Sunčano Hlađenje

  Osnovni problem kod primjene sunčanih toplinskih pretvorničkih sustava je višak energije koji se može javiti tijekom ljetnih mjeseci kod predimenzioniranih sustava. Vršni sunčani dobitak nastaje u trenutku kada je i najveća potreba za rashladnom energijom pa je logično rješenje upotreba Sunčeve energije za hlađenje građevina. Uređaji kojima se može ostvariti ova vrsta pretvorbe energije se zovu apsorpcijski rashladni uređaji koji su dosta rijetki u primjeni i nisu naišli na masovniju primjenu zbog složenosti uređaja i složenog održavanja. Uređaj je primjenjiv u velikim tehnološkim sustavima kao što su industrijski pogoni koji trebaju rashladnu energiju tijekom ljeta ili veliki turistički kompleksi kod kojih postoji istovremena potreba za rashladnom i toplinskom energijom.

  circle

  Apsorpcijski rashladni uređaji rade na sličnom principu kao i dizalice topline, a ciklus apsorpcijskog uređaja zasnovan je na termodinamičkim svojstvima binarnih smjesa H2O-NH3. Osnovni elementi apsorpcijskog uređaja su: generator (koji zamjenjuje kompresor), kondenzator, isparivač, apsorber, pumpa i prigušni ventil. Komponente dvojnih smjesa imaju različite temperature vrelišta pri istom tlaku. Tvar s nižom temperaturom vrelišta je rashladni medij, a s višom je apsorbent. Temperatura vrelišta binarne smjese pri određenom tlaku ovisi o sastavu smjese. Razdvajanje smjese prilikom vrenja ovisi o razlici normalnih temperatura vrelišta, a potpunije je razdvajanje što je veća razlika temperatura vrelišta.
   
  U generator se dovodi toplina iz bilo kojeg toplinskog izvora, a moguće je dovoditi i Sunčevu energiju te se tim pristupom dobiva sunčani apsorpcijski rashladni uređaj. Pogonska energija za rad sustava je Sunčeva energija dobivena sunčanim toplinskim pretvornicima. Osnovni princip rada je da se Sunčeva energija pohranjuje kao toplinska energija u spremniku topline preko kojeg se napaja toplinskom energijom generator apsorpcijskog rashladnog uređaja. Primjena spremnika topline omogućuje kontinuirani rad uređaja te se energija može koristiti kada je i potrebna. Kod primjene smjese H2O-LiBr u generatoru je potrebno ostvariti temperature 88-96°C, u kondenzatoru 75°C te u isparivaču 5°C. Temperatura od oko 95°C se lako može postići primjenom vakuumskih kolektora koji koncentriraju Sunčevu energiju u vakuumskim cijevima.

  2008. godine u Lisabonu je instaliran sunčani apsorpcijski uređaj H2O-LiBr rashladnog učina 545 kW koji je do sada najveći rashladni sustav tog oblika na svijetu, a toplina se dobiva preko sunčanih toplinskih pretvornika površine 1579 m2. Instalacija se nalazi na građevini banke Caixa Geral de Depositos

  solarshema

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive