Servis Đakovo 2017

  HD AUTO SERVIS 220x120Auto servis Đakovo 2017, planira se smještaj i izgradnja nove zgrade za potrebe autoservisa. Sustav grijanja je projektiran klasičnim sustavom plinske instalacije s plinskim bojlerom i radijatorima koji se spajaju preko razdjelnika na bojler. Sustav grijanja radionice predviđen je uporabom uljne peći u kojoj bi se sagorijevalo motorno ulje koje je otpad.


  PLINSKI PRIKLJUČAK
  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskim uvjetima distributera plina i ovom projektu. Izvođenje radova na priključnom plinovodu može se povjeriti samo specijaliziranoj tvrtki koja posjeduje posebnu opremu i ateste za zavarivanje plinskih vodova pod tlakom. Prije početka radova potrebno je distributeru plina prijaviti početak radova na instalaciji. Priključni plinovod definirati prema stvarnom stanju na lokaciji probnim iskopima. Od priključnog plinovoda vodi se po prilaznom putu plinovod u podzemnom kanalu na dubini od 1,00-1,20 m, sa svih strana se oblaže pijeskom. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. U vanjskom ormariću se ugrađuje kuglasta slavina prije ulaska instalacije u zgradu. Cjelokupna instalacija nemjerenog plina izraditi će se vidljivo izvan zida iz čeličnih cijevi prema DIN 2440. Instalacija će se učvrstiti na zid ili strop odgovarajućim obujmicama, odnosno ovjesnicama.

  CJEVOVODI INSTALACIJE
  Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to: čelične cijevi prema DIN 2440, kvaliteta Č. 0206. Sve cijevi, armaturu i spojnice prije ugradnje u cjevovod treba iznutra očistiti od svih nečistoća. Međusobno se cijevi moraju spajati autogenim zavarivanjem dok se plinomjeri, plinska trošila i armatura priključuju odgovarajućim spojnicama s navojem. Spojevi cjevnim navojem smiju se izvoditi isključivo izvan zida. Kod navojnih spojeva kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih instalacija kao SYNTHESOL traka. Cijevi predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja i to: osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljane boje za plinsku instalaciju.

  DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE I PRORAČUN PADA TLAKA
  Prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600. Određivanje promjera čeličnih cijevi razvoda, potrošnih, uzvodnih, ogranaka i priključnih vodova. Proračun plinske instalacije omogućuje izbor najmanjih standardnih promjera cijevi za svaku dionicu uz ograničenje brzine strujanja i ukupnog pada tlaka. U kućnom priključku preporučena najveća brzina strujanja iznosi 6 m/s. Brzinu strujanja u kućnim instalacijama potrebno je ograničiti na 3 m/s da se izbjegnu šumovi u cjevovodu koji nastaju pri većim brzinama u uvjetima najveće potrošnje. Potreba za ograničenjem pada tlaka u kućnom priključku i instalaciji također se javlja u uvjetima najveće potrošnje, a odnosi se na raspoloživu razliku protočnog tlaka na ulazu u kućni priključak i radnog tlaka najudaljenijeg plinskog trošila. Radi jednostavnijeg postupka dimenzioniranja kućna instalacija zajedno s kućnim priključkom dijeli se na funkcionalne cjeline, a za svaku od njih propisan je najveći dozvoljeni pad tlaka.

  PLINSKI BOJLER
  Centralni uređaj za pripremu ogrjevne vode radi u režimu 80/60oC, a prema proračunima gubitaka i odabiru ogrijevnih tijela odabran je slijedeći uređaj za zagrijavanje. Dan je samo primjer plinskog bojlera te se može ugraditi bilo koji atestirani bojler iste snage te sličnih karakteristika:

  VAILLANT ecoTEC plus VUW INT 206/5-5
  Turbo kondenzacijski kombi uređaj
  Snaga grijanja 20 kW za 80/60°C
  Snaga sanitarna 24 kW
  modulacija snage 20-100%
  stupanj iskorištenja 108 %
  zemni plin pt=20mbar, qv=2,6 m3/h
  UNP pt=30mbar, qm=1,9 kg/h
  dimenzije dxšxv 34x44x72 cm
  buka rada uređaja 46 dB(A)
  masa uređaja 35 kg
  naponska 230V/50Hz, 140W, IPX4D
  plinski priključak 15 mm
  priključak grijanja 22 mm
  priključak sanitarni G 3/4"
  kondenzat 19 mm
  zrakodimovod 60/100 mm
  protok dimnih pl. 1,80 - 11,1 g/s
  temperatura di.pl. 40 - 70 °C
  protok kondenzata 2,0 lit/h

  Daljinsko upravljanje VRC 450
  * sustav grijanja prostorija
  * priprema tople sanitarne vode
  * vremensko upravljanje
  * termostat prostora VRT 370

  Aparat ima atmosfersku komoru za izgaranje i pomoću dimovoda plinovi se odvode izvan prostorije građevine odnosno u atmosferu. Ulaz svježeg zraka za izgaranje dovodi se kroz odgovarajući zrakovod te rešetke. Aparat je potrebno montirati prema uputama koje uz svaki aparat daje proizvođač. Aparat je kompaktna izvedba uređaja koji sadrži atmosferski plamenik, priključni ormarić, cirkulacionu pumpu i ostale uređaje potrebne za siguran rad. Aparat se spaja na instalaciju izmjenične struje 220V/50Hz, vodovod i na instalaciju zemnog plina.

  ZAŠTITNI SIGURNOSNI VENTIL
  Kod zatvorenog sustava grijanja obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja do max. 3 bar-a i ekspanzijske posude zatvorenog tipa. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla.

  ODABIR RADIJATORSKIH TIJELA
  Kao ogrjevna tijela u pojedinim prostorijama odabrani su ventilski radijatori. Radijatori su opremljeni slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnim pipcem i prigušnicom. Radijatori na sebi imaju termostatske ventile s termostatskim glavama za regulaciju temperature po prostorima. Svaki radijator se preko ventila može odvojiti od mreže bez potrebe za pražnjenjem cijele mreže. Šumovi i žuborenja koji se mogu javiti tijekom rada isključivo su uzrok prisutnosti zraka u sistemu pa je dobro povremeno nadzirati pritisak i vršiti ispuštanje zraka iz sistema kako bi se omogućio optimalan rad radijatora. U vrijeme kada sistem grijanja nije duže u upotrebi (van sezone grijanja) ne zatvarati ventile na bateriji jer može zbog dilatacijskih procesa doći do neželjenih posljedica (puknuća članaka u bateriji). Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda. U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil .

  ULJNI GRIJAČ RADIONE
  Univerzalni uljni grijač SMH-33 namijenjen je za zagrijavanje industrijskih postrojenja koja ne sadržavaju sustave centralnog grijanja (radionice, postaje za servisiranje automobila, tvorničke hale, skladišta, podrumi, garaže i tako dalje). Peć može raditi na većini mineralnih i biljnih ulja, kao što su to motorna i grijaća ulja, transmisijske i hidraulične tekućine, HBO I, II, III i ulja s maksimalnom kinematičkom viskoznošću od 6,00 mm2/s pri temperaturi od 20°C te plamištem, čije temperatura ne smije iznositi manje od 40°C. Isto tako, gustoća ne smije iznositi manje od 0,94 g / cm3.

  Sigurnosni aspekti
  Uljni grijač SMH-33 mora biti napajan izmjeničnom strujom čiji napon iznosi 230V, a frekvencija 50Hz. Osigurač je instaliran na kućište kontrolnog modula (1A/250V). Uljni grijač SMH-33 opremljen je s dva bi-metalna senzora koji jamče siguran i ekonomičan rad jedinice. Bi-metalni senzor, smješten u komori za izgaranje, reagira zatvaranjem kontakata kada temperatura plamenika prelazi 40°C i otvaranjem istih kada temperatura padne ispod 35°C. U kriznim situacijama (pregrijavanje, izlijevanje ulja) procesor provjerava signal iz bi-metalnog senzora te pokreće ispušni ventilator sve dok se plamenik ne ohladi na temperaturu manju od 35°C. Drugi bi-metalni senzor smješten je blizu dovodnog ventilatora. Njegova granična vrijednost temperature iznosi 90°C. Otvaranje njegovih kontakata, uzrokovano prekoračenjem granične temperature, rezultira automatskim prelaskom peći u način rada ˝pregrijavanje˝. Grijač je također opremljen senzorom težine koji se pak nalazi ispod ložišta u koji se odlijeva suvišno ulje (odnosno zaštita od prelijevanja). Za vrijeme normalnog ili standardnog rada, iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno nikakvo rukovanje dijelovima unutar kućišta ili zabrtvljenim dijelovima upravljačkog sklopa peći, kao ni ugrožavanje integriteta ožičenja. Svaka aktivnost neovlaštene osobe može dovesti do opasnosti od strujnog udara (230VAC/50Hz), kao i do opeklina.

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Zlatko Paić, dipl.ing.arh.

   

  HD AUTO SERVIS 750 1

  HD AUTO SERVIS 750 2

  HD AUTO SERVIS 750 3

  HD AUTO SERVIS 750 4

  HD AUTO SERVIS 750 5

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive