Mljekara Veronika 2010

  HD VERONIKA 220x120Mljekara Veronika 2010, je strojarsko-tehnološki projekt opremanja proizvodnog pogona za preradu mlijeka u više vrsta mliječnih proizvoda. Zgrada traži održavanje mikroklimatskih uvjeta tijekom cijele godine, hlađenje proizvodnog procesa te hlađenje skladišnih prostora.
   


  Potrebno je izraditi strojarski projekt za ishođenje rješenja o građenju sa troškovnikom. Projektiraju se slijedeće instalacije : para, vrela voda, ogrjevna voda, sanitarna potrošna voda, hladna voda, odvodnja, komprimirani zrak, ledena voda, plinska instalacija, ventilacija, klimatizacija i hlađenje. Centralni razvod svih instalacija predviđa se u hodniku, vidljivo. Cijevi koje se postavljaju unutar proizvodnje moraju biti od nehrđajućeg čelika.

  Instalacija niskotlačne pare
  Potrebno je projektirati plinsku kotlovnicu za proizvodnju niskotlačne pare kapaciteta 300 kW i tlaka 0,5 bar. Potrebna količina pare za potrebe proizvodnje iznosi : kg/h. U kotlovnici je potrebno pripremiti i 420 kW vrele vode temperature polaza 105oC ogrjevne vode za potrebe grijanja temperature 80 oC. Niskotlačna para koristi se i u proizvodnji na mjestima i kapacitetima naznačenim na crtežima koji su dio tehnološkog projekta.

  Instalacija vrele vode
  Vrela voda priprema se u plinskoj kotlovnici preko izmjenjivača topline para/ vrela voda. Instalaciju je potrebno razvesti prema potrošačima određenog kapaciteta naznačenog na crtežima tehnološkog projekta.

  Instalacija ogrjevne vode
  Ogrjevna voda priprema se u plinskoj kotlovnici preko izmjenjivača topline para/ ogrjevna voda. Temperatura polaza iznosi 80oC. Instalaciju je potrebno razvesti prema potrošačima – grijačima zraka od nehrđajućeg čelika u proizvodnji, klima komore, ventilokonvektora u uredima i radijatora u sanitarijama.

  Ledena voda
  Priprema ledene vode nije predmet ovoga projekta. Instalaciju je potrebno razvesti prema potrošačima određenog kapaciteta naznačenog na crtežima tehnološkog projekta.

  Instalacija hladne vode
  Instalaciju hladne vode potrebno je razvesti prema potrošačima određenog kapaciteta naznačenog na crtežima tehnološkog, odnosno arhitektonskog projekta. Priključenje građevine izvesti prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. Vodomjerno okno je postojeće sa dva odvojena voda- hladna voda i hidrant. Treba razmotriti eventualno povećanje dovodnog voda, odnosno prilagoditi priključak posebnim uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. Za potrebe tehnologije i sanitarija: 43 000 L/dan.

  Instalacija sanitarne potrošne tople vode
  PTV priprema se u plinskoj kotlovnici u akumulacijskom spremniku zapremnine xxx l , odnosno xxx kW. Temperatura PTV u akumulacijskom spremniku iznosi maksimalno 85oC. Instalaciju je potrebno razvesti prema potrošačima određenog kapaciteta naznačenog na crtežima tehnološkog projekta. Za sanitarne potrebe: max 3 000 L/dan.

  Instalacija odvodnje (kanalizacije)
  Odvodnja se projektira nezavisno od postojeće građevine. Odvode je potrebno izvesti na mjestima naznačenim na crtežima tehnološkog projekta. Prije upuštanja otpadnih voda u potok uz parcelu potrebno je iste tretirati u pročiščivaču prema posebnim uvjetima. Za dogradnju se predviđa nova septička jama.

  Komprimirani zrak
  Projektirati kompresorsku stanicu kapaciteta 1 m3/min radnog tlaka 13 bar sa hladnjakom , sušačem i svom ostalom potrebnom opremom. Instalaciju je potrebno razvesti prema potrošačima određenog kapaciteta naznačenog na crtežima tehnološkog projekta.

  Plinska instalacija
  Zemni plin koristi se kao energent za pripremu pare u plinskoj kotlovnici. U postojećoj građevini postojeći vrelovodna kotlovnica kapaciteta 240 kW koja se ukida. Kapacitet novoga parnog kotla iznosi 800 kW. Plinski ST priključak kao i PMRU su postojeći. PMRU se ukida i posatvlja na novom mjestu – ispred nove kotlovnice. Potrebna količina plina iznosi 100 m3/h. Pripremu vode kapacitirati za puni kapacitet kotla. Omekšanu vodu dovesti i do separatora mlijeka (R3/4“).

  Ventilacija i klimatizacija
  Prisilna odsisna ventilacija predviđa se za sanitarne prostorije. Klimatizacija sa grijanjem , hlađenjem i ovlaživanjem predviđa se za pojedine prostorije prema podacima iz tehnološkog projekta. Kao uređaj za centralnu pripremu zraka predviđa se klima komora za vanjsku ugradnju. Kanalni razvod po prostorijama proizvodnje kao i distributere zraka izvesti iz nehrđajućeg lima. Klimatizacija je niskotlačna sa dovodom i odvodom zraka. Broj izmjena zraka , temperature i potrebna vlaga vidljivi su iz slijedeće tablice:

  Hlađenje
  Potrebno je ukomponirati u projekt postojeće rashladne komore zajedno sa pripadajućim isparivačima , kompresorima i kondenzatorima. Uredi se ljeti hlade preko centralnog rashladnika vode koji pokriva i hladnjak klima komore.

  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

  HD VERONIKA 1

  HD VERONIKA 2

  HD VERONIKA 3

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive