Biološka Energija

rain
Sakupljanjem kišnice može se smanjiti potreba za pitkom vodom i do 70%. Količine pitke vode se neprestano smanjuju i njena cijena raste, a broj stanovnika se povećava. Zbog navedenih razloga se sve više primjenjuju sustavi akumulacije i sakupljanja kišnice koja se koristi u malim domaćinstvima.

Sustavi odvodnje su primjenjivi u ruralnim krajevima gdje ne postoje centralni sustavi odvodnje. Sustavi u sebi kombiniraju odvajanje minerala i organskih tvari pomoću močvarnih biljaka koje služe kao prirodni filteri otpadnih tvari. Bez ovih sustava otpadna voda bi se direktno oslobađala u vodotokove i uzrokovala bi mikrolokacijsko zagađenje.

Biomasa se javlja u plinovitom, tekućem i krutom obliku. Kruta biomasa kao otpadna drvna masa se može direktno koristiti u procesu dobivanja toplinske i električne energije. Primjenom gasifikacije krute biomase te anaerobnom obradom biomase može se dobiti bioplin koji se također može koristiti u procesima proizvodnje toplinske ili električne energije. Biomasa ima veliki potencijal kao energent za pokretanje vozila te za proizvodnju biodizela, bioetanola te bioplina.

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive