Biološka Energija

rain
Sakupljanjem kišnice može se smanjiti potreba za pitkom vodom i do 70%. Količine pitke vode se neprestano smanjuju i njena cijena raste, a broj stanovnika se povećava. Zbog navedenih razloga se sve više primjenjuju sustavi akumulacije i sakupljanja kišnice koja se koristi u malim domaćinstvima.

Sustavi odvodnje su primjenjivi u ruralnim krajevima gdje ne postoje centralni sustavi odvodnje. Sustavi u sebi kombiniraju odvajanje minerala i organskih tvari pomoću močvarnih biljaka koje služe kao prirodni filteri otpadnih tvari. Bez ovih sustava otpadna voda bi se direktno oslobađala u vodotokove i uzrokovala bi mikrolokacijsko zagađenje.

Biomasa se javlja u plinovitom, tekućem i krutom obliku. Kruta biomasa kao otpadna drvna masa se može direktno koristiti u procesu dobivanja toplinske i električne energije. Primjenom gasifikacije krute biomase te anaerobnom obradom biomase može se dobiti bioplin koji se također može koristiti u procesima proizvodnje toplinske ili električne energije. Biomasa ima veliki potencijal kao energent za pokretanje vozila te za proizvodnju biodizela, bioetanola te bioplina.

Energetski Projekti

hrastovic energetski projekti banner

Energetski Video

hrastovic energetski video banner

Energetski Članci

hrastovic energetski clanci banner

Random video

Udruga SOLAR

Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

Opširnije

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Kralja Tomislava 82
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
Fax: 031-815-006
Mobitel:099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive