Restoran Otočac 2006

  HD RESTORAN OTOČAC 220x120Restoran Otočac 2006, postojeća građevina je dograđena i rekonstruirana s ciljem povećanja restoranskog kapaciteta. Sustav grijanja je osiguran primjenom klasičnih tehničkih rješenja plinske kotlovnice te ogrijevnih tijela radijatora. Predviđena je izgradnja sustava prisilne ventilacije te klimatizacije pomoću nekoliko klima komora.


  Hotel se grije pomoću dva toplovodna kotla snage 2x200 kW. Za toplovodno grijanje je potrebno odvojiti 100 kW snage, za potrebe dvije klima komore dodatnih 200 kW snage, a 50 kW je predviđeno za grijanje PTV.

  a) Rad sustava i njegov način uporabe te način gospodarenja energijom
  - Izvor topline:
  -kao izvor topline koristi se kontejnerska kotlovnica ukupne maksimalne snage 400 kW

  - Toplinski ponori:
  -dimenzije svakog pojedinog radijatora su dane na odgovarajućoj dispoziciji
  -radijatorska tijela su člankaste izvedbe
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije
  -grijači klima komore 98 kW i 96 kW

  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 90/70 °C nije opasan za čovjeka

  - Spajanje radijatora:
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  -radijatorska tijela se postavljaju na zidove pomoću brzomontažnih konzola odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru

  -Izolacija:
  -cijevi koje se vode izvan zgrade izolirati vatrootpornom staklenom vunom debljine istom debljini cijevi te obložiti Al limom
  -cijevi koje prolaze u zidovima, podovima izolirati polimernom cijevnom izolacijom 15mm

  b) Sustav upravljanja i regulacije
  -Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako ogrijevno tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na najvišoj točci glavnog razvoda
  -na pojednim mjestima su postavljeni odzračni lonci, prema nacrtu
  -Hidrauličko uravnoteženje mreže
  -dodatno se na svakom radijatoru vrši regulacija preko navijka i ventila
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja i izdati uvjerenje
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera
  -predviđeno je balansiranje mreže STAD ventilima prema danoj shemi

  PLINSKA INSTALACIJA UNP-a
  a) Rad sustava i njegov način uporabe te način gospodarenja energijom
  -Potrebna količina plina: 12,3 m3/h
  -Plinski priključak, instalacija do glavnog zapornog ventila:
  -u plinskoj mreži se nalazi UNP
  -predviđen je spremnik 10 m3 , a dimenzija spremnika je dobivena proračunom, te je predviđeno osam punjenja godišnje sustava
  -predviđena potrošnja je 33 toneUNP/god
  -od spremnika UNP vodi se nadzemno čelična cijev do isparivača UNP-a
  -predviđena su dva električna isparivača UNP-a s maksimalnim masenim protokm UNP-a 25 kg/h, a električna priključna snaga je 4 kW
  -natpisi upozorenja na ormariću isparivača
  -POZOR PLIN
  -ZABRANJENA UPOTREBA OTVORENOG PLAMENA
  -OBAVEZNA UPOTREBA NEISKREĆEG ALATA
  -od isparivača vodi se nadzemno priključak za kontejnersku kotlovnicu, te podzemno PE-HD vod za hotel
  -podzemni plinovod PE-HD 32x2,3 (polietilen-high denisty) izvesti skladu sa standardima, tehničkim normativima i drugim propisima vezanim za plinske priključke
  -postavljanje dovodne PE-HD plinske cijevi prema crtežu Detalj plinskog priključka
  -zavarivanje PE-HD cijevi i cijevnih elemenata predviđeno je elektrozavarivanjem s otpornom žicom koja se nalazi u spojnicama cijevi
  -nakon izlaska iz zemlje se postavlja prelazni komad PE-HD/čelik i čelična cijev se vodi do glavnog ventila
  -PE-HD cijevi, sedlo spajaju se pomoću automatskog aparata koji sam određuje parametre zavarivanja (temperatura, vrsta fitinga, napon struje, otpor struje, vrijeme zavarivanja i vrijeme hlađenja)
  -zavarivanje PE cijevi i fitinga mogu vršiti samo atestirani zavarivači

  VENTILACIJA
  Projektom je predviđeno ventiliranje pomočnih prostorija, restorana, buffeta, soba i sanitarnih prostora. Projektirane su količine zraka minimalno 50 m3/hčovjek za sobe dok su sanitarni prostori projektirani sa 6 i/h izmjena zraka volumena prostorije na sat, a prostor za pušenje je projektiran sa 10 i/h. Svježi zrak se uzima preko protukišne žaluzije smještene krovu za komore sobe, a otpadni se izbacuje putem krovnog ventilatora, sobnih zidnih ventilatora, stropnih ventilatora.

  a) Rad sustava i njegov način uporabe te način gospodarenja energijom
  -klima komora KK1
  -komora se koristi za ubacivanje zraka u prostorije prizemlja i podruma hotela
  -predviđena je klima komora proKLIMA tip KU4-S3
  -prostorije su projektirane s 6750 m3/h dobavnog/odsisnog zraka
  -klima komora je građena od žaluzije, filtera, vodenog grijača, ventilatora

  -klima komora KK2
  -komora se koristi za ubacivanje zraka u prostor restorana
  -predviđena je klima komora proKLIMA tip KU4-S24
  -prostorije su projektirane s 6500 m3/h dobavnog/odsisnog zraka
  -klima komora je građena od dobavnog i povratnog dijela,
  -dobavna strana: žaluzija, filter, rekuperator, grijač, ventilator, prigušivač, elastični spoj
  -odsisna strana: žaluzija, filter, ventilator, elastični spoj

  -klima komora KK3
  -komora se koristi za ubacivanje zraka u prostorije potkrovlja
  -predviđena je klima komora proKLIMA tip PKU1 SP-3
  -prostorije su projektirane s 400 m3/h dobavnog/odsisnog zraka
  -klima komora je građena od žaluzije, filtera, električnog grijača, ventilatora

  -klima komora KK4
  -komora se koristi za ubacivanje zraka u prostorije potkrovlja
  -predviđena je klima komora proKLIMA tip PKU1 SP-3
  -prostorije su projektirane s 400 m3/h dobavnog/odsisnog zraka
  -klima komora je građena od žaluzije, filtera, električnog grijača, ventilatora

  Arhitektonski projekt
  Ana Alar, dipl.ing.arh

  Elektrotehnički projekt
  Željka Hitrec, dipl.ing.el.

  Strojarski Projekt
  Antun Mali, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD RESTORAN OTOČAC 750 1

  HD RESTORAN OTOČAC 750 2

  HD RESTORAN OTOČAC 750 3

  HD RESTORAN OTOČAC 750 4

  HD RESTORAN OTOČAC 750 5

  HD RESTORAN OTOČAC 750 6

  HD RESTORAN OTOČAC 750 7

  HD RESTORAN OTOČAC 750 8

  HD RESTORAN OTOČAC 750 9

  HD RESTORAN OTOČAC 750 10

  HD RESTORAN OTOČAC 750 11

  HD RESTORAN OTOČAC 750 12

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive