Dvorana Stubica 2010

  HD STUBICA DVORANA 220x120Trodijelna dvorana Stubica 2010, projekt izgradnje sporstske dvorane koja se može podijeliti na tri funkcionalne cjeline. Sustav grijanja je pomoću blokovske vanjske kotlovnice i plinskih infra grijalica. Dodatno je predviđen ventilacijsko klimatizacijski sustav za dovođenje svježeg zraka u prostor dvorane.

   

  Plinski priključak potrebno je izraditi prema energetskoj suglasnosti distributera plina i ovome projektu. Ovim projektom predviđa se izgradnja novog plinskog priključka- ST (1-3 bar) plinovoda PE d40. Priključak se vrši na susjednoj parceli uz pomoću sedla za bušenje pod tlakom PE d40-d40. Priključak se vodi na dubini od 1,0 m, sa svih strana se oblaže pijeskom, a 1 m prije samostojećeg PMRU radi se prijelaz sa PE na čelik d40/NO32. Nakon polaganja pijeska potrebno je postaviti traku za detektiranje priključka i traku „POZOR PLIN“. Investitor je dužan ugovoriti navedene radove sa distributerom plina. Sve radove na plinskom priključku izvodi distributer.

  UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
  Mjereni dio unutarnje plinske instalacije počinje od plinomjera i odnosi se na plinomjer i cjevovod od plinomjera do potrošača. ACV plinski blok uređaj se spaja na instalaciju preko NO50 armature ventila sa termičkim osiguračem, dilatacijskim elementom, stabilizatorom tlaka HR91 NO50 koji spušta tlak plina sa 50 na 20 mbar. Plinske infra grijalice u dvorani se spajaju na plinsku instalaciju preko armature NO20, ventila s termičkim osiguračem i stabilizatorom tlaka SERus NO20 koji spušta tlak plina sa 50 na 20 mbar. Prije infra grijalice se ugrađuje metalno dilatacijsko crijevo NO20. Za instalaciju mjerenog dijela unutarnje plinske instalacije projektom je predviđena ugradnja bešavnih čeličnih cijevi od NO 80 do NO15 od plinomjera do potrošača. Neposredno prije trošila ugrađuje se navojna kuglasta slavina sa termičkim osiguračem uz koju se na razmaku od 10 cm cijev učvršćuje metalna obujmica koja sprečava gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine . Cjevovodi se na prodoru između 2 požarna sektora brtve PP pjenom prema detalju u prilogu.

  APSORPCIJSKE DIZALICE TOPLINE
  Ovaj projekt predviđa kao centralni uređaj za grijanje ACV plinski blok i plinske infra grijalice na prirodni (zemni) plin. ACV plisnki blok se postavlja na za to predviđenom platou na krovu. Od bloka se vode sve cijevi prema strojarnici - toplinskoj podstanici od kuda se dalje vodi razvod po građevini.

  ODABIR INFRA GRIJALICA NA ZEMNI PLIN
  Grijanje dvorane predviđa se uz pomoć plinskih infra. Regulatorima se snaga grijalica namješta na prije navedene snage. Plinske infra grijalice se isporučuju sa izolacijom s gornje strane da se ne zagrijava konstrukcija iznad njih. Postavlja se inox deflektor. Plinska infra grijalica sastoji se od dvostruke U-cijevi , na čijem je jednom kraju ugrađen plamenik, a na drugom kraju montiran ventilator dimnih plinova . Iznad cijevi je postavljen polirani limeni reflektor koji usmjerava zračenje prema podu. Reflektor je s gornje strane izoliran mineralnom vunom te zatvoren poliranim limom, tako da se grijalice mogu montirati uz sami krov (nema prijelaza topline na krov). Prijenos topline s infra grijalica na okolna tijela se ostvaruje zračenjem . Grijalica zrači infra crvene zrake tj. ne zrači druge vrste zraka (npr. elektromagnetske ili ultravioletne zrake). Plin izgara u unutrašnjosti cijevi čime se ona zagrijava na temp. od 200 do 420 oC pa frekvencija infracrvenih zraka leži u tamnom području. Zrak u prostoriji će se ugrijavati tek indikretno tj. od površina koje su ozračene. Obje cijevi (unutarnja i vanjska ) su izgrađene od specijalnih nehrđajućih čelika. Za cijev plinske infra grijalice je važnije da ima bolju sposobnost zračenja u okolni prostor te je ona , osim što je izrađena od specijalnog čelika , još dodatno premazana crnom silikonskom bojom. Specijalni plinski plamenik, koji je opremljen s propisnom plinskom radnom i sigurnosnom armaturom i elementima za kontrolu plamena , osigurava potpuno sagorijevanje plina , tj. kvaliteta izgaranja je u skladu sa zahtjevima najnovijih propisa o zaštiti okoline . Standardni sastavni elementi niskotlačne plinske rampe plamenika infra grijalice su : filter, regulator (stabilizator) tlaka plina i dvostruki elektromagnetski plinski ventil, opremljen s uređajima za polagani start i kontrolu i podešavanje kapaciteta plamenika. Plamenik će raditi sa zemnim (metan) plinom 20 mbar. Čelična cijev plinske infra grijalice se na izlazu dimnih plinova spaja s vanjskim prostorom pomoću inox dimovodne cijevi  100mm, svježi zrak se isto uzima preko cijevi  100mm. Elementi plinskog plamenika su također smješteni u hermetički zatvorenom kućištu grijalice. Ventilator dimnih plinova je konstruiran za rad pri povišenim temperaturama i opremljen sa zatvorenim, trajno podmazanim ležajevima, a njegove su lopatice obojene specijalnom bojom, otpornom na visoke temperature, toplinske i kemijske utjecaje. Radom plinskih infra grijalica upravlja elektronski komandni ormarić CE s upravljačkim tipkalima, signalnim sijalicama i prostornim termostatom osjetljivim na infra crveno zračenje . Komandna elektronika uključuje sve potrebne sigurnosne mjere u svezi sa sigurnim startom i radom ventilatora i plamenika. Prije infra grijalice se postavlja stabilizator tlaka SERus NO20 koji spušta tlak sa 50 na 20mbar. Priključni tlak plina je 20 mbar, a priključna cijev je NO 20(R3/4”).

  STROJARNICA- TOPLINSKA PODSTANICA
  Od ACV bloka topline na krovu vode se cjevovodi ogrjevne vode do strojarnice na krovu. Strojarnica – toplinska podstanica je površine 60,6 m2 i visine 3,9m. Ima dvoja vrata – prema unutrašnjem i vanjskom prostoru. Na vanjskim vratim postavljaju se rešetke pri dnu i vrhu vrata koje služe za prirodnu ventilaciju. U strojarnici se postavlja slijedeća oprema: omekšivač vode , ekspanzijske posude, spremnik za pripremu PTV, sigurnosni ventili , pumpe, regulacijski ventili, filtri, i ostala armatura, ormari za automatiku i napajanje se postavljaju u prostoriji u prizemlju prema nacrtima. Od strojarnice se razvodi ogrjevna voda i PTV po građevini. U strojarnici je smještena ventilostrojarnica u koju se postavljaju 2 klima komore - za dvoranu i svlačionice. Tehničko rješenje stojarnice - ventilostrojarnice je takvo da je omogućeno jednostavno unošenje i iznošenje opreme. Komunikacijski prolazi i slobodni prostor za prilaz i održavanje nisu uži od 0,8 m. Vrata su izvedena tako da se sama zatvaraju, te se s vanjske strane se mogu fiksirati u otvorenom položaju. Na ulazu u strojarnicu s vanjske strane stoji natpis "STOJARNICA - VENTILOSTROJARNICA -NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN ". Na izlaznim vratima postavlja se s unutrašnje strane vidljivi natpis "IZLAZ". Onečišćenje prostora STROJARNICE riješeno odvođenjem otpadne vode na najnižem dijelu u podu spojem na vanjsku kanalizaciju.


  Strojarski projekt
  Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj. (suradnik)

  Elektrotehnički projekt
  Ivan Dragčević, ing.el.

  Arhitektonski projekt
  Božidar Gorički, dipl.ing.arh.

  HD DVORANA STUBICA 1

  HD DVORANA STUBICA 2

  HD DVORANA STUBICA 3

  HD STUBICA BIG 1

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive