Višestambena VU 2003

  HD VIŠESTAMBENA VU 220x120Višestambena zgrada Vukovar 2003, na adresi Županijska ulica 92-122. Projektom se obrađuje obnova instalacija grijanja primjenom klasičnih tehničkih rješenja ogrijevnih radijatora u spoju na mrežu javnog toplovoda. U podrumu višestambenog kompleksa nalazi se toplinska stanica s pripadajućom hidrauličkom opremom.


  CENTRALNO GRIJANJE
  - Izvor topline:
  -izvor topline je toplinska stanica unutar podruma
  -snaga toplinske stanice je 480kW
  -grijanje prve zgrade 355kW
  -grijanje druge zgrade 125kW

  -u toplinskoj stanici se nalazi:
  -spremnici za PTV
  -el.motorni ventil za PTV
  tip VVF 41.40-12; motor SKD 32.50; NP16; 230V SIMENS
  -recirkulacijska pumpa za PTV
  tip UPB 30-80 GRUNDFOS
  -ekspanzijska posuda za PTV
  tip AIRFIX D 33 FLAMCO; pri 4bar 33l zapremina
  -kalorimetar za PTV
  tip 2WR5 500-5MC10-6KB9-Z+R0P SIMENS
  -kalorimetar
  tip 2WR5 700-5MC10-6KB9-Z+R0P SIMENS
  -ventili za hidrauličko uravnoteženje
  -troputi ventil za pločasti izmjenjivač
  VXF 41.80-78; motor SKC32.60 Simens;NP16; 230V
  -pločasti izmjenjivač
  tip M10-BFM ALFA LAVAL
  -pumpa za krug grijanja
  Cirkulacijska pumpa tip TOP-ED 80/1-10 LON
  -ekspanzijski modul
  tip A-2-II-T PIREKO
  -Magnetski suspenzator kamenca
  tip PI/PMS 20C POLAR
  tip PI/PMS 25C POLAR
  -Ionski omekšivač vode
  tip OV-0,5-S PIREKO

  - Uređaj se koristi za:
  -centralno radijatorsko grijanje i pripremu sanitarne tople vode
  -za grijanje 60 stanova

  - Radni temperaturni režim:
  - dolazni temperaturni režim iz kotlovnice je 90/70°C, radni temperaturni režim za radijatorsko grijanje je 80/60°C
  - izmjena topline se vrši preko pločastog izmjenjivača Alfa Laval
  - radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 80/60 °C nije opasan za čovjeka

  - Glavni razvod:
  -svi cjevovodi i oprema u toplinskoj stanici su izolirani s 50mm mineralne vune u Al limenoj oplati
  -glavni horizontalni razvod se vodi u podrumu zgrade, crne bešavne cijevi
  -vertikale do stanova, crne bešavne cijevi
  -glavni razvod i vertikale izolirani su cjevastom polietilenskom toplinskom izolacijom debljine ARMAFLEX AC 19 mm (pjenasta guma zatvorenih čelija, izrađena u obliku cijevne izolacije, međusobno spojena odgovarajučim ljepilom)
  -izolacija je obložena s plastičnom folijom OKAPACK uključujući fazonske komade: koljena, prijelaze, T komade....
  -atestirani zavarivači
  -čelične cijevi atestirane te zavješene na siguran način

  - Mjerni ormarić stana:
  -ormarić je dimenzija 500 x 300 x 150 mm, s bravom koja se zaključava

  -ormarić se sastoji od:
  -Regulacijski i mjerni ventil tip ASV-I DN15 DANFOSS
  -Regulator diferencijalnog tlaka tip ASV-PV DN15 DANFOSS
  -Kalorimetar MEGATRON 2 tip WFM21.B111
  -Kuglasta slavina DN15 ; NP6 s ugrađenim senzorom
  -Dvije kuglaste slavine DN15 ; NP6

  - Razvod po stanovima:
  -cijevna mreža centralnog grijanja u stanovima se izvodi kao dvocijevna Cu, podni razvod
  -cjevasta polietilenska toplinska izolacija, Cu cijevi, debljine 13 mm tip ACCOTUBE HS Armstrong
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi
  -atestirani zavarivači
  -Cu cijevi za grijanje (podni razvod) atestirane i pričvršćene na siguran način

  -Radijatorska tijela:
  -radijatorska tijela su člankaste izvedbe, izrađena tlačnim lijevom od aluminijske legure , SE-500 S LIPOVICA
  -opremaju se radijatorskim termostatskim ventilima s termostatskim glavama, pipcima za odzračivanje i navijcima s mogučnošću pražnjenja radijatora
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  -pomoću konzola radijatorska tijela se postavljaju na zidove
  -razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz tako da se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje ljudi

  - Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  - obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako radijatorsko tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na kraju svake vertikale
  - Nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja.
  - Puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera.

  Građevinski projekt
  Želimir Magjer, dipl.ing.građ.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 1

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 2

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 3

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 4

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 5

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 6

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 7

  HD VIŠESTAMBENA VU 750 8

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive