APN OS i PO 2015

  APN ESCOAPN Osijek i Požega 2015 je projekt energetske obnove dvije javne zgrade Policijskih uprava u Osijeku i Požegi. Zgrade se obnavljaju sukladno ugovoru o izvršenju usluge ESCO pri čemu se iz ušteda u energentima vraća uložena investicija u obnovu zgrade. Napravljenim energetskim analizama opravdana je investicija u obnovu i povrat uloženog iz ušteda.

     ZGRADA POŽEGA
  Na postojećoj zgradi Policijske uprave Požeško-Slavonske ovim glavnim projektom definirano je provođenje mjera zamjene postojeće i ugradnje nove energetski učinkovite vanjske stolarije te izvedba toplinske zaštite ovojnice. Južno krilo predmetne zgrade sastoji se od dijelom grijanog podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja. U sjevernom krilu nalazi se sportska dvorana koja je prizemna. Uz zgradu se nalaze i pomoćni objekti (garaže,autopraonica) koji nisu predmet obnove. Ukupna bruto površina cjelokupne zgrade je 3.215 m2, neto površina je 2.572 m2, a korisna površina grijanog prostora je 2.279 m2. Zgrada policijske uprave je uglavnom uredske namjene, te sadrži i sportsku dvoranu. Vanjski zidovi su armiranobetonski debljine 31 cm. Međukatne konstrukcije su armiranobetonske ploče. Krov je na većini zgrade kosa AB ploča s pokrovom od valovitih ploča.

  Vanjski zidovi zgrade su od armiranog betona s unutarnje strane, zračne ispune i fasadne opeke s vanjske strane i dijelom od siporeks blokova s unutarnje strane, zračne ispune i fasadne opeke s vanjske strane. Parapeti na katovima jugoistočnog i sjeverozapadnog pročelja južne dilatacije su od panela s metalnom oblogom. Međukatne konstrukcije su armiranobetonske ploče. Krov je na većini zgrade kosa AB ploča s pokrovom od valovitih ploča.

  APN POEGA

   

  ZGRADA OSIJEK
  Na postojećoj zgradi II.policijske postaje Osijek, Policijska uprava Osiječko baranjska ovim glavnim projektom definirano je provođenje mjera zamjene postojeće i ugradnje nove energetski učinkovite vanjske stolarije te izvedba toplinske zaštite ovojnice. Zgrada se sastoji se od negrijanog podruma ispod dijela zgrade, prizemlja i dva kata iznad dijela prizemlja. Ukupna bruto površina zgrade je 1.453,5 m2. U podrumu se nalazi plinska podstanica i spremišta, a u prizemlju i na katovima uredski prostori i sanitarni čvorovi.Zgrada je zidana punom opekom debljine 25 cm i 38 cm. Stropovi su sitnorebriasti, uključujući i ravni krov na kojem je završni sloj hidroizolacija.

  Od strojarskih sustava u zgradi II Policijske postaje Osijek je instaliran sustav grijanja koji koristi toplinsku energiju iz centralnog sustava distributera HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., pogon Osijek, Cara Hadrijana 3, Osijek,a hlađenje je osigurano monosplit jedinicama u 14 prostorija. Ostali tehnički sustavi kao što su ventilacija i klimatizacija nisu instalirani.

   

  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Elektrotehnički projekt
  Zvonko Knežević, dipl.ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Ana Pećar, dipl.ing.arh.

  APN OSIJEK

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive