Zeleni dom OS 2015

os domZeleni studentski dom Osijek 2015, U pripremi je temeljita rekonstrukcija starog Studentskog doma u Ulici Ivana Gorana Kovačića 4. Troškovi građenja, unutarnjeg uređenja i opremanja su 16,46 milijuna kuna s PDV-om, čime bi taj 47 godina star objekt dobio novi sjaj i puno veću funkcionalnost.
 
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 21. studenoga 2014. objavilo je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za pripremu projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskoga smještaja. Rok za prijavu bio je izuzetno kratak te je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku promptno reagiralo prijavom projekta Rekonstrukcija "starog" studentskog doma u Ulici Ivana Gorana Kovačića 4 u Osijeku, koji je izgrađen i opremljen 1968. godine.

Projekt je to kojim bi se osiguralo rješenje dugogodišnjeg problema vrlo visokih režijskih troškova uz istovremeno vrlo nizak životni standard, uzimajući u obzir skučene sobe, zajedničke sanitarne prostore smještene u hodnicima, neprilagođenost zgrade osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, vrlo stroge suvremene uvjete za zaštitu od požara i slično. Projektni je prijedlog od MZOS-a ocijenjen vrlo visokim brojem bodova te je u prosincu 2014. sklopljen ugovor o dodjeli 350.000,00 kuna Sveučilištu, a za potrebe izrade tehničke projektne dokumentacije i studije izvodivosti za predmetnu rekonstrukciju.

Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u sklopu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.", najavilo je natječaj za 30. lipnja 2015. pod nazivom "Proširenje, modernizacija i unapređenje studentskog smještaja" a u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje Europske unije 2014. – 2020. Stoga je plan Sveučilišta u Osijeku bio u zadanom roku izraditi cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za prijavu za navedeni natječaj, kako bi se konkuriralo za financijska sredstva potrebna za izvođenje planiranih radova i u konačnici opremanje doma novom opremom.


dom os


Projektni zadatak

Sukladno s navedenim, Sveučilište je izradilo projektni zadatak te je preko javne nabave odabralo pružatelje usluge projektiranja rekonstrukcije - zajednicu ponuditelja MHM-inženjering d.o.o.; INEL d.o.o., HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. i BP CONSULTING d.o.o.; Gundulićeva 59, Osijek, s kojom je 27. veljače 2015. potpisan ugovor. Za prijavu na natječaj bilo je potrebno izraditi i studiju izvodivosti te pripadajuću analizu troškova i koristi, za čiju je izradu Sveučilište preko javne nabave 20. svibnja 2015. izabralo Zadrugu za poduku i savjetovanje u poduzetništvu - PODUKA; J.J. Strossmayera 341, Osijek. U pripremi projektnog zadatka Sveučilište je organiziralo i provelo anketu među sadašnjim korisnicima doma kako bi se što bolje upoznalo s nedostatcima i razmišljanjima korisnika o mogućnostima poboljšanja životnog standarda u domu.

Valja napomenuti da za predmetnu zgradu nije postojala nikakva tehnička dokumentacija jer je uništena tijekom Domovinskog rata, što je dodatno otežavalo cijelu situaciju. Unatoč tome, za izradu kompletne dokumentacije postavljen je vrlo striktan rok, 90 dana, te su projektanti i služba Sveučilišta vrlo intenzivno surađivali cijelo to razdoblje, a što je na kraju rezultiralo ishođenjem pravomoćne građevinske dozvole za predmetnu rekonstrukciju u rekordnom roku, za samo 111 dana od prve koordinacije s projektantima. Želimo također istaknuti visoku profesionalnost i kooperativnost relevantnih službi Grada Osijeka, kao i javnih poduzeća, koji su reagirali promptno za izdavanje odgovarajućih uvjeta, suglasnosti i drugih potrebnih dokumenata.

Ukratko o projektu
Procjena ukupnih troškova građenja, unutarnjeg uređenja i opremanja iznosi točno 16.646.650,25 kune s PDV-om. Ukupan trenutni kapacitet doma je 258 ležaja raspoređenih u 127 dvokrevetnih soba površine samo 11,5 m2 te četiri jednokrevetne sobe. Kako bi se osiguralo ispunjenje suvremenih arhitektonskih standarda rekonstrukcijskim zahvatima smanjuje se ukupan broj kreveta s 258 na 193 te se ukidaju zajedničke kupaonice tako da se po tri susjedne sobe na vrlo elegantan i ekonomičan način prenamijene u dvije koje dijele kupaonicu. Prihvaćena je anketna sugestija oboljelih od dijabetesa pa će sobe imati i mali hladnjak, čime će se znatno povećati kvaliteta života. U zgradi su predviđene i dvije prostorije za učenje i tihi rad te zajednički prostor praonice i sušionice rublja s energetski učinkovitom opremom.

Predložena tehnička rješenja grijanja i hlađenja u 100-postotnom udjelu koriste obnovljive izvore energije. Dizalica topline proizvodit će toplinsku energiju tijekom 95 - 100 % dana sezone grijanja, a u malom se udjelu predviđa upotreba toplinske podstanice koja bi preuzela rad na sebe pri izrazito niskim vanjskim temperaturama. Sanitarna topla voda će se također grijati s pomoću dizalice topline, a za hlađenje će se koristiti zračna dizalica, koja u odnosu prema geotermalnim dizalicama topline pokazuje najbolja svojstva u režimu hlađenja. Za potrebe funkcioniranja svih termotehničkih sustava tijekom godine na krovu zgrade bit će instalirano 58-60 kW fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije. Planirana je i ugradnja podzemnih rezervoara za skupljanje kišnice koja će se koristiti za ispiranje WC školjki u kupaonicama, čime će se smanjiti potrošnja vode iz vodovodne mreže. Predviđeno je postavljanje kanti za razvrstavanje otpada na svakoj etaži te postavljanje kontejnera uz samu zgradu. Na taj način potiče se osviještenost korisnika doma o recikliranju i zaštiti okoliša.

Planira se zamjena cjelokupnih instalacija zgrade, a u svrhu osiguranja racionalizacije potrošnje električne energije predviđa se ugradnja upravljačkog sklopa koji regulira opskrbu soba električnom i toplinskom energijom ovisno o boravku osoba u sobi i potiče odgovornost stanara. Primjerice, pri otvaranju prozora nakon nekoliko minuta isključuje se opskrba električnom energijom ventilokonvektora do ponovnog zatvaranja prozora. Dodatno, planirana je ugradnja novog sustava tehničke zaštite, čime će se znatno podići sigurnost u zgradi.
(Damir Markulak, Sanja Scitovski)


Strojarski projekt
Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Elektrotehnički projekt
Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

Arhitektonski projekt
Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.

Projekt unutrašnjeg uređenja
Marija Krajnović, mag.ing.arh. 

 

HD STUDENTSKI OSIJEK 1

HD STUDENTSKI OSIJEK 2

HD STUDENTSKI OSIJEK 3

HD STUDENTSKI OSIJEK 4

HD STUDENTSKI OSIJEK 5

HD STUDENTSKI OSIJEK 6

HD STUDENTSKI OSIJEK 7

HD STUDENTSKI OSIJEK 8

HD STUDENTSKI OSIJEK 9

HD STUDENTSKI OSIJEK 10

Energetski Video

hrastovic energetski video banner

Energetski Članci

hrastovic energetski clanci banner

Random video

Udruga SOLAR

Udruga SOLAR  je nastala 2011. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice.

Opširnije

O nama

Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture.

Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

Kontakt info

HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.

Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

Kralja Tomislava 82
31417 Piškorevci
Hrvatska

E-mail:dario.hrastovic@gmail.com
Fax: 031-815-006
Mobitel:099-221-6503
© HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive