Stepinca 8 Đakovo 2015

  STEPINCA 220x120Zgrada Stepinca 8. Đakovo 2015, projekt energetske obnove zgrade s rekonstrukcijom ovojnice zgrade sukladno uvjetima natječaja Fonda.Predmet projekta povećanje energetske učinkovitosti višestambene zgrade na parceli k.č.br. 6028/22, k.o. Đakovo. Samim projektom obrađena je zamjena stolarije i postavljanje novog sloja toplinske izolacije.

   

  Građevinska čestica k.č.br. 6038/22 je uređena te se nalazi na Vijencu kardinala Alojzija Stepinca na kunom broju 8. Postojeća višestambena zgrada doma zauzima cijelu površinu parcele.Višestambena zgrada smještena je u zoni pretežito stambene gradnje. Građevina se sastoji od etaže podruma, prizemlja te dva kata. Izgrađena je od klasičnih građevinskih materijala opeke te AB elemenata. Glavnu nosivu konstrukciju čine zidovi od opeke ožbukani s obje strane bez vanjske toplinske izolacije.


  Pod prema tlu je izrađen od betona bez toplinske izolacije. Konstrukcija stropa prema ravnom krovu je monta strop bez dodatne toplinske izolacije. Građevinska stolarija je mješovita drvena dvokrilna i PVC s izo staklom ovisno od stana do stana. Dio starije PVC stolarije ima visoki stupanj brtvljenja te će stoga biti potrebno redovito prozračivati prostorije da se osigura dovod svježeg zraka. Na zgradi je ugrađena mješovita drvena i PVC stolarija, no sama stolarija ne zadovoljava tehničke uvjete natječaja po pitanju koeficijenta k. Vanjski zidovi nemaju vanjsku izolaciju, a strop prema ravnom krovu je monta bez dodatne izolacije. Zidovi prema negrijanom stubištu nisu dodatno izolirani te se na tom području također javljau gubitci topline.

  Termotehničke instalacije:
  * građevina se grije etažno mješovito pomoću plinskih bojlera, peći na drva i električnih peći
  * priprema sanitarne vode je mješovita pomoću električnih bojlera, plinskih bojlera
  * građevina se hladi etažno u stanovima prema potrebi
  * ventilacija je prirodna i minimalna

  Hidrotehničke instalacije:
  * oborinska odvodnja je riješena olucima koji odvode vodu u javni kolektor
  * otpadne vode se vode u javni kolektor
  * spojena je na javni vodovod

  Elektrotehničke instalacije:
  * građevina je spojena na javnu elektroenergetsku mrežu
  * spojena je na telefonsku mrežu
  * koriste se klasični elektrotehnički uređaji

  NOVOPROJEKTIRANO STANJE
  S obzirom na postojeće loše energetsko stanje zgrade te da na istoj ne postoji nikakav način mjera očuvanja okoliša i energetske učinkovitosti, ista ima veliki potencijal za uštedom energije i smanjenjem emisije CO2 ukoliko se provedu mjere predviđene ovim glavnim projektom.
  * ugraditi će se nova PVC stolarija s 1,30 W/m2K
  * vanjski zidovi će se obložiti s 13 cm EPS-F
  * strop prema ravnom krovu će se obložiti s 15 cm XPS
  * podnožje zgrade će se obložiti s 8 cm XPS-a
  * oblaganje zidova stubišta dodatnom izolacijom 8 cm XPS

  Predviđa se ugradnja toplinske izolacije na vanjske zidove debljine EPS 13 cm. Toplinska izolacija se postavlja na vanjske zidove te se primjenjuje lagana izolacija niske gustoće. U zoni ravnog krova predviđena je ugradnja XPS 20 cm s dodatnom hidroizolacijom. Stolarija se ugrađuje u razini vanjskog zida jer se planira postavljanje izolacije velike debljine te će se na taj način smanjiti potrebna širina vanjskih klupčica. Predviđena PVC stolarija ima visoku otpornost na atmosferska djelovanja i ultra ljubičasto zračenje. U slučaju promjene boje tijekom vremena postoji mogućnost premazivanja plastičnih površinama posebnim bojama za plastiku.

  Koeficijent prolaska topline za vanjske zidove iznosi:
  Vanjski zid 1-1 – opeka 38, U=0,25 W/m2K.

  Koeficijent prolaska topline za unutarnje zidove iznosi:
  Unutarnji zid 4-4 – opeka 38, U=0,29 W/m2K.

  PODOVI
  Koeficijent prolaska topline za podove prema podrumu iznosi: U=1,95 W/m2K.

  RAVNI KROV
  Koeficijent prolaska topline za ravni krov iznosi: U=0,19 W/m2K.

  STOLARIJA
  Koeficijent prolaska topline za novu ugrađenu PVC stolariju iznosi: U=1,30 W/m2K.

  S obzirom na značajne uštede koje će se ostvariti nakon energetske obnove ovojnice zgrade, gubitak topline kroz pod prema podrumu je relativno malen.


  UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA
  * Hidroizolaciju treba izvesti jednim slojem varene bitumenske trake na prethodno osušenubetonsku podlogu, i predpremaz bitumenskom emulzijom.
  * Prilikom ugradnje nove stolarije potrebno je kvalitetno izolirati spojeve sa zidom te spriječiti nastanak toplinskih mostova. Sve prema grafičkim prilozima projekta.
  * Između nove PVC stolarije i zida ugradit će se pjenasta izolacija po cijelom obodu stolarijeda se osigura čvrstoća i krutost stolarije uz otpornost na udare vjetra. Dodatno će se na rubnim spojevima postaviti brtvena traka da se onemogući ulazak zraka kroz mikropukotine i procjepe na spojevima.
  * Obrubi stolarije će se dodatno u kasnijim fazama izolirati s 3-5 cm toplinske izolacije da sesmanji djelovanje toplinskog mosta na spoju stolarije i zidne konstrukcije
   
  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE
  Projektirani vijek trajanja dijela zgrade koji se rekonstruira je 50 godina. Uvjeti za održavanje su
  * periodični vizualni pregled konstruktivnih elemenata
  * periodični pregled stanja pokrova i olučnih horizontala i vertikala
  * periodični pregled vanjske izolacije zgrade - Izolacija se održava redovitim pregledimasvakih par godina uz otklanjanje oštećenja nastalih djelovanjem kiše i snijega. Na izolaciju je postavljen sloj zaštinih folija, mrežica koje onemogućuju prodor kišnice u sloj izolacije. U slučaju prodora kišnice u sloj izolacije smanjuju se izolacijska svojstva.
  * Stolarija se održava redovitim pregledima svakih par godina uz otklanjanje oštećenjanastalih djelovanjem kiše i snijega. U slučaju promjene boje PVC materijala isti je moguće premazati posebnim premazima za plastične površine.
  * redovito ličenje zidnih, stropnih površina, te dijelova od metala


  Arhitektonski projekt
  Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.

  Elaborat toplinske zaštite
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

   

  STEPINCA 0

  STEPINCA 1

  STEPINCA 2

  STEPINCA 3

  STEPINCA 4

  STEPINCA 5

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive