MORH Kamensko 2006

  HD KAMENSKO 220x120MORH vojarna Kamensko 2006, integralnim projektom obuhvaćena je obnova i uređenje centralnog restorana koji se koristi za pripremanje obroka zaposlenika vojarne. Predviđena je ugradnja novog centralnog sustava ventilacije i klimatizacije restorana kao i nova tehnološka oprema profesionalne kuhinje s pratećim novim uređajima.  Prema projektnom zadatku od Ministarstva Obrane Republike Hrvatske, potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju za dogradnju i rekonstrukciju kuhinje s restoranima. Postojeći objekt tj. kuhinja bila je distributivnog tipa. Rekonstrucijom i dogradnjom potrebno je osigurati kapacitet kuhinje za 1200 obroka, sa tri prateća restorana: jedan za dočasnike i namještenike sa 200 sjedećih mjesta, i dva za časnike tj. 32 sjedeća mjesta za visoke časnike i 32 sj. mjesta za niže časnike. Postojeći centralni prostor u objektu koji je i do sada služio kao kuhinjski dio, temeljito se rekonstruira i proširuje za jedan raster nosive konstrukcije, čime se postojeći časničk i restoran smanjuje, ali i dalje zadovoljava kapacitetom tj. površinom. U tom dijelu ruše se postojeći zidovi koji su (najčešće) visine cca 4.5 m tj. do spuštenog stropa. Ruši se i međuetaža u sadašnjem servisnom dijelu kuhinje ( uz gospodarski ulaz) , koja je služila za smještaj klima komora. Klima komore se premještaju dopunjuju novima u nadograđenom dijelu. Demontiraju se instalacije rasvjete u stropu, kao i strojarske instalacije osim iznad dijela restorana koji ostaje.

  Toplotehničke instalacije
  Toplotehničke instalacije u građevini omogućuju grijanje, te ventilaciju prostora i pripremu potrošne tople vode. Postojeća instalacija koju je moguće primjeniti ostaje u funkciji nepromjenjena ili prepravljena, a što će biti u nastavku opisano u dijelovima gdje će ista oprema biti primjenjena.

  Instalacija radijatorskog grijanja
  Prostori u prizemlju i na katu strojarnica ventilacije se griju sa ljevano aluminijskim radijatorima koji su smješteni na parapete pod prozore. Radijatori su ovješeni na ciglene zidove pomoću konzola i pričvrsnica za aluminijske radijatore. Radijatori su dimenzionirani za pokrivanje transmisijskih gubitaka topline i pokrivanja ventilacije prostorija infiltracijom zraka kroz fuge usljed razlike tlakova vanjskog i unutarnjeg prostora. Cijevni razvod za toplu vodu je projektiran od crnih čeličnih bešavnih cijevi i ovješen je pod stropom prostorija.

  Ventilacija prostora - Ventilacija restorana za časnike i vojnike, kuhinje sa pomoćnim prostorima, garderoba, sanitarnih prostorija i tuš kabina:

  KK1 - Ventilacija restorana za dočasnike i namještenike
  Ventilacija restorana za vojnike je projektirana sa dobavom i odsisom zraka u količini 50 m3/h po osobi. Klima komora se sastoji od filtera svježeg zraka, grijača zraka i tlačnog i odsisnog ventilatora, a smještena je na I katu nadogradnje. Klima komora sustava KK1 je postojeća dosadašnjeg kapaciteta zraka 13 000 m3/h koju se treba preraditi na kapacitet zraka od 10 000 m3/h.

  KK2 - Ventilacija restorana za visoke časnike
  Ventilacija restorana za časnike je projektirana sa dobavom i odsisom zraka u količini 50 m3/h po osobi. Klima komora se sastoji od filtera svježeg zraka, grijača zraka i tlačnog i odsisnog ventilatora, a smještena je na I katu nadogradnje. Klima komora sustava KK2 je postojeća dosadašnjeg kapaciteta zraka 4 000 m3/h koja ostaje nepromjenjena. Ventilacija kuhinje je projektirana prema normi VDI 2052 koja propisuje količine zraka koje treba odvesti po broju i vrsti uređaja, koji su ugrađeni u kuhinji i prema gorivu koje uređaji koriste.

  KK3 – Dovod zraka u kuhinju i pomoćne prosrore
  Iznad termičkog bloka u kuhinji ( dva komada ) ugrađene su odsisne nape za odsis zraka u tzv.EKO izvedbi u koju se ubacuje 70% svježeg zraka radi uštede, a 30% zraka se ubacuje u kuhinju preko tlačnog sustava KK 3 kapaciteta zraka 4 000 m3/h. Klima komora sustava KK3 je postojeća dosadašnjeg kapaciteta zraka 4 000 m3/h koja ostaje nepromjenjena. Sustav ventilacije KK3 osim u termički dio kuhinje dobavlja zrak i u pomoćne prostore kuhinje:slastićarnu, šef kuhinje, skladište kolonijala, pranje bijelog suđa i pranje crnog suđa.

  KK4 – Dovod zraka u nape kuhinje
  Dovod zraka u nape projektiran je sa ventilacionom komorom KK4 kapaciteta zraka L = 4 000 m3/h, sa filtriranjem zraka od nečistoća i ventilatorom.


  Arhitektonski projekt
  Sanda Zenko, dipl.ing.arh

  Elektrotehnički projekt
  Željka Hitrec, dipl.ing.el.

  Strojarski Projekt
  Antun Mali, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD KAMENSKO 750 1

  HD KAMENSKO 750 2

  HD KAMENSKO 750 3

  HD KAMENSKO 750 4

  HD KAMENSKO 750 5

  HD KAMENSKO 750 6

  HD KAMENSKO 750 7

  HD KAMENSKO 750 8

  HD KAMENSKO 750 9

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive