0Brezovica, pasivna kuća Šobot 2010. Prvi koncepti pasivnih kuća izgledom slijede načela sunčane Arhimedove kuće koja je otvorena prema jugu i zatvorena je prema hladnom sjeveru. Ciljana je energetska klasa A+ koja ima manje od 15 kWh/m2a toplinskih gubitaka.

  HD LAZIC 220x120Kuća Lazić, Zagreb 2010, projektom je predviđeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja pomoću ventilokonvektora koji su sakriveni u spuštenom stropu. A primarni uređaj za grijanje je zračna dizalica topline smještena pored zgrade.

  HD SOJC 220x120Zgrada Sojč K3, Oroslavje 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

  HD TRGOCENTAR ZABOK 220x120Trgocentar Zabok 2010, je trgovačka zgrada maloprodaje. Sustav grijanja i hlađenja je koncipiran ukupnim sustavom ventilacije i klimatizacije preko centralnog roof topa na krovu koji koristi za grijanje pomoću zemnog plina. Dok se za hlađenje koristi dodatni rashladnik u samom uređaju.

  HD PAVLINIC 220x120Zgrada Pavlinić, Veliko Trgovišće 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

  HD STUBICA DVORANA 220x120Trodijelna dvorana Stubica 2010, projekt izgradnje sporstske dvorane koja se može podijeliti na tri funkcionalne cjeline. Sustav grijanja je pomoću blokovske vanjske kotlovnice i plinskih infra grijalica. Dodatno je predviđen ventilacijsko klimatizacijski sustav za dovođenje svježeg zraka u prostor dvorane.

  HD SARKA 220x120Zgrada Sarka 2010 je poslovno trgovačka zgrada koja je smještena u Satnici Đakovačkoj. Predmet projekta je rekonstrukcija i nadogradnja postojeće uljne instalacije te uljne kotlovnice. Sanacija dimovoda i definicija eksplozijskih zona opasnosti.

  HD PERKOVCI 220x120Tribina Perkovci 2010, projektnim rješenjem osigurano je grijanje sportskih prostorija NK Perkovci pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Korištenje prostorija je periodično i povremeno ovisno o potrebama.

  HD TOMICIC 220x120Sušara Tomičić Široko Polje 2010, projektom je obrađen priključak tehnološke sušare na javnu plinsku mrežu te napajanje plinskih plamenika za potrebe sušenje sjemenki i cvijeta kamilice. Cjevovodi su dimenzionirani za potrebe budućeg proširenja kapaciteta sustava i izgradnju novih sušara.

  HD PASTORALNI 220x120Pastoralni centar Strizivojna 2010, građevina će se koristiti periodički za potrebe korisnika javne zajednice. Predviđeni sustav grijanja je koncipiran primjenom plinskog bojlera i klasičnih radijatora. Plinska instalacija se spaja na javnu plinsku mrežu.

  HD PILICIC 220x120Zgrada Piličić Strizivojna 2010, projektinim rješenjem osigurano je grijanje prostorija trgovine pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Plinska instalacija se nadograđuje novim elementima i uređajima.

  HD DOM KUSEVAC 220x120Dom Kuševac 2010, građevina će se koristiti periodički za potrebe korisnika javne zajednice. Predviđeni sustav grijanja je koncipiran primjenom plinskog bojlera i klasičnih radijatora. Plinska instalacija se spaja na javnu plinsku mrežu.

  HD ZDERIC 220x120Zgrada Žderić Đakovo 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

  HD ROSES OUTLET 220x120Roses Outlet Sveti Križ Začretje 2007, je projekt izgradnje trgovačkog outlet centra koje je smješten uz autocestu Zagreb - Macelj. U outletima se prodaju svjetski brendovi po cijenama sniženim 30 do 70 posto u odnosu na cijene u normalnim dućanima. Prodaje se roba koja je preostala od prijašnjih sezona ili se roba prodaje na trajnim akcijama.

  HD BAZEN IVER 220x120Bazen IVER Sesvetski Kraljevec 2007, projekt izgradnje novog zatvoreng bazena u naselju Iver. Strojarskim projektom definirano je tehničko rješenje grijanja i ventilacije prostora bazena uz održavanje mikroklimatskih uvjeta. Osnovni energet za grijanje je zemni plin koji se sagorijeva u plinskoj kotlovnici za generiranje toplinske energije.

  HD MIOC ZAGREB 220x120MIOC Zagreb 2007, ili XV. gimnaziji je projektom dograđeno dugo planirano treće krilo čime se nastava svela na jednu smjenu što je bio dugogodišnji plan. Sustav grijanja je klasičan spojen na postojeću kotlovnicu koja je smještena u podrumskim prostorijama. Razrađena je nova mreža klasičnog radijatorskog visokotemperaturnog grijanja.

  HD AIRLINES 220x120Avionski hangar Croatia Airlines 2007, građevina je specifična s visokim zahtjevima za zaštitu od požara obzirom da se u njoj garažira zrakoplov. Odabran je toplozračni sustav grijanja koji pomoću platnenih kanala dobavlja zrak u hangar. Lož ulje se koristi kao energent koji izgara u uljnom termogenu za generiranje energije.

  HD ASIKO 220x120Asiko Zagreb 2007, projektom su obrađene instalacije poslovne zgrade koja se koristi za servis i prodaju osobnih automobila te lakih teretnih vozila. Primarni energent za grijanje je zemni plin koji izgara u plinskim bojlerima za generiranje toplinske energije. U radnim prostorima pri stropu ugrađeni su visokotemperaturni paneli koji konvekcijom griju zrak.

  HD OKIROTO 220x120Okiroto Pregrada 2007, projekt izgradnje uredsko-proizvodne hale tvrtke koja se bavi proizvodnjom raznih plastičnih artikala. Pogon ima velike toplinske disipacijske gubitke koji nastaju tijekom rada tehnoloških strojeva za zagrijavanje plastične sirovine stoga je osigurana izdašna prisilna ventilacija pogona. Grijanje se temelji na uporabi zemnog plina.

  HD KB MERKUR ZAGREB 220x120Klinička bolnica Merkur Zagreb 2006, Objekt Poliklinika je prizemni dio izgrađen uz južni dio stare zgrade.Postojeći objekt ima u jednom dijelu površine podrum te prizemlje.Na postojeći prizemni objekt po ovom projektu treba se izgraditi kat u kojem će se smjestiti intenzivna njega pacijenata, izolacije, odjel i prostorije liječnika.

  HD IVE ANDRIĆA 220x120Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb 2006, projekt obnove i rekonstrukcije instalacije grijanja te pripadajuće centralne toplinske strojarnice koja je smještena u zgradi. Zgrada se grije klasičnim sustavom pomoću člankastih radijatorskih tijela koja su vezana na novu toplinsku podstanicu. U podstanici se projektom predviđa zamjena ukupne opreme grijanja.

  HD CESARIĆA 220x120Dobriše Cesarića Zagreb 2006, projektom obnove osnovne škole obuhvaćena je sanacija postojeće radijatorske mreže u cijeloj zgradi koja je dotrajala. Kroz zahvat je obnovljena i plinska kotlovnica novom opremom kojom će se produžiti mogućnost uporabe cjelokupne instalacije grijanja prije obuhvatne rekonstrukcije cijelog sustava.

  HD KAMENSKO 220x120MORH vojarna Kamensko 2006, integralnim projektom obuhvaćena je obnova i uređenje centralnog restorana koji se koristi za pripremanje obroka zaposlenika vojarne. Predviđena je ugradnja novog centralnog sustava ventilacije i klimatizacije restorana kao i nova tehnološka oprema profesionalne kuhinje s pratećim novim uređajima.

  HD REGENERACIJA 220x120Regeneracija Zabok 2006, projektom je obuhvaćena obnova i zamjena dotrajalih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije uredskih te pogonskih prostorija kao i pratećih tehnoloških instalacija komprimiranog zraka te uljnog gospodarstva. Plinska instalacija je provedena do novih plinskih kotlova za dogrijavanje radnog prostora.

  HD RESTORAN OTOČAC 220x120Restoran Otočac 2006, postojeća građevina je dograđena i rekonstruirana s ciljem povećanja restoranskog kapaciteta. Sustav grijanja je osiguran primjenom klasičnih tehničkih rješenja plinske kotlovnice te ogrijevnih tijela radijatora. Predviđena je izgradnja sustava prisilne ventilacije te klimatizacije pomoću nekoliko klima komora.

  HD TONDACH ĐAKOVO 220x120Tondach Đakovo 2005, projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće plinske instalacije tehnološkog pogona proizvodnje proizvoda od gline. Zemni plin se koristi u pogonu za grijanje tunelskih peći te opekarskih proizvoda koji se proizvode u pećima kao što su palete proizvoda. Kvalitetna glina lokacije pogona daje vrhunski krajnji proizvod.

  HD LIDL ŽUPANJA 220x120A+ LIDL Županja 2004, projekt izgradnje poslovne zgrade za maloprodaju pretežito prehrambenih proizvoda čime je uvjetovano održavanje mikroklimatskih uvjeta u zgradi tijekom cijele godine. Primarni uređaj za grijanje zgrade je geotermalna mreža koja je postavljena ispod manipulativnih površina u spoju na uređaj dizalicu topline zemlja-voda.

  HD KAUFLAND OSIJEK 220x120Kaufland Osijek 2004, projekt poslovne trgovačke zgrade koja se koristi za prodaju pretežito prehrambenih proizvoda. Sukladno tehničkim zahjtjevima projektom je definiran sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Primarni energent za grijanje je zemni plin koji se koristi u plinskoj kotlovnici za generiranje toplinske energije.

  HD CESTING OS 220x120Cesting Osijek 2004, izvedeni projekt poslovne uredske zgrade tvrtke koja se bavi prvenstveno održavanjem cesta. Sustav grijanja i hlađenja je odabran primjenom plinskog kotla za vanjsku ugradnju dok se zgrada hladi pomoću rashladnika te mreže ventilokonvektora. Primarni energent za grijanje je zemni plin koji se koristi u klasičnim instalacijama.

  HD HRVATSKE VODE 220x120Hrvatske vode Osijek 2004, izvedeni projekt poslovne uredske zgrade. Strojarskim projektom su obrađene instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije svih etaža zgrade. Instalacije su odabrane sukladno tadašnjim dostupnim tehnološkim rješenjima te je primarni energent za grijanje zemni plin dok je električna energija energent za hlađenje i ventilaciju.

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive