova koji prolaze površinom. Postavljanjem na dno koristi se donji profil brzine vodotoka te niže brzine vode. Prednost ove pozicije je sidrenje jedinice na betonskom temelju koji se nalazi na dnu rijeke dok je osnovni nedostatak servis i podizanje uređaja s dna u slučaju kvara.

  Druga verzija postavljanja turbine unutar riječne brane kod niskih protoka vode. Ova kombinacija se može koristiti u brdskim područjima s malim protocima vode te kao integracija uz postojeće stare mlinice ili se može jedinica postaviti u kanale sa stalnim protokom vode.

  Treća verzija postavljanja turbine je na plutajući i usidreni ponton. Postavljanjem na površini na pontonima može se uređaj pomicati na bilo koju poziciju rijeke pri čemu se olakšava manipulacija uređajem u slučaju kvara na turbini koja se može brodicom otegliti na servisnu poziciju. postavljanjem turbine uz površinu vode koriste se veće brzine toka vode pri čemu se može postići i veća izlazna snaga električne energije za isti ugrađeni uređaj. Povećava se investicija u izgradnju pontona te sidrenje pontona za dno rijeke, ali je maksimalna proizvodnja električne energije.

  Projekt strojarskih tehnologija
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  HD TURBINA DUNAV 1

  HD TURBINA DUNAV 2

  HD TURBINA DUNAV 3

  HD TURBINA DUNAV 4

  HD TURBINA DUNAV 5

  HD TURBINA DUNAV 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive