Pasivna Strizivojna 2012

  0Pasivna kuća Strizivojna 2012 je koncepcijski probila energetski prag prema energetski neovisnim zgradama koje stvaraju svu potrebnu energiju kao mini kućne elektrane. Primjenom specifičnih konstrukcijskih elemenata dobivena je pasivna kuća A+ energetske klase.
   
   
  Plus energetska zgrada dobivena je primjenom sunčanih aktivnih transformacijskih tehnologija. Pravokutnim oblikom zgrade prostorije se protežu u smjeru istok zapad dok su glavne prostorije smještene na jugu, a pomoćne prostorije smještene su na sjevernom zidu. Velike staklene stijene osiguravaju tijekom cijele godine prirodnu rasvjetu, a primjenom sjenila smanjuje se toplinsko opterećenje tijekom ljetnog perioda. Specifičnim rasporedom prostorija i stepeništa stvara se efekt dimnjaka koji odvodi topli zrak iz zone boravka u gornje zone gdje su postavljeni prozori za prirodnu cirkulaciju zraka. Zgrada je izgrađena od porotherm profi blokova, dodatne superizolacije i troslojnih stakala što sve rezultira da se proračunom fizike dobila A+ zgrada odnosno pasivna kuća. Može se nazivu kuće dodati još epitet sunčana pasivna kuća jer je orijentacijom i smještajem prostorija predviđena za korištenje Sunčevog zračenja kao energenta tijekom cijele godine.

  Kod projektiranja plus energetskih zgrada prvi koncepcijski element je ukupna redukcija toplinskih potreba primjenom superizolacija, a potom se ta mala količina potrebne energije dobiva iz obnovljivih izvora energije. Potrebna energija se mora što više smanjiti jer sunčane tehnologije imaju ograničene stupnjeve pretvorbe koji su kod fotonaponskih pretvornika oko 15-20% dok su kod toplinskih pretvornika 50-80%. Količina energije koja se može dobiti od Sunca tijekom godine je ograničena slobodnom površinom za postavljanje pretvornika i stupnjem djelovanja pretvornika. Kada se uzmu u obzir sva ova ograničenja pravilnim rasporedom uređaja moguće je stvoriti plus energetske zgrade.

  Sunčane pasivne kuće imaju vrlo male toplinske zimske gubitke te traže izrazito minimalne instalacije za grijanje odnosno oko 10-15 W/m2 instalirane toplinske snage. Za kuću od 300 m2 potrebna toplinska energija bi bila oko 3-4,5 kW što je puno manje od energetskih potreba klasičnih kuća koje imaju toplinske gubitke 80-100 W/m2. Niske toplinske potrebe traže i koncept novih sustava grijanja, hlađenja i ventilacije pa se kao jedino rješenje nameće centralni sustav rekuperacije. Za potrebe pasivnih kuća razvijene su kompaktne jedinice koje u sebi imaju integriranu zračnu dizalicu topline na otpadni zrak, rekuperator, spremnik sanitarne vode, dodatni električni grijač sanitarne vode, a uređaj je spojen na ventilacijski kanalni sustav. Jedinica je upravljana preko centralnog regulacijskog uređaja koji je smješten u dnevnoj sobi.

  Ispred kuće je postavljeno podzemno zračno polje koje je izgrađeno od plastičnih cijevi na dubini oko 2m. Funkcija podzemnog polja je da vanjski zrak tijekom zime prođe kroz polje te da preuzme na sebe dio energije zemlje i tako predgrijan uđe u kompaktnu zračnu dizalicu topline. U kompaktnoj jedinici se nalazi  rekuperator koji vrši izmjenu topline sa povratnim zrakom kuće. Nakon rekuperatora se zrak dodatno grije prema potrebi pomoću dizalice topline. Faktor pretvorbe dizalice topline je oko COP 2,5-3,5 pa je realno potrebno 1-2 kW električne energije za grijanje što je izrazito malo u odnosu na klasične sustave grijanja. Podzemno polje je u najnižoj točki spojeno na sustav odvodnje kondenzata pomoću uronske automatske crpke sa plovkom. U razdoblju ljeta topli zrak se hladi u prolasku kroz podzemni izmjenjivač i u procesu hlađenja dolazi do stvaranja kondenzata, ako se izjednači točka rosišta zraka sa temperaturom plastične podzemne stijenke cijevi. Da se smanji mogućnost razvoja bakterija dva puta godišnje se obavlja dezinfekcija podzemnog cjevovoda primjenom klornih otopina.

  Rezervni sustav grijanja kuće je kamin koji je smješten u dnevnoj sobi i specifične je konstrukcije da se onemogući strujanje zraka kroz kamin kada nije u upotrebi.  Posebnim kanalnim razvodom vrši se distribucija toplog zraka u sve sobe i zone boravka pa je teoretski moguće grijati cijelu kuću samo pomoću kamina. Biomasa se smatra obnovljvim izvorom energije jer se oslobođeni CO2 u procesu izgaranja biomase ponovno spaja u novu biomasu procesom fotosinteze u biljkama.

  Kišnica se sakuplja u centralnom spremniku, a višak vode se provodi do podzemnog drenažnog polja ispod vrta koje služi za navodnjavanje zemlje. Obzirom da na lokaciji ne postoji javna vodovodna mreža izgraditi će se bunar za sanitarnu vodu, a predviđa se spoj na javnu mrežu u budućnosti. Također ne postoji javna mreža odvodnje pa je predviđena upotreba bioseparatora u kojem se vrši biološka aerobna razgradnja uz prisustvo kisika. Obrađena voda se nakon bioseparatora može ispuštati u obližnji kanal ili se može koristiti kao siva voda za zalijevanje.

  Na krovu je predviđena izgradnja fotonaponskog polja snage 10kW koje će se spojiti na elektro-energetsku mrežu i sva proizvedena električna energija će se predati u mrežu. Tijekom ljeta će se proizvesti sva potrebna energija, a energija će se trošiti najviše tijekom zime za grijanje zgrade pomoću dizalice topline kada je i najmanja proizvodnja električne energije pomoću fotonaponskog polja. Primjenom spoja na mrežu izbjegavaju se problemi akumulacije energije te se izbjegava potreba za baterijskim električnim sustavom ili potreba za centralnim spremnikom tople vode. Elektro-energetska mreža se koristi kao veliki akumulator električne energije tijekom cijele godine, a sva proizvedena energija se potroši u nekoliko najbližih kuća unutar decentraliziranog sustava proizvodnje električne energije. 

  Koncept plus energetskih zgrada koje su spojene na mrežu je uvod u stvaranje pametnih energetskih mreža koje će u sebi povezati mini kućne elektrane, prijevozna električna vozila, centralne elektrane obnovljivih izvora energije te klasične elektrane. Složenost energetskih sustava se neprestano povećava, a izgradnja plus energetskih zgrada koje su decentralizirane mini elektrane je prvi korak u tom smjeru.


  Strojarski projekt
  Dario Hrastović, dipl.ing.stroj.

  Arhitektonski projekt
  prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.

  3dvolpe1

  3dvolpe2

  3dvolpe4

  4

  HD VOLPE PASIVNA 1

  HD VOLPE PASIVNA 2

  HD VOLPE PASIVNA 3

  HD VOLPE PASIVNA 4

  HD VOLPE PASIVNA 5

  HD VOLPE PASIVNA 6

  O nama

  Hrastović Inženjering d.o.o. od 2004. se razvija u specijaliziranu tvrtku za projektiranje i primjenu obnovljivih izvora energije. Osnova projektnog managementa održivog razvitka društva je povećanje energijske djelotvornosti klasičnih instalacija i zgrada te projektiranje novih hibridnih energijskih sustava sunčane arhitekture. Cijeli živi svijet pokreće i održava u postojanju stalni dotok Sunčeve energije, a primjenom transformacijskih tehnologija Sunce bi moglo zadovoljiti ukupne energetske potrebe društva.

  Kontakt info

  HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o.
  Kralja Tomislava 82.
  31417 Piškorevci
  Hrvatska

  E-mail: info@hrastovic-inzenjering.hr
  Fax: 031-815-006
  Mobitel: 099-221-6503
  © HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. - design & hosting by Medialive