Škola Borovo 2003

  HD ŠKOLA BOROVO 220x120Osnovna škola Borovo 2003, projekt obnove škole i prateće sportske dvorane u naselju Borovo. Predviđena je ugradnja klasičnih instalacija radijatorskog grijanja s plinskom kotlovnicom dok dvorana ima prisilnu ventilaciju s klima komorom da se osigura minimalna izmjena svježeg zraka tijekom nastave.


  CENTRALNO GRIJANJE
  - Izvor topline:
  -kotao se nalazi u kotlovnici u podrumu zgrade
  -kotlovnica je opremljena s dva aparata za gašenje požara S-6 i jednim CO2, s hidrantom, sandukom s pijeskom, glavnom sklopkom, dozračnim i odzračnim rešetkama, dimnjak V&N Unitherm 200
  -kao izvor topline se koristi jedan uljni kotao Buderus GE315-230 Buderus snage 210 kW, s prisilnom cirkulacijom zraka
  -uređaj je opremljen sa svom potrebitom sigurnosnom i hidrauličkom opremom : osigurač od previsokog tlaka, osigurač od nestanka vode, ekspanzijska posuda, sigurnosni ventil, cirkulacijska pumpa ...
  -veza komore i uljnog kotla, elektroormar komore može uključiti kotao kada ne radi grijanje škole

  - Uređaj se koristi za:
  -centralno radijatorsko grijanje i pripremu potrošne tople vode

  - Radni temperaturni režim:
  -radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 70/55 °C nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -glavni razdjelnik se nalazi u kotlovnici i na njega su spojena četiri kruga: PTV, Tichelmann mreža, dvocijevna mreža, grijanje stana domara
  -sekundarni razdjelnik se nalazi u strojarnici klima komore i na njega su spojena tri kruga: podno grijanje, zonski grijači, gledalište
  -cijevna mreža centralnog grijanja se izvodi kao Tichelmann i dijelom dvocijevna, čeličnim cijevima spojenim zavarivanjem
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi koje sprečavaju pucanje zida i žbuke oko provrta

  - Podno grijanje:
  -mrežu podnog grijanja dvorane izvesti prema DIN normama za sportske dvorane
  -u pod se postavljaju dva razdjelnika za povrat i polaz
  -svaka cijev ima tri prolaza, razmak 160mm
  -cijev PE-Al-PE 20x2,3 spojena na kolektor navojnim priključkom
  -izolacija 5+3cm stiropor, izolacija od 3cm s udubljenjima za polaganje cijevi+ Al 0,5mm lamele
  -temperatura polaza podnog grijanja se regulira preko hidrauličke grupe povezane na elektroormar klima komore

  - Radijatorska tijela:
  -dimenzije svakog pojedinog radijatora su dane na odgovarajućoj dispoziciji ili u odgovarajućem prilogu
  -radijatorska tijela su člankaste izvedbe, izrađena od Al legure tlačnim lijevom Lipovica SE-500S
  -opremaju se radijatorskim termostatskim ventilima s termostatskim glavama, pipcima za odzračivanje i navijcima s mogučnošću pražnjenja radijatora
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije

  - Spajanje radijatora:
  -razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz tako da se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje ljudi
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  -pomoću brzomontažnih konzola radijatorska tijela se postavljaju na zidove odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru

  - Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako radijatorsko tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na najvišoj točci glavnog razvoda

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na pojedinom radijatoru postavlja se na svaku granu cjevovoda ventil IMI za hidrauličko uravnoteženje mreže koji ograničava maksimalni protok
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  PROZRAČIVANJE
  -projektom je riješen sustav prozračivanja sportske dvorane osnovne škole Borovo
  -klima komora:
  -tip KU 5-DU25S proKLIMA Zagreb
  -debljina izolacije 25mm, dvoetažna, za unutranju ugradnju, jednostrano plastificiran, slijedećeg sastava:
  -ukupna količina zraka iznosi qv=5800m3/h
  -uređaj se postavlja u prostoru strojarnice ispod dvorane
  -temperatura dovodnog zraka iznosi: zima=18 °C (izotermno strujanje)

  ODSIS:
  -elastična spojnica
  -filterska jedinica s filterom klase G4
  -odsisna ventilatorska jedinica
  qv=5800m3/h
  Pem=2kW
  dpext=300Pa
  dptot=650Pa
  -pločasti rekuperator s kadom i eliminatorom kapljica
  -otpadni zrak se vodi postojećim betonskim kanalom ispod dvorane, betonski kanal potrebno je dezinficirati

  DOBAVA:
  -vanjski zrak uzima se preko rešetke postavljene iznad ulaza u strojarnicu
  -elastična spojnica
  -regulacijska žaluzija
  -filter G4
  -pločasti rekuperator
  -vodeni grijač zone 1

  medij:voda
  Qg=23kW
  Tz=6,5/18 °C
  Tw=70/55 °C
  -cirkulacijska pumpa s potrebitom armaturom i troputi miješajući ventil
  -toplovodni zagrijač dobiva toplu vodu iz cirkulacijskog kruga s radijatorskog grijanja
  -graničnik protoka tople vode IMI STAD osigurava ispravan rad radijatorskog grijanja

  -tlačna ventilatorska jedinica
  qv=5800m3/h
  Pem=2kW
  dpext=300Pa
  dptot=709Pa

  -vodeni grijač zone 2
  medij:voda
  Qg=4,5kW
  Tz=18/26 °C
  Tw=70/55 °C
  -cirkulacijska pumpa s potrebitom armaturom i troputi miješajući ventil
  -toplovodni zagrijač dobiva toplu vodu iz cirkulacijskog kruga s radijatorskog grijanja
  -graničnik protoka tople vode IMI STAD osigurava ispravan rad radijatorskog grijanja
  -regulacijska žaluzija
  -elastična spojnica
  -komplet elemenata automatske regulacije Landis&Staefa, proKLIMA Zagreb
  -elektroormar proKLIMA Zagreb, elektroormar komore upravlja s:
  -tri protupožarne žaluzije FK-K90 TROX s elektromotorm
  -dva elektromotorna regulatora količine zraka TVJ TROX (0-1-2)
  -veza komore i uljnog kotla, pali kotao kada ne radi grijanje škole
  -krug podnog grijanja (troputi ventil, pumpa, osjetnik)
  -zonski zagrijač 1 i 2 (troputi ventil, pumpa, osjetnik)

  -kanalna mreža:
  -brzina strujanja zraka u kanalima < 5 m/s
  -kanali za transport zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima, ugrađeni u spuštenom stropu, parapetni kanali ( tlak do 1000 Pa ) , građeni prema DIN 24190
  -sa SB prirubnicama brtvljenim trajnoelastičnim kitom sive boje S-17 grau, s TESA samoljepljivom trakom za brtvljenje među prirubnicama,
  -spajanje matičnim vijcima i pričvrsnicama kod većih mjera, zavješenje Z-držačem s gumenom podlogom i navojnim profilom M8 DIN 975.
  -Debljina materijala prema DIN-u za radni tlak do 1000 Pa.
  Materijal : prema DIN 17162 dio 1
  do 1 mm St 02Z275NA
  od 1,1 mm St 03Z275NA:
  -kanali u prostorijama 24, 25, 31, 30 od CrNi

  -izolacija kanala:
  -izolacija kanala mineralnom vunom na aluminijskoj foliji: svi kanali u stojarnici, svi kanali u betonskom kanalu koji spaja podrumske prostore, kanal dovodnog zraka do dvorane
  -Debljina izolacije 30 mm. Negorivo klasa A1 prema DIN 4102. Izolacijske ploče lijepe se aluminijskom ljepljivom trakom širine 100 mm.
  Tip LAM / ANB 30 ISOVER

  -odsisni elementi:
  -rešetka u odsisnom kanalu dvorane TRS-R5 625x75 TROX
  -tanjurasta rešetka u odsisu wc-a i svlačionica S-LVS 200

  -istrujni elementi:
  -sapnice na dovodnom kanalu DUK-V-R-160
  -rešetka u dovodnom kanalu dvorane TRS-R5 625x75 TROX

  -prigušivači buke:
  -neposredno iza klima komore se postavljaju prigušivači buke
  -pomoću prigušivača buke, buka u prostoru se svodi na vrijednosti < 40 dB
  -kanalski prigušivač buke izrađen iz pocinčanog čeličnog lima s kulisama od mineralne vune otporne na otkidanje do brzine strujanja zraka 20 m/s.

  -karakteristike:
  dp=40Pa; 5800m3/h; Lwa=37dB
  BxH=600x900; L=1m
  M 20/100 TROX
  dp=60Pa; 1600m3/h; Lwa=42dB
  BxH=300x450; L=1m
  M 20/100 TROX
  dp=60Pa; 4200m3/h; Lwa=42dB
  BxH=600x600; L=1m
  M 20/100 TROX

  -Hidrauličko uravnoteženje mreže:
  -da bi se osigurao odgovarajući protok na pojedinoj rešetci postavljaju se regulacijske žaluzije
  -na pojedinim rešetkama moguće je izvršiti dodatnu regulaciju
  -nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije prozračivanja
  -puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  Građevinski projekt
  Želimir Magjer, dipl.ing.građ.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD ŠKOLA BOROVO 750 1

  HD ŠKOLA BOROVO 750 2

  HD ŠKOLA BOROVO 750 3

  HD ŠKOLA BOROVO 750 4

  HD ŠKOLA BOROVO 750 5

  HD ŠKOLA BOROVO 750 6

  HD ŠKOLA BOROVO 750 7

  HD ŠKOLA BOROVO 750 8

  HD ŠKOLA BOROVO 750 9

  HD ŠKOLA BOROVO 750 10

  HD ŠKOLA BOROVO 750 11

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive