HD LAZIC 220x120Kuća Lazić, Zagreb 2010, projektom je predviđeno tehničko rješenje grijanja i hlađenja pomoću ventilokonvektora koji su sakriveni u spuštenom stropu. A primarni uređaj za grijanje je zračna dizalica topline smještena pored zgrade.

HD SOJC 220x120Zgrada Sojč K3, Oroslavje 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

HD TRGOCENTAR 220x120Trgocentar SKZ 2010, je trgovačka zgrada maloprodaje. Sustav grijanja i hlađenja je koncipiran ukupnim sustavom ventilacije i klimatizacije preko centralnog roof topa na krovu koji koristi za grijanje pomoću zemnog plina. Dok se za hlađenje koristi dodatni rashladnik u samom uređaju.

HD PAVLINIC 220x120Zgrada Pavlinić, Veliko Trgovišće 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

HD STUBICA BIG 220x120Trodjelna dvorana Stubica 2010, projekt izgradnje sporstske dvorane koja se može podijeliti na tri funkcionalne cjeline. Sustav grijanja je pomoću blokovske vanjske kotlovnice i plinskih infra grijalica. Dodatno je predviđen ventilacijsko klimatizacijski sustav za dovođenje svježeg zraka u prostor dvorane.

HD SARKA 220x120Zgrada Sarka 2010 je poslovno trgovačka zgrada koja je smještena u Satnici Đakovačkoj. Predmet projekta je rekonstrukcija i nadogradnja postojeće uljne instalacije te uljne kotlovnice. Sanacija dimovoda i definicija eksplozijskih zona opasnosti.

HD PERKOVCI 220x120Tribina Perkovci 2010, projektnim rješenjem osigurano je grijanje sportskih prostorija NK Perkovci pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Korištenje prostorija je periodično i povremeno ovisno o potrebama.

HD TOMICIC 220x120Sušara Tomičić Široko Polje 2010, projektom je obrađen priključak tehnološke sušare na javnu plinsku mrežu te napajanje plinskih plamenika za potrebe sušenje sjemenki i cvijeta kamilice. Cjevovodi su dimenzionirani za potrebe budućeg proširenja kapaciteta sustava i izgradnju novih sušara.

HD PASTORALNI 220x120Pastoralni centar Strizivojna 2010, građevina će se koristiti periodički za potrebe korisnika javne zajednice. Predviđeni sustav grijanja je koncipiran primjenom plinskog bojlera i klasičnih radijatora. Plinska instalacija se spaja na javnu plinsku mrežu.

HD PILICIC 220x120Zgrada Piličić Strizivojna 2010, projektinim rješenjem osigurano je grijanje prostorija trgovine pomoću zemnog plina. Odabrane su plinske peći za grijanje prostorija te plinski bojleri za grijanje PTV. Plinska instalacija se nadograđuje novim elementima i uređajima.

HD DOM KUSEVAC 220x120Dom Kuševac 2010, građevina će se koristiti periodički za potrebe korisnika javne zajednice. Predviđeni sustav grijanja je koncipiran primjenom plinskog bojlera i klasičnih radijatora. Plinska instalacija se spaja na javnu plinsku mrežu.

HD ZDERIC 220x120Zgrada Žderić Đakovo 2010, ima koncipirano grijanje klasičnim spojem na plinsku mrežu zemnog plina. Sustav grijanja je opremljen mrežom plinskih kombi bojlera i radijatora po prostorijama. Hlađenje je osigurano split klima jedinicama u dnevnom boravku, dok je ventilacija prostora minimalna.

Stranica 8 od 8

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
Kralja Tomislava 82.
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
Fax: 031-815-006
Mobitel: 099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive