A+ LIDL Županja 2004

  HD LIDL ŽUPANJA 220x120A+ LIDL Županja 2004, projekt izgradnje poslovne zgrade za maloprodaju pretežito prehrambenih proizvoda čime je uvjetovano održavanje mikroklimatskih uvjeta u zgradi tijekom cijele godine. Primarni uređaj za grijanje zgrade je geotermalna mreža koja je postavljena ispod manipulativnih površina u spoju na uređaj dizalicu topline zemlja-voda.
   

  DIJELOVI SUSTAVA :
  grijanje i hlađenje
  – toplinska pumpa YORK ES 3000 XXL, ventilokonvektori u prodajnom prostoru i skladištu grijanje sanitarija
  – radijatorsko grijanje
  – pločasti radijatori , dvocijevi razvod energent za grijanje
  – električna energija energent za hlađenje
  – električna energija odsisavanje sanitarija

  Toplinska pumpa YORK ES 3000 XXL se koristi za hlađenje rashladnih vitrina te za hlađenje zgrade tijekom ljeta. Zemni kolektor predstavlja toplinski ponor tijekom ljeta, a dodatni toplinski izvor tijekom zime. Ventilokonvektori su spojeni za vod toplog glikola 45/35°C, dodatno su spojeni i s vodom hladog glikola 7/13°C- tijekom ljeta za hlađenje. Grijanje sanitarnih prostorija i prostorija zaposlenika pločastim radijatorima. Dodatni vod do rashladnih vitrina, odmrzavanje rashladnih vitrina je automatsko- glikol se ne hladi, cirkulacijom glikola kroz rashladne vitrine osigurava se odmrzavanje. Glikol za rashladne vitrine se počinje rashlađivati kada se postigne temp. 0°C u rahladnim vitrinama.
  * Osjetnici temperature su postavljeni u zoni kasa, prodajnog prostora te jedan u skladištu.
  * Cijevna mreža se izvodi od Cu cijevi, vodovi hladnog glikola izoliraju se Armaflex AF izolacijom crne boje.
  * Radijatorska tijela su u sanitarnim prostorijama . Termostatski ventili određuju temperaturu prostorije, sa zaštitom od skidaanja . Cjevna mreža je dvocijevna,vođenje pod storopom.
  * Odsisavanje sanitarija : zidni ventilatori HQ Helios.

  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA - grijanje hlađenje :
  - radni režim centralnog grijanja 45/35°C , hlađenja 7/13 °C
  - bakrene cijevi ( atestirane ) zavješene na siguran način, otporne za monoetilen glikol 33%
  - izolacija cjevovoda hladnog glikola teško gorivim materijalom DIN 4102 B1 , Armaflex AF crne boje
  - tlačna proba instalacije na čvrstoću i propusnost
  - toplinska pumpa opremljena: sigurnosnim ventilima, ekspanzijskim posudama na svakoj dionici
  - ventilokonvektori održavaju temperaturu u skladištu, prodajnom prostoru, regulacija je indirektna preko temperaturnih osjetnika u prostorima
  - radijatorska tijela su zavješena na siguran način, pomoću montažnih konzola
  - radijatorska tijela su zaobljenih rubova, vrlo jednostavna za čiščenje
  - atestirani zavarivači
  - puštanje instalacije i trošila u pogon i održavanje istih od strane ovlaštenog servisera


  Arhitektonski projekt
  Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

  Elektrotehnički projekt
  Darko Angebrandt, dipl.ing.el.

  Strojarski projekt
  Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

   

  HD LIDL ŽUPANJA 750 1

  HD LIDL ŽUPANJA 750 2

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive