Crkva Sarvaš 2003

  HD CRKVA SARVAŠ 220x120Crkva Sarvaš 2003, projekt se provodi u sklopu potpune obnove crkve koja je ratom oštećena. Predviđena je izgradnja novog sustava grijanja s radijatorskim tijelima koja se postavljaju integrirana u klupe da se smanji vizualni utjecaj. Za grijanje vode se koristi plinski bojler koji je povezan na javnu plinsku mrežu.


  PLINSKA INSTALACIJA
  -Ulični plinovod:
  -plinski priključak je postojeći te stoga nije predmet ovog projekta

  -Položaj MRS-e:
  -cijeli objekat se može isključiti iz plinske mreže putem zaporne plinske slavine koja se nalazi u MRS-i,na vanjskom zidu prizemlja
  -plinska MRS-a je smještena u vanjskom prostoru u samostojećem ormariću
  -MRS-a se spaja na postojeći plinski priključak

  -MRS-a je građena iz slijedećih elemenata :
  - zaporne plinske kuglaste slavine DN 25 ; NP 4 ; prema DIN 2999
  - plinski srednjetlačni regulator tlaka tip : KHRS-2-5AA1, DN 25 ; pul=1-3 bar ; piz=22 mbar KÖGAZ
  -plinomjer s mjehom G 4 s jednim ili dva priključka NO 25 i rastavnim vezama ROMBACH SRNJ
  -plinomjer mora biti baždaren i propisno plombiran od strane nadležnog tijela
  -Potrebna količina plina 5 m3/h

  -Plinski cjevovod:
  -nakon MRS-e čelična cijev za plin se vodi po zgradi i izvode se odvojci za svako plinsko trošilo
  -na mjestu prolaza plinskog cjevovoda kroz zidove, strop ili pod postavlja se proturna cijev
  -spajanje čeličnog cjevovoda i drugih čeličnih elemenata plinovoda predviđeno je autogenim zavarivanjem

  -Plinska trošila:
  -jedan plinski zidni kotao GB112-60 Buderus snage 49 kW
  -plinski zidni kotao se priključuje na plinsku mrežu i koristi se za centralno radijatorsko grijanje
  -neposredno ispred plinskih trošila se postavlja zaporna plinska kuglasta slavina

  -Dovod zraka za izgaranje:
  -dovod zraka za izgaranje kroz originalnu koncentričnu cijev koja prolazi kroz krov
  -montažni koncentrični kanal: kroz unutrašnju cijev izlazi dim, a kroz vanjsku se usisava zrak za izgaranje
  -plinski zidni kotao je neovisan o zraku u prostoriji

  -Odvod dimnih plinova:
  -odvod dimnih plinova od plinskog zidnog kotla kroz originalnu koncentričnu cijev koja prolazi kroz krov
  -Plinsku instalaciju izraditi prema normativima i drugim propisima vezanim za plinske instalacije.
  - Prije punjenja plinske instalacije zemnim plinom potrebno je cijevnu mrežu isprati inertnim plinom prema propisima GPZ.
  -Na tlačnu probu priključka pozvati distibutera plina.

  CENTRALNO GRIJANJE
  - Izvor topline:
  - kao izvor topline se koristi jedan plinski zidni kotao GB112-60 Buderus snage 49 kW
  -uređaj je opremljen sa svom potrebitom sigurnosnom i hidrauličkom opremom : radni i sigurnosni termostat, ekspanzijska posuda, sigurnosni ventil, cirkulacijska pumpa ...

  - Uređaj se koristi za:
  -centralno radijatorsko grijanje
  - Radni temperaturni režim: 70/55 ¨C
  - radni režim cirkulacijske vode za radijatorsko grijanje 70/55 °C nije opasan za čovjeka

  - Cijevna mreža:
  -cijevna mreža centralnog grijanja se izvodi kao dvocijevna, troslojnim PE-Al-PE cijevima položenim u sloju poda., s cjevastom polietilenskom toplinskom izolacijom tip ACCOTUBE HS Armstrong
  -temperaturna kompenzacija cijevne mreže se obavlja samokompenzacijom
  -na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zaštitne čelične proturne cijevi
  -krugovi se izvode iz razdjeljivača i sakupljača, smještenih podžbukno u zaštitnom ormariću
  -plastične cijevi za grijanje(podni razvod) atestirane i pričvršćene na siguran način pomoću pressfitting-a

  -Radijatorska tijela:
  -dimenzije svakog pojedinog radijatora su dane na odgovarajućoj dispoziciji
  -radijatorska tijela su pločaste izvedbe, izrađena od čeličnog lima debljine 1,2 mm tip VN 4000 Vogel&Noot
  -opremaju se radijatorskim termostatskim ventilima s termostatskim glavama, pipcima za odzračivanje i navijcima s mogučnošću pražnjenja radijatora
  -termostatski ventili održavaju zadanu temperaturu prostorije

  -Spajanje radijatora:
  -svako radijatorsko tijelo spojeno je na mrežu pomoću ventila i zapornog navijka,a to omogućuje da se u slučaju kvara radijator može isključiti iz mreže grijanja i popraviti bez prestanka grijanja
  -radijatorska tijela su zaobljenih rubova i dostupna su za čišćenje
  -razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz tako da se može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje ljudi
  -pomoću brzomontažnih konzola radijatorska tijela se postavljaju na zidove odnosno na nožice ako se radijator postavlja slobodno u prostoru
  -ventilski radijatori “V” postavljeni na zidove se spajaju s kutnim razdjeljnicima na mrežu (cijevi izlaze iz zida)
  -ventilski radijatori “V” postavljeni na nožice se spajaju s podnim razdjeljnicima na mrežu (cijevi izlaze iz poda)

  - Odzračivanje sistema centralnog grijanja
  -obavlja se pomoću čepova za odzračivanje, koje sadrži svako radijatorsko tijelo i automatskog odzračnog ventila smještenog na razdjeljivaču.
  - Nakon izvođenja radova izvođač je obvezan izvršiti hidrauličko uravnotežavanje instalacije centralnog grijanja.
  - Puštanje instalacije u pogon i održavanje iste od strane ovlaštenog servisera

  Arhitektonski projekt
  Emilija Papić, dipl.ing.arh.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD CRKVA SARVAŠ 750 1

  HD CRKVA SARVAŠ 750 2

  HD CRKVA SARVAŠ 750 3

  HD CRKVA SARVAŠ 750 4

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive